Kategória: Kresťansvo
Kresťan nikdy nie je v stave dokonalosti, ale stále len na ceste.
Dajte mi sto ľudí, ktorí nemilujú nič iné, len Boha, nenávidia nič iné, len zlo a ktorí nepoznajú nič iné, len Ježiša Krista – a zmením svet.
Ak správne zmýšľame, sme v Bohu; ak však správne žijeme, je Boh v nás.
Jediným spoľahlivým dôkazom, že sme pravými kresťanmi, je náš skutočný život.
Viera a skutky by mali ísť ruka v ruke, kráčať vedľa seba ako nohy muža. Najprv viera, potom skutky; potom opäť viera a potom opäť skutky – až kým prestaneme rozlišovať, čo je jedno a čo druhé.
Viacerí ľudia tvrdia, že majú dar kázania, ale sťažujú sa, že je málo tých, ktorí majú dar počúvania.
Či kázeň oslovila poslucháčov, zistí kazateľ podľa toho, že pri odchode nehovoria: „To bolo pekné kázanie!“, ale „Rozhodol som sa niečo urobiť.“
Kresťania by mali byť ako kanvica na čaj – spievať aj vtedy, keď sú po krk v horúcej vode.
Bojuj s hriechom, ale s hriešnikom sa pomer. Nenáviď zlé v človeku, ale človeka samého miluj.
Máme moc byť v raji s Bohom už teraz, byť šťastní s Ním aj v tejto chvíli ak milujeme ako On miluje, ak pomáhame ako On pomáha, ak dávame ako On dáva, ak slúžime ako On slúži.
Myslím si, že pre človeka, ktorý odhodlane a nadovšetko hľadá Boha a chce mu slúžiť, nejestvuje väčšie utrpenie, ako neistota o Božej vôli. A predsa by som ju nechcela spoznať za menšiu cenu.
Najväčším dobrom pre človeka je žiť, pracovať a radovať sa len pre Boha.
Nasledovať Boha spočíva v tom, že sme k blížnym láskaví, že sme rozhodnutí plniť jeho vôľu, že mu dôverujeme s pokorou a jednoduchosťou a znášame svoje vlastné nedokonalosti.
Nemôžeme sa celkom prispôsobiť svetu a žiť jeho životom a pritom sa nevzdialiť od Boha a tým stratiť všetko.
Nesmieme zachraňovať iba seba, do domu nášho Otca sa musíme vrátiť spoločne.
Oddať sa Božej vôli znamená mať účasť i na Božom mlčaní.
Skutočne len veľmi málo ľudí chápe, čo by im Boh preukázal, keby sa mu celkom odovzdali.
Vo všetkom sa usiluj o čo najväčšiu česť a slávu Božiu.
Zmieriť ľudí s Bohom a usilovať sa s nimi milo jednať je šľachetný spôsob pomsty.
Len srdcom vidí človek správne, to podstatné je očiam neviditeľné.
Bože, obdaruj ma cudnosťou a striedmosťou, len trocha neskôr.
Usiluj sa porozumieť reálnej skúsenosti ľudí, lebo len vtedy sa ohlasovanie evanjelia môže dotýkať ich života.
"Zachovávať" Božie slovo znamená predovšetkým premieňať ho v skutky.
Ježiš nevolá k novému náboženstvu, ale k životu.
Aby kresťan vykonal mnoho dobra, musí s láskou spájať aj priamosť.
Keď rozmýšľam o tom, čo sa deje vo svete a v Cirkvi, ktorá je jeho svedomím, a keď uvažujem o sebe ako o malej súčasti sveta a Cirkvi, mám dojem, že vchádzame do stredu búrky.
Žiť podľa ducha značí riadiť myšlienky, slová a skutky nie podľa ľudských kritérií, ale podľa kresťanských právd.
Iste by som bol kresťanom, keby kresťania nimi boli 24. hodín denne.
Rubriky
Alkohol v Biblii Alkohol v Biblii

Ako to je vlastne s alkoholom v Biblii? Ako hodnotí Starý zákon pitie alkoholu? Ako je to v Novom Zákone?
A.L.
Ako nám Boh našiel prácu Ako nám Boh našiel prácu

Niektorí možno poznate ” obdobie sucha”, keď vám nič nevychádza, máte plno problémov, otázok a dokonca aj Pán Boh je akýsi mĺkvy, zdá sa, akoby vás opustil aj On. Moje posledne obdobie sucha bolo dlhšie a suchšie ako som si vedela predstaviť. V máji 09 som zmaturovala, a dala som si prihlášky na VŠ, na môj vysnivany odbor, že si konečne splním môj sen. S napätím som čakala na konečný verdikt. Keď mi ale zo všetkých 3 univerzít prišla negatívna odpoveď, cítila som sa strašne.. posledná z posledných, najhlúpejšia z najhlúpejších. V mysli sa mi hneď vynorila otázka: ,,a čo teraz?
Sarah
Lekcia šoférovania Lekcia šoférovania

Predstavte si tiché, maličké mesto, v ktorom stretnúť auto na ceste znamená mať veľké šťastie. Alebo nešťastie?
Bývala som na veľmi tichej ulici plnej rodinných domčekov, peknou prírodou neďaleko s menším parkom a jazerom. Nuž, ale všetky výhody majú aj svoje nevýhody. Tá moja bola, že som bývala za veľmi ostrou zákrutou. Niekto si môže povedať, že “Pch! Veď to nič nie je!” To som si myslela aj ja až toho jedného pre mňa osudného dňa.
Kika
Skutočný príbeh ako sa z ateistu stal kresťan Skutočný príbeh ako sa z ateistu stal kresťan

Bola som ateistka. Neverila som, ze Boh existuje. Rodicia ma k viere nikdy neviedli, aj ked svadbu mali v evanjelickom kostole a povazuju sa za evanjelikov. Obe moje stare mamy pravidelne a vene navstevovali evanjelicky kostol a tak som sa sem-tam na Vianoce v kostole objavila s nimi. Ja som sa vsak povazovala za ateistku, ved ani pokrstena som nebola ako male dieta, lebo moj otec to nedovolil.
Anna
Neplánované a predsa plánované leto Neplánované a predsa plánované leto

Leto 2008 som vôbec neplánovala. Povedala som si len, že ostanem doma, budem pekne zarábať peniažky, liezť po Tatrách a pomáhať našim. Žiadny tábor, žiadne iné výlety. Síce pomyslenie, že to budú prvé prázdniny po desiatich rokoch bez nejakého tábora s mojimi blízkymi veľmi bolelo...
Anna
© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...