Kategória: Srdce
Na to, aby človek dobre videl, nestačí mať otvorené len oči. Treba otvoriť aj srdce.
Ak v srdci nemáte ani kúsok milosrdenstva, máte najvzácnejšiu srdcovú chorobu.
Čím menšie je srdce, tým viac nenávisti prechováva.
Nemaj rozdelené srdce, lebo ťa opustí Boh i ľudia.
Srdce robí zázraky, ale rozum na ne neverí.
Ľahko získané neuspokojuje bohaté srdce.
Rozum slúži len k tomu, aby bolo čím ráňať srdce.
Myslieť možno len rozumom, ale chápať len srdcom.
Srdce produkuje myšlienky, ktoré sú rozumu nepochopiteľné.
Srdce miluje všetko, čo je v rozpore s rozumom.
S rozumom treba mať súcit, so srdcom nie; srdce je od prirodzenosti statočné ako také.
Nech je požehnaný ten, kto ochránil detské srdce pred zúfalstvom.
Najzákernejšou srdcovou chorobou je nenávisť, závisť a lakomstvo.
Čím čistejšie je tvoje srdce, tým jasnejšie svieti slnko.
Rubriky
Alkohol v Biblii Alkohol v Biblii

Ako to je vlastne s alkoholom v Biblii? Ako hodnotí Starý zákon pitie alkoholu? Ako je to v Novom Zákone?
A.L.
Biblia, výmysel človeka ? Biblia, výmysel človeka ?

Biblia sama seba nazýva Božím slovom, Božou rečou alebo knihou Hospodinovou. Tým sa líši od všetkých iných kníh. Nemá obdoby vo svete, pretože ju nechal napísať sám Boh. Z obsahu sa dozvieme že autorom je sám Boh, obsahom je Ježiš, účelom je záchrana človeka a cieľ ku ktorému vedie je večnosť.
A.L.
Pokušenia a skúšky Pokušenia a skúšky

Ako kresťania sme každý deň postavení do rôznych pokušení a skúšok. Poďme sa spolu zamyslieť nad príbehmi dvoch mužov. Poslúžia nám ako príklady. Jeden negatívny a druhý pozitívny.
Pablo1985
HRDINOVIA A GÉNIOVIA HRDINOVIA A GÉNIOVIA

Veľké mená minulosti a súčasnosti nás priťahujú. Sledujeme stopy týchto osobností, zbierame ich múdre výroky, čítame o ich uvažovaní, mimoriadnych výkonoch a činoch, o rozhodujúcich či krízových situáciách ich života, o dobe, v ktorej žili...
viacerí autori
Bůh před soudem Bůh před soudem

V živote človeka sa stále znovu objavujú otázky, ktoré sa týkajú absolútnych hodnôt: Existuje spravodlivosť? Prečo je na svete toľko utrpenia? Ako je možné, že dobrým ľuďom sa často nedarí a naopak ľuďom zlým sa darí dobre? Bude svet existovať večne? Má spôsob našeho života vplyv na to, čo s nami bude po smrti? Podľa Gerharda Padderatza sú všetky tieto otázky veľmi dôležité a majú podstatný vplyv na náš život, na porozumenie udalostiam okolo nás a na našu vnútornú rovnováhu.
Gerhard Padderatz
© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...