Kategória: Kresťansvo
Kresťan nikdy nie je v stave dokonalosti, ale stále len na ceste.
Dajte mi sto ľudí, ktorí nemilujú nič iné, len Boha, nenávidia nič iné, len zlo a ktorí nepoznajú nič iné, len Ježiša Krista – a zmením svet.
Ak správne zmýšľame, sme v Bohu; ak však správne žijeme, je Boh v nás.
Jediným spoľahlivým dôkazom, že sme pravými kresťanmi, je náš skutočný život.
Viera a skutky by mali ísť ruka v ruke, kráčať vedľa seba ako nohy muža. Najprv viera, potom skutky; potom opäť viera a potom opäť skutky – až kým prestaneme rozlišovať, čo je jedno a čo druhé.
Viacerí ľudia tvrdia, že majú dar kázania, ale sťažujú sa, že je málo tých, ktorí majú dar počúvania.
Či kázeň oslovila poslucháčov, zistí kazateľ podľa toho, že pri odchode nehovoria: „To bolo pekné kázanie!“, ale „Rozhodol som sa niečo urobiť.“
Kresťania by mali byť ako kanvica na čaj – spievať aj vtedy, keď sú po krk v horúcej vode.
Bojuj s hriechom, ale s hriešnikom sa pomer. Nenáviď zlé v človeku, ale človeka samého miluj.
Máme moc byť v raji s Bohom už teraz, byť šťastní s Ním aj v tejto chvíli ak milujeme ako On miluje, ak pomáhame ako On pomáha, ak dávame ako On dáva, ak slúžime ako On slúži.
Myslím si, že pre človeka, ktorý odhodlane a nadovšetko hľadá Boha a chce mu slúžiť, nejestvuje väčšie utrpenie, ako neistota o Božej vôli. A predsa by som ju nechcela spoznať za menšiu cenu.
Najväčším dobrom pre človeka je žiť, pracovať a radovať sa len pre Boha.
Nasledovať Boha spočíva v tom, že sme k blížnym láskaví, že sme rozhodnutí plniť jeho vôľu, že mu dôverujeme s pokorou a jednoduchosťou a znášame svoje vlastné nedokonalosti.
Nemôžeme sa celkom prispôsobiť svetu a žiť jeho životom a pritom sa nevzdialiť od Boha a tým stratiť všetko.
Nesmieme zachraňovať iba seba, do domu nášho Otca sa musíme vrátiť spoločne.
Oddať sa Božej vôli znamená mať účasť i na Božom mlčaní.
Skutočne len veľmi málo ľudí chápe, čo by im Boh preukázal, keby sa mu celkom odovzdali.
Vo všetkom sa usiluj o čo najväčšiu česť a slávu Božiu.
Zmieriť ľudí s Bohom a usilovať sa s nimi milo jednať je šľachetný spôsob pomsty.
Len srdcom vidí človek správne, to podstatné je očiam neviditeľné.
Bože, obdaruj ma cudnosťou a striedmosťou, len trocha neskôr.
Usiluj sa porozumieť reálnej skúsenosti ľudí, lebo len vtedy sa ohlasovanie evanjelia môže dotýkať ich života.
"Zachovávať" Božie slovo znamená predovšetkým premieňať ho v skutky.
Ježiš nevolá k novému náboženstvu, ale k životu.
Aby kresťan vykonal mnoho dobra, musí s láskou spájať aj priamosť.
Keď rozmýšľam o tom, čo sa deje vo svete a v Cirkvi, ktorá je jeho svedomím, a keď uvažujem o sebe ako o malej súčasti sveta a Cirkvi, mám dojem, že vchádzame do stredu búrky.
Žiť podľa ducha značí riadiť myšlienky, slová a skutky nie podľa ľudských kritérií, ale podľa kresťanských právd.
Iste by som bol kresťanom, keby kresťania nimi boli 24. hodín denne.
Rubriky
Biblia, výmysel človeka ? Biblia, výmysel človeka ?

Biblia sama seba nazýva Božím slovom, Božou rečou alebo knihou Hospodinovou. Tým sa líši od všetkých iných kníh. Nemá obdoby vo svete, pretože ju nechal napísať sám Boh. Z obsahu sa dozvieme že autorom je sám Boh, obsahom je Ježiš, účelom je záchrana človeka a cieľ ku ktorému vedie je večnosť.
A.L.
Nekonečná milosť Nekonečná milosť

Boh. Aký vlastne je? Neškodný a roztomilý starček sediaci na plávajúcom obláčiku Jeana Effela? Rozhnevaný vodca Izraela sršiaci oheň a síru zo Sinaja? Milosrdný Ježišov Otec odpúšťajúci aj tým najväčším „hriešnikom“? Nemohúci židovský Jahve, ktorý odvracia zrak od svojich detí pochodujúcich do plynových komôr...?
Dwight Nelson
Bůh před soudem Bůh před soudem

V živote človeka sa stále znovu objavujú otázky, ktoré sa týkajú absolútnych hodnôt: Existuje spravodlivosť? Prečo je na svete toľko utrpenia? Ako je možné, že dobrým ľuďom sa často nedarí a naopak ľuďom zlým sa darí dobre? Bude svet existovať večne? Má spôsob našeho života vplyv na to, čo s nami bude po smrti? Podľa Gerharda Padderatza sú všetky tieto otázky veľmi dôležité a majú podstatný vplyv na náš život, na porozumenie udalostiam okolo nás a na našu vnútornú rovnováhu.
Gerhard Padderatz
Žiadosti tela vs. život podľa Ducha Žiadosti tela vs. život podľa Ducha

Čo je to sloboda? Väčšina ľudí si pod týmto pojmom predstavuje určitý druh svojvôle. Vlastne sa dá povedať, že keď som slobodný, tak robím to, čo sa mi páči. Aj v Písme môžeme nájsť množstvo príkladov ľudí, ktorí vnímali slobodu ako svojvôľu.
Pablo 1985
Riskantná zásielka Riskantná zásielka

Biblia hovorí, že človek si veľmi škodí, keď sa zaručuje za cudzieho človeka. Po istom váhaní som sa rozhodol objednať si tovar zo zahraničia a za tovar zaplatiť vopred bez akejkoľvek záruky. Znamenalo to pre mňa dôverovať úplne cudziemu človeku a podstúpiť riziko.
Martin
© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...