Kategória: Múdrosť
Keby som si mal voliť, dal by som prednosť tichej múdrosti pred urečnenou hlúposťou.
Ak sa na svete objaví génius, spoznáte ho aj podľa toho, že sa proti nemu spoja všetky hlúpe hlavy.
Čím je človek múdrejší, tým pokornejším sa stáva.
Žiadny človek nie je taký múdry, aby vedel o všetkom zle, ktoré koná.
Všetko čo hovorí príroda je múdre.
Ak sa na svete objaví génius, spoznáte ho aj podľa toho, že sa proti nemu spoja všetky hlúpe hlavy.
Musíš sa veľa učiť, aby si spoznal, ako málo vieš.
Vedou a peniazmi bohatnú iní. Múdrosť musíš získať vlastnou prácou na sebe.
Vedomosti ešte neprinášajú rozum.
Ľudské poznanie má predsa len svoje hranice. A bude ich mať vždy.
Výrečný vie, čo povedať; múdry, čo zamlčať.
Hlúpy hovorí čo vie, múdry vie, čo hovorí.
Dal by som všetko čo viem za polovicu toho čo nepooznám.
Naozajstná múdrosť je v poznaní nevedomosti.
Srdce máme k tomu, aby to, čo nepochopila hlava, pochopilo ono.
Múdrejšie je páčiť sa človeku ako páčiť sa ľuďom.
Pravá múdrosť je v šťastí okrasou, v nešťastí oporou.
Vzdelanie je najlepšie cestovné pre starobu
Mlčanie je deväť desatín múdrosti.
Myseľ, ktorá podlieha prchavým zmyslom, unáša múdrosť človeka tak, ako vietor loď po hladine.
Nerozumní sa tešia zo ziskov náhody, skúsení len zo ziskov múdrosti.
Čím viac človek vie, tým je väčší.
Rozvážne a opatrné mlčanie je svätyňou múdrosti.
Rubriky
Biblia, výmysel človeka ? Biblia, výmysel človeka ?

Biblia sama seba nazýva Božím slovom, Božou rečou alebo knihou Hospodinovou. Tým sa líši od všetkých iných kníh. Nemá obdoby vo svete, pretože ju nechal napísať sám Boh. Z obsahu sa dozvieme že autorom je sám Boh, obsahom je Ježiš, účelom je záchrana človeka a cieľ ku ktorému vedie je večnosť.
A.L.
Žatva Žatva

Vtedy povedal svojim učeníkom: Žatvy je mnoho, ale robotníkov je málo. Teda proste Pána žatvy, žeby vyslal robotníkov do svojej žatvy. Mat. 9, 37.38
Martin
Bůh před soudem Bůh před soudem

V živote človeka sa stále znovu objavujú otázky, ktoré sa týkajú absolútnych hodnôt: Existuje spravodlivosť? Prečo je na svete toľko utrpenia? Ako je možné, že dobrým ľuďom sa často nedarí a naopak ľuďom zlým sa darí dobre? Bude svet existovať večne? Má spôsob našeho života vplyv na to, čo s nami bude po smrti? Podľa Gerharda Padderatza sú všetky tieto otázky veľmi dôležité a majú podstatný vplyv na náš život, na porozumenie udalostiam okolo nás a na našu vnútornú rovnováhu.
Gerhard Padderatz
Alkohol v Biblii Alkohol v Biblii

Ako to je vlastne s alkoholom v Biblii? Ako hodnotí Starý zákon pitie alkoholu? Ako je to v Novom Zákone?
A.L.
Zlaté ruky Zlaté ruky

Ak sa niekto narodí v černošskom gete, vyrastá v neúplnej rodine a v škole ho považujú za jedného z najhoršich. Potom asi nie je ťažké predstaviť si, „čo z toho dieťaťa asi bude." Život však niekedy prináša nečakané rozuzlenia. O tom hovorí aj príbeh s príznačným názvom „Zlaté ruky", ktorými bol obdarovaný dnes už svetoznámy neurochirurg.
Ben Carson & Cecil Murphey
© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...