Kategória: Boh
Prehrešil som sa proti Bohu i ľudstvu, lebo moje dielo nedosiahlo takú kvalitu, akú malo.
Mýliť sa je ľudské, odpúšťať božské.
Boh sa nepýta čím si bol v minulosti, ale čím si teraz.
Chcel by som poznať spôsob, akým Boh uvažuje. Všetko ostatné sú už len detaily.
Boh mal len jedného Syna – aj ten bol misionárom a lekárom.
Žiadna cirkev ani kňaz nesmú stáť medzi Bohom a človekom.
Bože nebies, Bože zemi! Cítim, že si, i žes´ neni.
Moje hľadanie v modlitbách ma priviedlo k poznaniu, že Boh je pravda. Preto je Pravda mocnejšia ako každá moc svetla a žiaden iný prostriedok nedokáže to, čo zmôže pravda.
V Božích očiach je aj zlo nástrojom dobra.
Boh vedie mužov do hlbokých vôd nie preto, aby sa utopili, ale preto, aby ich očistil.
Ten, ktorý ťa stvoril, ťa aj ponesie – dokonca i ponad priepasť.
Závislosť od Boha nie je známkou slabosti. Svedčí o tom, akí silní v skutočnosti ste.
Prečítal som v živote mnoho múdrych a dobrých kníh. Ani v jednej som však nenašiel nič, čo by ma tak uspokojilo a potešilo moje srdce, ako slová 23. žalmu: „Ty, Pane, si so mnou.“
Žijem, aby som ďakoval Bohu, že nevypočul všetky moje prosby.
Odpovedať na Božiu výzvu je vždy krok do neznáma, ale Boh za tento krok stojí.
Boh rozdáva, ale človek musí otvoriť dlaň.
To čo dáva Boh, je vždy lepšie než to, o čo prosí človek.
Keď Boh dlho mlčí, chystá sa prehovoriť.
Boh šepká v radostiach, prihovára sa v problémoch a kričí v bolesti.
Jedinou prácou, ktorá nie je stratou času, je hľadanie Boha, napriek tomu, že je nedosiahnuteľný.
Keď sa človek priatelí s Bohom, má sklon byť prísny k sebe a nenáročný k druhým. Keď sa s ním však nepriatelí, je nenáročný k sebe a prísny k druhým.
Je to pravda, že o Bohu je ťažké rozprávať, ale ešte ťažšie je o ňom mlčať.
Najvyššou odmenou tu na zemi je poznať Boha – a tú môže získať každý.
Dom dokazuje existenciu staviteľa; šaty existenciu krajčíra; dvere existenciu tesára a náš svet existenciu Boha Stvoriteľa.
Všade v prírode vidím Boží autogram.
Je nemožné, aby svet existoval bez Boha. Keby Boh zabudol na svet, v tom okamihu by sa svet zastavil.
Čím viac poznávam divy vo vesmíre, tým jasnejšie v ňom vidím Božiu ruku.
Môj vzťah s Bohom súvisí s mojím vzťahom k ľuďom. Prehra v jednom spôsobí prehru aj v tom druhom.
Každý zákon prírody je oslavnou hymnou na Božiu chválu.
Sláva stvorenia je v jeho nekonečnej rozmanitosti.
Bohu nezáleží na farbe pleti, pretože on pozerá na srdce...
Boh použije vždy toho človeka, ktorého má pri sebe najbližšie.
Ó, Bože, pomôž nám byť pánmi sebe, aby sme mohli slúžiť iným.
Vo chvíli, keď som si uvedomil, že Boh existuje, vedel som, že nemôžem inak, než žiť pre neho.
Nikdy sa nepodobáme na Boha viac ako vtedy, keď dávame.
Nikdy sa nebojte dôverovať budúcnosti, ktorú nepoznáte, s Bohom, ktorého poznáte.
Čím si – to je Boží dar pre teba; ako svoje schopnosti využívaš – to je tvoj dar Bohu.
Každý z nás je perom v Božej ruke, ktorým píše svetu listy plné lásky.
Boh rád pomáha, keď pomáhajú ľudia.
Ak medzi nami a Bohom je tisíc krokov. Boh urobí všetky, okrem jedného. Ten posledný nechá na nás. Rozhodnúť sa musíme my sami.
Väčšina ľudí nechce poznať Božiu vôľu preto, aby ju vykonali; zdá sa, že ju chcú poznať len preto, aby ju zvážili a posúdili.
Pokiaľ vieme, Boha nestojí nič stvoriť pekné veci; ale zmeniť odbojnú vôľu stálo smrť na kríži.
Boh ti dá buď to, čo si žiadaš, alebo niečo oveľa lepšie.
Nepros Boha o život bez ťažkostí a námahy. Radšej pros o odvahu všetko vytrvalo znášať.
Náš nebeský Otec vezme niečo od svojich detí len v tom prípade, keď im chce dať niečo lepšie.
Hľadať smer života u Boha je určite správne, ale rozhodnutie je v konečnom dôsledku naša zodpovednosť.
Boh sa prestane hnevať zakrátko, milovať však neprestane nikdy.
Boh rozdáva, ale človek musí otvoriť svoju dlaň.
Ak by sa Boh zjavil hladujúcim, neopovážil by sa to urobiť v inej podobe, než je chlieb.
Len ten môže obsiahnuť Boha a porozumieť mu, kto chápe jeho slovo.
Aby vo všetkom bol oslávený Boh.
Ak by sa Boh stal majákom do nocí našich dní, nepoznali by sme slovo nuda. Nie: on dokáže brieždením ozdobiť každé smutné ráno.
Ak chápeš, to nie je Boh!
Ak ľudia príjmu Boha do vlastného srdca, stávajú sa jeho spolupracovníkmi. Ak ho neprijmu, aj to je odpoveď Boha.
Ani Pán Boh svet naraz nestvoril.
Ani pán Boh všetkým ľudom nevyhovie.
Autor má byť vo svojom diele ako Boh vo vesmíre: všadeprítomný a pritom neviditeľný.
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Bojím sa iba Boha, nikoho iného!
Bozky sú pozdravy bohov.
Božie mlyny melú pomaly, ale isto.
Bremeno zákona Pán Boh nepoložil na tých, čo slúžili spravodlivosti, ale hriechu. Spravodlivý zákon dal nespravodlivým ľuďom, aby odhalil ich hriechy, nie odstránil. Veď hriechy neodstraňuje nič, iba milosť viery činná skrze lásku.
Buďme si istí, že aj keď nám všetko chýba, nikdy nám nebude chýbať Boh, ktorý je a aj má byť naše všetko.
Čím hlučnejší je dnešný svet, tým mlčanlivejší sa zdá Boh.
Človek mieni, Pán Boh mení.
Človek navrhuje, Boh rozhoduje.
Človek varuj sa a Boh ti pomôže.
Čo chudobnému dáš, to ti Pán Boh stonásobne vráti.
Dobrých boh zo sveta berie a zlí tu zostávajú.
Duše, ktorá je zjednotená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!
Hľadať Boha nakoniec značí objaviť, že Boh nás hľadal prvý.
Hosť do domu - Boh do domu
Chcel by som vedieť, ako Boh stvoril svet.
I keď si na dne, Božia ruka je stále pod tebou.
Keby Boh neexistoval, bolo by všetko dovolené.
Keby bol pre nás pochopiteľný, nebol by to Boh.
Keby som zbadal, že mám v srdci čo i len jediné vlákenko, ktoré by nepatrilo Bohu, hneď by som ho vytrhol.
Kedykoľvek si myslíte, že máte úplnú pravdu, tak vás nevedie Boh, ale vy sa snažíte viesť Boha.
Keď čítame Sväté písmo, Boh sa vracia poprechádzať sa v pozemskom raji.
Keď dáš Bohu niečo, na čom Mu záleží, dostaneš späť to, na čom záleží tebe.
Keď hľadáme Boha úprimne, cestu k nemu máme neustále otvorenú a ľahko dosiahneme odpustenie chýb zo slabosti.
Keď sa pominiem v Bohu, budem tam, kde som bol predtým večne.
Keď máte niekoho radi, nemali by ste hovoriť: mám v srdci Boha, skôr hovorte: som v srdci Boha.
Keď ťa napadne, že všetko to, čo si myslel o Bohu, je prevrátené a žiadny Boh nie je, nestrachuj sa nad tým. Stáva sa to každému. Nemysli si však, že tvoja neviera pochádza z toho, že Boh neexistuje, lebo keď už neveríš v Boha, v ktorého si skôr veril, je to preto, že v tvojej viere bolo niečo pochybné a musíš sa viac snažiť lepšie pochopiť to, čo voláš Bohom. Keď divoch prestane veriť vo svojho dreveného Boha, neznamená to, že Boh neexistuje, ale iba že nie je z dreva.
Keď Pán Boh dá, aj motyka vystrelí.
Kde Boh hospodári, tam sa dobre darí.
Koho Pán Boh miluje, toho krížom navštevuje.
Komu Pán Boh, tomu všetci svätí.
Kto dáva chudobnému, požičiava Bohu.
Kto chudobnému udelí, tomu pán Boh nadelí.
Kto sa chráni i Boh ho ochráni.
Kto sa vzdiali od Boha, neuniká jeho moci, vymyká sa len z jeho lásky.
Kto včas ráno vstáva, toho Pán Boh požehnáva.
Lepší Pán Boh daj! ako zdravý buď
Mlčanie Boha je iné než mlčanie človeka. Jeho mlčanie nie je protikaldom hovorenia. U Boha hovoriť a mlčať je to isté.
Možno by sa Biblia začala viac čítať, keby Boh prišiel so súťažou: Vyhrajte týždeň v nebi.
Musíme Boha nasledovať, ale nie ho predbiehať.
Na Bohu sa mi páči to že svoju štedrosť neprejavuje iba na Vianoce.
Na česť a slávu Boha.
Na svete existuje toľko hladujúcich ľudí, že Boh k nim môže prichádzať len vo forme chleba.
Nemôže mať Boha za Otca ten, kto pohŕda Cirkvou ako matkou.
Nemôžem sa seba samého presvedčiť, že dobrotivý a všemohúci Boh by bol zámerne stvoril parazitujúcu osu s výslovným zámerom, aby sa táto kŕmila v živom tele trebárs aj húseníc.
Neuspokoj sa s ničím, čo je menej ako Boh.
Niekedy ťa Boh vyžmýka ako citrón, ale nikdy ťa neodhodí.
Opustiť Boha pre Boha je pre dušu veľkým ziskom, žiadnou stratou.
Pán Boh dopustí, ale neopustí.
Pán Boh nikoho za vlasy do neba neťahá.
Pán Boh stvoril vrany a čert politické strany.
Pozorujte s hlbokou vnútornou bolesťou, aká veľká nevedomosť o Bohu panuje v všetkých ľudí a všade.
Rozdiel medzi kazateľom a Bohom je ten že Boh dokáže osloviť i hluchého.
Stvorenia sa dorozumievajú vydávaním zvukov. Božím slovom je mlčanie.
Takže Einstein sa mýlil, keď povedal "Boh nehrá kocky". Uvažovanie o čiernych dierach nasvedčuje, že Boh nielenže hrá kocky, ale občas ich hádže aj tam, kde ich nikto nemôže vidieť.
Tie najlepšie nápoje lisuje Boh z ovocia Ducha.
Tých, čo nosia Boha v srdci, poznať po mlčaní.
V každom človeku je priepasť, ktorú môže naplniť iba Boh.
Vrúcne si želám, aby ti Boh dal to, o čom vie iba On, že ti chýba na jeho česť.
Vzduch - boží duch.
Vždy mi bola vzdialená myšlienka, že Božie milosrdenstvo je viazané na hranice cirkvi. Boh je pravda. A kto hľadá pravdu, hľadá Boha, či je mu to jasné alebo nie.
Zo všetkých otcov má najlepšie nervy Boh.
Boh neobdarováva ľudí snami bez toho, aby im nedal silu uskutočniť ich.
"Nemôžem pochopiť, ako by tento nádherný a veľký svet mohol povstať náhodou . . . Tento fakt sa mi zdá byť hlavným argumentom pre existenciu Boha. Nikdy som nepopieral jeho jestvovanie.
"Taký Boh a také učenie nemôžu byť výplodom fantázie."
"Boh, ktorý ma stále hľadá., Boh, ktorý je milosrdný., Boh, ktorý mi verí., Boh ktorý ma nekonečne miluje., Boh desiatich prikázaní., Boh Abraháma a boh Ježiša Krista., Boh môjho otca a mojej mamy JE BOH MôJHO SRDCA."
Boh je ako slnko, ktoré osvieti celú zem a oživí každú rastlinu, hoc je len jedno. On stvoril a udržuje všetko,
Neviem, odkiaľ som prišiel, neviem, z čoho som vzatý, ale to viem iste, že nado mnou je akási Láska, ktorá na mňa nikdy nezabúda.
„Boh na nebesiach – ale v mojom srdci visí na kríži!“
"Aké je krásne prežiť život s Bohom, vtedy sa láska umocňuje aj v poslednej hodine. "
Boh nám niekedy niečo vezme,pretože nám pripravuje niečo lepšie, čím ho viac oslávime.
Stvoriteľ ľudí mal ako Picasso rôzne obdobia: biele, čierne, žlté, červené… Už by mohol prejsť k obdobiu konštruktívnemu.
Keď pouvažujem, že je Boh spravodlivý, bojím sa o svoju zem.
Boh je muž a modlitba je jeho ženou.
Boh je rafinovaný, ale nie je zlomyseľný
Keby Boh neexistoval, museli by sme si ho vymyslieť.
Boh stvoril muža a ženu, ale zabudol si to dať patentovať, preto každý hlupák môže robiť to isté.
Boh je priateľom mlčania. Všimnite si, že príroda, stromy, rastliny a kvety rastú v tichu. Všimnite si, ako sa nebo, slnko a mesiac nečujne pohybujú. Aj my potrebujeme byť ticho, aby sme sa mohli dotknúť duše.
Boh, ktorý miluje svoje dieťa, keď vidí, že niekto alebo niečo ho zasiahlo, má toľko fantázie, že vie pretvoriť zlo na dobro, nečinnosť na kontempláciu, bolestný výkrik na modlitbu, bolesť na úkon lásky.
Boh je matematik...Matematika je prostriedok špeciálne prispôsobený na osvojenie si rôznych abstraktných pojmov, a čo sa toho týka, jej moc je neohraničená.
Rubriky
Tajomná chrípka Tajomná chrípka

Je piatok poobede a ty sa autom vraciaš domov. Ladíš rádio. Správy hovoria o nejakej bezvýznamnej veci : v nejakej ďalekej dedine zomreli traja ľudia na nejakú neznámu chrípku, o ktorej nikto nikdy nepočul.
Keď nájdeš istotu v neistote Keď nájdeš istotu v neistote

Profesorka rozdala papiere a taktiež samotné znenie úloh. Zobral som ich do rúk a začal odhora prezerať. Toto viem, tamto viem, aj toto, toto tiež... Až som došiel po jednu poslednú veľkú otázku.. Vyvalil som na ňu oči a začal si premietať v hlave všetko to čo som deň predtým videl v materiáloch od profky.. Ale aj po prehľadaní všetkých priečinkov v mojom ľudskom harddisku som nič nenašiel.
Paľo
GÉNIOVIA A HRDINOVIA GÉNIOVIA A HRDINOVIA

Pokračovanie úspešnej knihy Hrdinovia a Géniovia. Kniha čitateľovi prináša ďalšie portréty slávnych svetových historických osobností od rôznych autorov. Obidve knihy nám chcú odovzdať posolstvo minulosti a nastaviť zrkadlo, v ktorom môžeme objaviť odraz vlastnej hodnoty.
viacerí autori
Neplánované a predsa plánované leto Neplánované a predsa plánované leto

Leto 2008 som vôbec neplánovala. Povedala som si len, že ostanem doma, budem pekne zarábať peniažky, liezť po Tatrách a pomáhať našim. Žiadny tábor, žiadne iné výlety. Síce pomyslenie, že to budú prvé prázdniny po desiatich rokoch bez nejakého tábora s mojimi blízkymi veľmi bolelo...
Anna
Žiadosti tela vs. život podľa Ducha Žiadosti tela vs. život podľa Ducha

Čo je to sloboda? Väčšina ľudí si pod týmto pojmom predstavuje určitý druh svojvôle. Vlastne sa dá povedať, že keď som slobodný, tak robím to, čo sa mi páči. Aj v Písme môžeme nájsť množstvo príkladov ľudí, ktorí vnímali slobodu ako svojvôľu.
Pablo 1985
© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...