Kategória: Život
Bez činu zostáva aj tá najkrajšia myšlienka bezcenná.
Ľudský život je ako železo. Ak ho používaš, opotrebúva sa, ale ak ho nežiješ, ničí ho hrdza.
Nežije ten, kto nežije pre niekoho alebo pre niečo.
Bože, ak je to možné, radšej mňa vymaž z knihy života, ale tento národ nechaj žiť!
Cnostný človek nežije cnostne preto, aby mu to bolo na prospech, ale preto, že je to zákon a životodarnou miazgou jeho bytia.
Umenie života spočíva v tom, že sa učíme trpieť a usmievať sa.
Žiť znamená s radosťou darovať svoje najlepšie a najtajuplnejšie vnútro iným.
Buďte radi, že žijete, pretože život vám dáva príležitosť milovať, pracovať, hrať sa a hľadieť na hviezdnatú oblohu.
Celý život je ustavičnou príležitosťou na stretnutie s Ježišom Kristom.
Keď rozmýšľame o živote, najväčší údiv by v nás malo vyvolať to, že žijeme.
Milovať, veriť, dúfať – to sú piliere života.
Prvých sto rokov života je najťažších.
Iní ľudia žijú, aby jedli, ja však jem, aby som žil.
Pracujeme, ako by sme mali žiť naveky, a žijeme, ako by sme mali zomrieť dnes.
Často zabúdame, že ľudia, s ktorými musíme žiť, musia tiež žiť s nami.
Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.
Život bez viery v Boha stráca istotu a silu.
Pozemský život je prijímacou skúškou do života večného.
Prehry nám otvárajú oči. Učia nás nespoliehať sa na seba.
Náš život má takú cenu, akým úsilím sme zaň zaplatili.
Život človeka má zmysel, ak po ňom na svete zostane trochu viac lásky a dobra.
Kto chce žiť pre vysoké ideály, musí sa odučiť myslieť na seba samého.
Čím viac venujeme svoj život ostatným, tým je hodnotnejší.
Život využijeme najlepšie vtedy, keď ho venujeme niečomu, čo trvá dlhšie ako život sám.
Neklásť Bohu odpor – myslím si, že v tom je zmysel života.
Život je veľký batoh rôznych maličkostí.
Jednou nohou stojím na nebi, druhou na zemi – a tou na zemi stojím na šupke od banánu.
Život je ako dobrá kniha. Čím dlhšie ju čítate, tým lepší zmysel dáva.
Život znamená žiť tak, aby sa človek nebál smrti ani ničoho iného.
Miluješ život? Potom nemrhaj časom, pretože je to materiál, z ktorého sa život skladá.
Nie je dôležité, akú veľkú vec v živote urobíme, dôležité je, či sme ochotní priložiť ruku k dielu.
Podstatou všetkých zákonov je - nerob inému, čo nechceš, aby robili tebe. Je to najvnútornejší zmysel správania.
Buďte zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete.
Keď ti život predkladá dôvody k plaču, ukáž mu, že máš tisíc a jeden dôvod k smiechu.
Ak chcete pobaviť Pána Boha, zoznámte ho so svojimi plánmi do budúcna.
Všetky naše dni sú v Božích rukách, a pretože život a milosrdenstvo pramenia z tohto zdroja, niet ani najmenšieho dôvodu znepokojovať sa.
Bolo pre mňa nepredstaviteľné, že by môj duch bol výsledkom reakcií niekoľkých aminokyselín v mojom smrteľnom tele.
Život je plný romantizmu a nadšenia, keď má všetko prevyšujúci cieľ: byť za jedno so Životom, Pravdou a Láskou, ktorou je Boh. Život je hodný žitia, keď žijeme každý deň tak, aby sme boli bližšie k Bohu.
Život je cestou a je len na vás či zvolíte cestu jarnou lúkou alebo skalnatou priepasťou, resp. cestu dobra alebo zla. Vy máte moc rozhodovať o vašom spôsobe života. Nedá sa ísť cestou dobra aj zla zároveň.
Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho života.
Nechoď vždy len po vychodených cestách, lebo vedú len tam, kde už boli iní.
Lepšie zhorieť, než vyhasnúť!
Ty a ja sme jedno. Nemôžem ti ublížiť bez toho, žeby som neranil aj seba.
Vedieť mlčať je ťažšie, ako hovoriť. Mnohí hovoria, lebo nevedia mlčať.
Niekedy plynie život ako krásna melódia, niekedy ako ťažký boj, ale nikdy nezabúdaj, že je len jeden a je tvoj!
Radšej budem nenávidený za to kto som, ako milovaný za to kto nie som !
Stále hovoríme, že máme málo času, ale žijeme tak, akoby sme ho mohli rozdávať.
Keď sa budeš smiať,bude sa stebou smiať celý svet.Keď budeš plakať,budeš plakať sám.
Jediný spôsob, ako si zaistiť príjemný život, je zaistiť príjemný život ostatným. Jediný spôsob, ako zaistiť ostatným príjemný život, je správať sa k nim, ako keby sme ich milovali. A jediný spôsob, ako sa k niekomu správať tak, ako keby sme ich milovali, je naozaj ich milovať.
Pesimizmus je z nálady, optimizmus je z vôle.
Nad níkým sa nesmie zúfať, dokiaľ žije.
Keď si ostatní myslia, že človek je na konci, je na čase začať správne žit.
Mojim jediným sklamaním v živote je, že nie som niekto iný.
Niet krajších rozprávok než tie, ktoré napíše sám život.
Najčastejšie robíme, čo nemilujeme, a čo milujeme, k tomu nemáme odvahu sa odvážiť.
V živote sa často stáva, že i to, čo milujeme viac než seba, nás časom omzí.
Ten život možno nazvať dobrým, v ktorom dobré skutky tak husto nasledovali, že nebolo medzi nimi medzery.
Náš život je taký, akým ho urobia naše myšlienky.
Život je ako bonboniéra. Nikdy nevieš, čo ochutnáš.
Život je krátky,tak ho nepremárni zbytočnou láskou.
Čo oči nevidia,srdce bolí ešte viac
Život je šťastný. Smrť je pokojná. Je to prechod, ktorý je nepríjemný.
Najlepší dôkaz je skúsenosť.
Prvým evanjeliom je náš život.
Nemárnite vzácny čas svojho života a neplačte nad tým, čo sa nedá zmeniť.
Prorok je ten, kto vidí ďaleko dopredu, ale zároveň vidí všetko vôkol seba, pretože budúcnosť sa začína dnes.
Zlé putovanie znamená, že človek ostáva nezmenený. Takýto človek totiž len vymieňa jedno prostredie za iné, ale spolu s týmto prostredím nemení sám seba.
Je veľké nešťastie, keď človek nemá dosť ducha, aby hovoril dobre, a nemá dosť rozumu, aby mlčal.
Budúcnosť najviac obdaruje ten, kto dáva všetko súčastnosti.
Skutočný život začína len vtedy, keď sa začína sebazaprenie.
Všetko zlo v živote pochádza od duševnej prázdnoty a lenivosti. Toto všetko príde, keď si človek zvykne žiť na úkor iných.
Médiá svojím spôsobom v podstate reflektujú skutočnosť, potom postmoderné mediálne relativizovanie dobra a zla do istej miery formuje svedomie ľudí a tým spätne ovplyvňuje našu každodennú realitu. Je to taký bludný kruh.
Stojíme na rázcestí, v každej minúte, v každej hodine, každý deň sa rozhodujeme. Každé rozhodnutie je v súlade so súhrnom hodnôt, ktoré sme si vybrali, aby vládli nášmu životu. Keď si vyberáme tento súhrn hodnôt, vtedy robíme najväčšie rozhodnutie svojho života.
Dobrý život nie je život bez námahy, bez námahy sa nedá dôjsť k tým veciam, ktoré sú v živote podstatné.
Je treba životu viac dávať, ako ho urýchľovať.
Pre nás je lepšie, keď hovorí náš život, než naše slová.
Talent sa zdokonaľuje v samote, charakter v prúdoch života.
Ak nájdeš v živote cestu bez prekážok, určite nevedie nikam.
Jeden pohľad na svet stačí na zistenie, že horor nie je nič iné ako realita.
..ako svoj život, tak svoje umenie budem udržovať sväté.
Rubriky
AKO POZNAŤ BOŽIU VÔĽU VO SVOJOM ŽIVOTE AKO POZNAŤ BOŽIU VÔĽU VO SVOJOM ŽIVOTE

Sú naše pocity dôležité pri poznávaní Božej vôle? Môžeme očakávať, že nás Boh povedie, keď otvoríme Bibliu a naslepo do nej zapichneme prst? Aký význam by sme mali prikladať radám priateľov? Čo robiť, ak sa Božia vôľa v našom živote zdá byť zrejmá, ale zrazu sa pootvorené dvere zabuchnú? 
Morris L. Venden
Modlitba Modlitba

Modlitba je páska ktorá nás spája s Kristom. Je to Kľúč, ktorý otvára nebesia. Len málokto pozná moc, ktorá je v modlitbe skrytá. Kristus prináša Otcovi modlitbu pokorne prosiaceho ako svoju vlastnú žiadosť. V nebesiach je vypočutá každá úprimná modlitba. Nemusí byť plynulá a súvislá ak pochádza zo srdca. Príde až do svätyne, kde Ježiš koná službu a On ju predloží Otcovi.
Zlozvyky a zlé návyky Zlozvyky a zlé návyky

Raz som počul o pokuse, ktorý robili s malými deťmi v predškolskom veku. Jedno po druhom ich privádzali do miestnosti, kde ich čakal človek s jedným chutným bonbónom. Ten vždy každému dieťaťu vysvetlil, že si potrebuje na chvíľku odskočiť, a keď sa vráti, tak mu dá za odmenu 2 bonbóny, ale iba v prípade, ak nezje ten, ktorý tam nechá na stole. Drvivá väčšina detí to nevydržala a po chvíľke si bonbón zobrala a zjedla. Ako by sme obstáli my v prípade, že by nám tam dali vec, pre ktorú máme slabosť?
Pablo 1985
Žiadosti tela vs. život podľa Ducha Žiadosti tela vs. život podľa Ducha

Čo je to sloboda? Väčšina ľudí si pod týmto pojmom predstavuje určitý druh svojvôle. Vlastne sa dá povedať, že keď som slobodný, tak robím to, čo sa mi páči. Aj v Písme môžeme nájsť množstvo príkladov ľudí, ktorí vnímali slobodu ako svojvôľu.
Pablo 1985
Žatva Žatva

Vtedy povedal svojim učeníkom: Žatvy je mnoho, ale robotníkov je málo. Teda proste Pána žatvy, žeby vyslal robotníkov do svojej žatvy. Mat. 9, 37.38
Martin
© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...