Kategória: Kresťansvo
Kresťan nikdy nie je v stave dokonalosti, ale stále len na ceste.
Dajte mi sto ľudí, ktorí nemilujú nič iné, len Boha, nenávidia nič iné, len zlo a ktorí nepoznajú nič iné, len Ježiša Krista – a zmením svet.
Ak správne zmýšľame, sme v Bohu; ak však správne žijeme, je Boh v nás.
Jediným spoľahlivým dôkazom, že sme pravými kresťanmi, je náš skutočný život.
Viera a skutky by mali ísť ruka v ruke, kráčať vedľa seba ako nohy muža. Najprv viera, potom skutky; potom opäť viera a potom opäť skutky – až kým prestaneme rozlišovať, čo je jedno a čo druhé.
Viacerí ľudia tvrdia, že majú dar kázania, ale sťažujú sa, že je málo tých, ktorí majú dar počúvania.
Či kázeň oslovila poslucháčov, zistí kazateľ podľa toho, že pri odchode nehovoria: „To bolo pekné kázanie!“, ale „Rozhodol som sa niečo urobiť.“
Kresťania by mali byť ako kanvica na čaj – spievať aj vtedy, keď sú po krk v horúcej vode.
Bojuj s hriechom, ale s hriešnikom sa pomer. Nenáviď zlé v človeku, ale človeka samého miluj.
Máme moc byť v raji s Bohom už teraz, byť šťastní s Ním aj v tejto chvíli ak milujeme ako On miluje, ak pomáhame ako On pomáha, ak dávame ako On dáva, ak slúžime ako On slúži.
Myslím si, že pre človeka, ktorý odhodlane a nadovšetko hľadá Boha a chce mu slúžiť, nejestvuje väčšie utrpenie, ako neistota o Božej vôli. A predsa by som ju nechcela spoznať za menšiu cenu.
Najväčším dobrom pre človeka je žiť, pracovať a radovať sa len pre Boha.
Nasledovať Boha spočíva v tom, že sme k blížnym láskaví, že sme rozhodnutí plniť jeho vôľu, že mu dôverujeme s pokorou a jednoduchosťou a znášame svoje vlastné nedokonalosti.
Nemôžeme sa celkom prispôsobiť svetu a žiť jeho životom a pritom sa nevzdialiť od Boha a tým stratiť všetko.
Nesmieme zachraňovať iba seba, do domu nášho Otca sa musíme vrátiť spoločne.
Oddať sa Božej vôli znamená mať účasť i na Božom mlčaní.
Skutočne len veľmi málo ľudí chápe, čo by im Boh preukázal, keby sa mu celkom odovzdali.
Vo všetkom sa usiluj o čo najväčšiu česť a slávu Božiu.
Zmieriť ľudí s Bohom a usilovať sa s nimi milo jednať je šľachetný spôsob pomsty.
Len srdcom vidí človek správne, to podstatné je očiam neviditeľné.
Bože, obdaruj ma cudnosťou a striedmosťou, len trocha neskôr.
Usiluj sa porozumieť reálnej skúsenosti ľudí, lebo len vtedy sa ohlasovanie evanjelia môže dotýkať ich života.
"Zachovávať" Božie slovo znamená predovšetkým premieňať ho v skutky.
Ježiš nevolá k novému náboženstvu, ale k životu.
Aby kresťan vykonal mnoho dobra, musí s láskou spájať aj priamosť.
Keď rozmýšľam o tom, čo sa deje vo svete a v Cirkvi, ktorá je jeho svedomím, a keď uvažujem o sebe ako o malej súčasti sveta a Cirkvi, mám dojem, že vchádzame do stredu búrky.
Žiť podľa ducha značí riadiť myšlienky, slová a skutky nie podľa ľudských kritérií, ale podľa kresťanských právd.
Iste by som bol kresťanom, keby kresťania nimi boli 24. hodín denne.
Rubriky
Minulosť – Tvoj spojenec, nie nepriateľ Minulosť – Tvoj spojenec, nie nepriateľ

Všetko čo sa stalo v minulosti v Tvojom živote, Ti má byť v konečnom dôsledku na úžitok a ponaučenie. Pán Boh nám dáva možnosť poučiť sa predovšetkým z chýb druhých ľudí, aby sme nemuseli na vlastnej koži okúšať bolesť, ktorou si už prešli tí pred nami. Minulosť je plná dobrých rád a poučení, ktoré sú pre dnešok veľmi cenné.
Pablo 1985
Zlaté ruky Zlaté ruky

Ak sa niekto narodí v černošskom gete, vyrastá v neúplnej rodine a v škole ho považujú za jedného z najhoršich. Potom asi nie je ťažké predstaviť si, „čo z toho dieťaťa asi bude." Život však niekedy prináša nečakané rozuzlenia. O tom hovorí aj príbeh s príznačným názvom „Zlaté ruky", ktorými bol obdarovaný dnes už svetoznámy neurochirurg.
Ben Carson & Cecil Murphey
Nekonečná milosť Nekonečná milosť

Boh. Aký vlastne je? Neškodný a roztomilý starček sediaci na plávajúcom obláčiku Jeana Effela? Rozhnevaný vodca Izraela sršiaci oheň a síru zo Sinaja? Milosrdný Ježišov Otec odpúšťajúci aj tým najväčším „hriešnikom“? Nemohúci židovský Jahve, ktorý odvracia zrak od svojich detí pochodujúcich do plynových komôr...?
Dwight Nelson
Kniha kníh - Biblia Kniha kníh - Biblia

Najinterpretovanejšia na svete – aj taký prívlastok má kniha kníh. A výpočet „naj“ spojených s Bibliou sa tým zďaleka nekončí. Najčítanejšia, najprekladanejšia (viac ako 500 jazykov), najviac vydávaná (393 miliónov výtlačkov v roku 2006)... Čím si zaslúžila takú pozornosť?
Bůh před soudem Bůh před soudem

V živote človeka sa stále znovu objavujú otázky, ktoré sa týkajú absolútnych hodnôt: Existuje spravodlivosť? Prečo je na svete toľko utrpenia? Ako je možné, že dobrým ľuďom sa často nedarí a naopak ľuďom zlým sa darí dobre? Bude svet existovať večne? Má spôsob našeho života vplyv na to, čo s nami bude po smrti? Podľa Gerharda Padderatza sú všetky tieto otázky veľmi dôležité a majú podstatný vplyv na náš život, na porozumenie udalostiam okolo nás a na našu vnútornú rovnováhu.
Gerhard Padderatz
© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...