Kategória: Múdrosť
Keby som si mal voliť, dal by som prednosť tichej múdrosti pred urečnenou hlúposťou.
Ak sa na svete objaví génius, spoznáte ho aj podľa toho, že sa proti nemu spoja všetky hlúpe hlavy.
Čím je človek múdrejší, tým pokornejším sa stáva.
Žiadny človek nie je taký múdry, aby vedel o všetkom zle, ktoré koná.
Všetko čo hovorí príroda je múdre.
Ak sa na svete objaví génius, spoznáte ho aj podľa toho, že sa proti nemu spoja všetky hlúpe hlavy.
Musíš sa veľa učiť, aby si spoznal, ako málo vieš.
Vedou a peniazmi bohatnú iní. Múdrosť musíš získať vlastnou prácou na sebe.
Vedomosti ešte neprinášajú rozum.
Ľudské poznanie má predsa len svoje hranice. A bude ich mať vždy.
Výrečný vie, čo povedať; múdry, čo zamlčať.
Hlúpy hovorí čo vie, múdry vie, čo hovorí.
Dal by som všetko čo viem za polovicu toho čo nepooznám.
Naozajstná múdrosť je v poznaní nevedomosti.
Srdce máme k tomu, aby to, čo nepochopila hlava, pochopilo ono.
Múdrejšie je páčiť sa človeku ako páčiť sa ľuďom.
Pravá múdrosť je v šťastí okrasou, v nešťastí oporou.
Vzdelanie je najlepšie cestovné pre starobu
Mlčanie je deväť desatín múdrosti.
Myseľ, ktorá podlieha prchavým zmyslom, unáša múdrosť človeka tak, ako vietor loď po hladine.
Nerozumní sa tešia zo ziskov náhody, skúsení len zo ziskov múdrosti.
Čím viac človek vie, tým je väčší.
Rozvážne a opatrné mlčanie je svätyňou múdrosti.
Rubriky
Pokušenia a skúšky Pokušenia a skúšky

Ako kresťania sme každý deň postavení do rôznych pokušení a skúšok. Poďme sa spolu zamyslieť nad príbehmi dvoch mužov. Poslúžia nám ako príklady. Jeden negatívny a druhý pozitívny.
Pablo1985
Tajomná chrípka Tajomná chrípka

Je piatok poobede a ty sa autom vraciaš domov. Ladíš rádio. Správy hovoria o nejakej bezvýznamnej veci : v nejakej ďalekej dedine zomreli traja ľudia na nejakú neznámu chrípku, o ktorej nikto nikdy nepočul.
To nevysvetlíš! To nevysvetlíš!

Mal som taký vnútorný silný pocit, že: „Nerob to“ ! Bol som zmetený, veď to nedávalo zmysel. Veď ak to nespravím moje štúdium sa definitívne skončí a ja ho mám predsa tak rád.
Maco
Nekonečná milosť Nekonečná milosť

Boh. Aký vlastne je? Neškodný a roztomilý starček sediaci na plávajúcom obláčiku Jeana Effela? Rozhnevaný vodca Izraela sršiaci oheň a síru zo Sinaja? Milosrdný Ježišov Otec odpúšťajúci aj tým najväčším „hriešnikom“? Nemohúci židovský Jahve, ktorý odvracia zrak od svojich detí pochodujúcich do plynových komôr...?
Dwight Nelson
Biblia, výmysel človeka ? Biblia, výmysel človeka ?

Biblia sama seba nazýva Božím slovom, Božou rečou alebo knihou Hospodinovou. Tým sa líši od všetkých iných kníh. Nemá obdoby vo svete, pretože ju nechal napísať sám Boh. Z obsahu sa dozvieme že autorom je sám Boh, obsahom je Ježiš, účelom je záchrana človeka a cieľ ku ktorému vedie je večnosť.
A.L.
© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...