Kategória: Láska
Telesné choroby vieme liečiť liekmi, ale jediným liekom na samotu, zúfalstvo a beznádej je láska. Veľa ľudí na svete zomiera od túžby po troške lásky.
Pravá láska je tá, v ktorej máme väčšiu radosť z druhého než zo seba.
Nedopustite, aby niekto, kto k vám príde, odchádzal bez toho, žeby nebol lepší a šťastnejší. Buďte živým prejavom Božej dobroty: Láskavosť vo vašej tvári; nežnosť vo vašich očiach; láska vo vašom úsmeve; vľúdnosť vo vašom pozdrave.
Láska si nárokuje všetko - a má na to právo.
Milujúcemu nič nie je ťažko.
Nejde o to, či sme extrémistami, ale akými extrémistami sme: sme extrémistami lásky, alebo násilia?
Najprv som si myslela, že je potrebné ľudí obracať na vieru. Dnes viem, že mojou úlohou je milovať. Láska obráti, koho chce...
Láska je nádherný kvet, ale musíme nájsť odvahu odtrhnúť ho z okraja priepastí.
Milovať Boha znamená potiť sa pre človeka.
Prívetivosť je signál, ktorý môžu počuť aj hluchí a prečítať aj slepí.
Život bez lásky nestojí za nič. Ale zmysel života je naplnený tam, kde je láska.
Potrebujeme štyri objatia denne, aby sme prežili. Potrebujeme osem objatí denne, aby sme vydržali. Potrebujeme dvanásť objatí denne, aby sme rástli.
Milovať neznamená pozerať sa na seba, ale pozerať sa spolu tým istým smerom.
Ak chceš byť milovaný, miluj
Môžeme dávať bez lásky, ale nemôžeme milovať bez dávania.
Láska je dar... Najvzácnejší je vtedy, keď ho dávame napriek vlastnému utrpeniu, bolesti a smrti.
Život mínus láska rovná sa nula!
Láska by mala byť v živote človeka takou veľkou stavbou, že s ňou nebude nikdy hotový.
Vždy sa snažte byť trochu láskavejší, ako je to nevyhnutné.
Zlo sa rodí vždy tam, kde chýba láska.
Ak máš lásku v srdci, vždy máš čo dať.
Kde nieto lásky, tam vynikne každá chyba.
Kvapka lásky je viac ako vodopád zlata.
Zabudnúť na seba nie je zdokonalením lásky; je to prvá podmienka lásky.
Sila vládne, ale láska víťazí.
Láska je najkrajšia cesta k sebe i k ostatným.
Láska lieči ľudí – tých, ktorí ju dávajú, i tých, ktorí ju prijímajú.
Jednym z najväčších prejavov lásky je jednoducho všimnúť si ľudí a venovať im pozornosť.
Rozhodol som sa držať lásky. Nenávisť je príliš ťažké bremeno na nosenie.
Božia láska nemôže zostať naším majetkom, ak ju nerozdávame.
Božia láska sa liší od ľudskej mimo iného aj jedným písmenom. Ľudia často milujú Až... Boh miluje Už.
Dokážem milovať Boha preto, že mi dáva slobodu ho poprieť.
Iba láskou sa môžeme zapáčiť Bohu.
Jediný skutok lásky k Bohu v čase suchopádnosti má väčšiu hodnotu ako mnoho skutkov v čase nadšenia a útechy.
Kto nemiluje svojho blížneho, nenávidí Boha.
Milovať nejakého človeka znamená vidieť ho, tak ako ho vidí Boh.
Milovať prináša veľké uspokojenie, keď v milovaní nemožno prekročiť medzu. Najväčším uspokojením je však milovať Boha, lebo tam takého nebezpečenstva niet.
Pomáhať inému človeku, aby miloval Boha, znamená milovať ho; byť podporovaný v láske k Bohu iným človekom znamená byť milovaný.
Pohľad na zamilovaných je divadlom pre bohov.
Poznanie seba samých nás stavia na vlastné nohy; to je pre lásku veľmi dôležité, lebo poznanie Boha dáva lásku a poznanie seba, robí nás pokornými.
Rozhodnite sa radšej tisíckrát umrieť ako milovať niečo iné väčšmi ako Boha.
Služby, ktoré preukazujeme osobám, ku ktorým necítime sympatiu, sú záslužnejšie, lebo nepochádzajú z ľudskej lásky, ale z čistej lásky k Bohu.
Veľkosť našej lásky k blížnym je meradlom našej lásky k Bohu.
Viem, Boh nepotrebuje nikoho, ale Ježiš chce, aby sme mali podiel na jeho starostiach o ľudí. Nepotrebuje naše diela, ale potrebuje našu lásku.
Zamilovať sa a neprísť o rozum - to je umenie pre bohov.
Najlepším spôsobom ako poznať Boha, je milovať čo najviac vecí.
Láska začína tam, kde sme schopní prestať myslieť na seba a ochotní vykonať niečo pre druhého, čo nás niečo stojí.
Ak mladík v dievčati prebudí lásku a potom odíde, je to ako keď umelec opustí v polovici majstrovské dielo.
Aby sa láska zrodila, stačí len malá nádej. Nádej potom môže po dvoch alebo troch dňoch pominúť, no láska je už na svete.
Láska je jediné bohatstvo, ktoré rastie tým, že sa s ním človek delí.
Iba ten, kto naozaj ľúbi, nevie, kedy ho ten druhý prestal milovať.
Ak sa sklameme v láske, nezmúdrieme, len sa staneme opatrnými.
Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.
Láska sa rodí z maličkostí, z nich žije a pre ne tiež umiera.
Láska premôže všetko. (Omnia vincit amor)
Kto miluje, musí tiež byť odhodlaný trpieť.
Nie je pravda, že láska je súčasťou života, lebo láska je sám život.
Láska začína láskou a od najsilnejšieho priateľstva môžeme pokročiť len k slabej láske.
Kde je láska, tam niet starostí. A ak predsa sú, prijímajú sa s láskou.
Láska je cesta, po ktorej sa dostaneme najbližšie k Bohu.
Pri láske vôľa milujúceho je zjednotená s vôľou milovaného.
Miluj a potom môžeš konať, čo chceš.
Boha nemožno milovať bez lásky k blížnemu a blížnych nemožno milovať bez ľahostajnosti k sebe.
Cnosť je láska k tomu, čo je treba milovať.
Je to láska, čo umožňuje zachovávať prikázania, a či zachovávané prikázania plodia lásku? Kto by sa škriepil, že láska nie je prednejšia? Kto totiž nemiluje, nemá prečo zachovávať prikázania.
Je treba nenávidieť bludy a mať srdce pre blúdiacich.
Ak mlčíš, mlč z lásky, ak hovoríš, hovor z lásky.
Láska už nie je v móde. Zabili ju básnici. Napísali toho o nej toľko, že ľudia už v lásku neveria. Neprekvapuje ma to. Pravá láska totiž trpí a mĺčky znáša utrpenie.
Je tak poľutovaniahodné, že z lásky väčšinou robíme pravý opak toho, čo vlastne chceme.
Človek je vždy unavený tým, že nemiluje.
Láska je prechodný stav duše, sebaláska trvalý.
Ak niečo urobí muž z lásky k svetu, postará sa, aby to už druhý raz neurobil.
Bez lásky je človek živočích pod svoju úroveň.
Láska nám nepomáha k radosti ale k šťastiu.
Kto miluje, má stále plné ruky práce.
Je možné celý život opovrhovať ľuďmi, ale nie je možné na chvíľu nezatúžiť po láske človeka.
Nešťastná láska má tú nevýhodu, že je usilovnejšia než šťastná.
V tom, že jeden nesie viac než druhý, je tajomstvo lásky.
Až vtedy, keď sa žena do muža naozaj zamiluje, sú pre ňu všetky jeho chyby prirodzené.
Každý je zrodený pre inú lásku k životu.
Láska slúži v prvom rade k poučeniu, až potom k rozkoši.
Milujem hriešnikov! Je v nich viac lásky ako v svätcoch.
Blázni, môžete utekať pred ženami, no predsa neutečiete pred ich láskou.
Malá láska sa časom zmení v priateľstvo, veľká v nenávisť.
Práve tomu, kto by dokázal celý život niekoho milovať, to nie je dopriané.
Z lásky k sebe žijeme, z lásky k iným umierame.
Láska je prelietavá ako motýľ, lieta z kvetu na kvet.
Nenávisť oplácajte láskou, nie pomstou.
Starec má o to väčší nárok na lásku, o čo viac je bližšie svojmu osudu.
To, čo utvrdzuje lásku milencov, je neustále nebezpečenstvo ich vzájomného rozchodu.
Z lásky k sebe si netreba nič želať.
(Zlatý) Zákon lásky znie: "miluj a budeš milovaný!"
Láska nám musí chutiť, nie nás len dráždiť.
Kto nemiloval, môže napísať veľký román o láske, nie však prostú báseň o nej.
Láska je jediný cit dosť veľký, aby bol hoden nekonečne malých.
Milovať znamená starnúť ruka v ruke.
Nemôžeme milovať, čo chceme.
Ten, kterého milujeme, je jediný nebezpečný protivník.
To teda už ľudia, nemajúci v raji čo na práci, sa tak dokonalo nudili, že pre zmenu vynašli lásku?
Prvá láska - to je veľký cit a malý rozum.
Zmysel lásky je zhoda duše a tela, nie ich rovnakosť.
Veľká láska sa tají, len malá sa vystavuje na obdiv.
Je ľahšie milovať všetkých ľudí ako jedného človeka.
Ľudia sú odporní, pokiaľ ich nemilujeme.
Milovať znamená želať blížnemu, čo je dobré, ale želať mu to z lásky k nemu, nie z lásky k sebe.
Nemiluje ten, kto nemiluje vždy.
Je to bláznivá vlastnosť mužov, že sa stávajú chladnými, keď ich ženy príliš milujú.
Nenávisť môže byť zdedená, láska však nie.
Všetky hriechy sveta plynú z nedostatku lásky.
Ak mas niekoho rad ponechaj tomu slobodu.Ak sa to k tebe vrati, patri ti to ak nie nikdy to nebolo tvoje.... Ak miluješ a trpíš, je to láska.
Odpúšťame nie z lásky, ale zo slabosti srdca.
Transplantovať srdce z človeka do človeka už dokážeme; lásku ešte nie.
Láska neodpúšťa buď nič, alebo všetko.
Je možné milovať a nebyť pritom šťastný; je možné byť šťastný a nemilovať pri tom; ale milovať a byť pritom šťastný, to môže spôsobiť len zázrak.
Lásku si zo srdca človek nemôže vytrhnúť, to nie je boľavý zub.
Aj najrečnejšiu ženu naučí láska mlčať.
Na ceste k ozajstnej láske ležia tri velké balvany, ktorými sú sebeláska, ješitnosť a žiarlivosť. Kým ich neodvalíš na stranu, nedostaneš sa dopredu.
Kto skutočne miluje, ten vždy nájde čosi, čo môže urobiť pre milovanú osobu.
Milovať znamená neustále bojovať proti tisícom prekážok v sebe i naokolo.
Kto bol stvorený na to, aby miloval, bude milovať všetkých, i keď nimi bude nenávidený.
Kto miluje, je ochotný byť užitočný i svojím odchodom.
Kde niet lásky, je rozhovor medzi ľuďmi len obyčajným znejúcim cimbalom.
Láska čistí krv.
Žiadna láska nás neuspokojí natoľko, aby sme po nej stále netúžili.
Každý z nás môže byť veľkým zdrojom lásky. Najjednoduchšia cesta k tomu je porozumenie.
Všade, kde sa prejavuje nedostatok lásky, je jej úbytok dopĺňaný žiarlivosťou.
Láska má tú prednosť, že nám znemožňuje trápiť sa nad sebou samým tým, že sa trápime pre iných.
Kto naozaj miloval a je sklamaný, je ochotný skôr nežiť, než nenávidieť.
Nič nie je tak ľahké, a zároveň tak nedôstojné človeka ako klamať v láske.
Kto nemá rád ľudí, pre toho nemá zmysel žiť.
Láska je najkratšia cesta od srdca k srdcu: priama línia.
Rozumne milovať - to je veľká veda srdca.
Konečným výsledkom nášho života sú hodiny, v ktorých sme milovali.
Láska je dobrá ospravedlnenka pre každé zlo.
Nikdy celkom neuspokojíme tých, ktorý by nás chceli milovať pre naše prednosti, okrem tých, ktorý nás milujú pre naše nedostatky.
Láska - to je to ovocie, na ktoré má srdce chuť.
Nebyť milovaný, to je smola, ale nemilovať, to je nešťastie.
Ak sa človek miluje príliš, mýli sa veľmi ťažko. Ak so sebou pohŕda, mýli sa dvojnásobne.
Keď miluješ, objavuješ v sebe toľké bohatstvo, toľkú nehu a toľko citu, až je ti na neuverenie, že si schopný toľkej lásky.
Čím môže byť všetko, čo ľudia vykonali, proti hoci len okamihu lásky?
Láska udržuje svet v pohybe.
Nie je hriech hrešiť z lásky.
Milovať znamená zabudnúť sám na seba.
Láska je maximálna koncentrácia ducha na jediný predmet.
V láske čo sa nezvyšuje, to sa znižuje.
Láska je zmysel nášho života a jeho jediný cieľ.
Čím menej niekto hľadá seba samého v tom, koho miluje, tým väčšia je radosť, ktorú mu prináša zjednotenie s milovaným.
Láska sa nemá uplatňovať iba vo veľkých veciach, ale najmä v obyčajných životných situáciách.
Láska dokáže život ľudí rozveseliť, ak oni dokážu lásku a život brať vážne.
Láska je živená malými prejavmi lásky.
Zdá sa, že kto nemiluje, nie je milovaný ani jediným človekom.
Človek bez lásky je na tom oveľa horšie ako zem bez oblohy.
Túžiť po láske je ten najkrajší dôvod k životu.
Najrozsiahlejšia umelecká téma, ktorá nikdy nebude až do dna vyčerpaná, je láska.
Láska je spôsob, ako vidíme a vnímame. Je to pohľad dovysoka a doďaleka, odkrývajúci nekonečné možnosti a bezhraničné obzory.
Odovzdanosť je požiadavkou lásky.
Láska je jediný prostriedok poznávania, lebo odpoveď na moju otázku je v zjednotení sa s druhým. V druhom nachádzam a objavujem nielen seba; objavujem dvoch. Objavujem človeka.
Povaha činnej lásky je zjavná z toho, že sa opiera o isté prvky všetkým druhom lásky. Je to starostlivosť, úcta, zodpovednosť a poznanie.
Vaščina ľudí je presvedčená, že láska v provom rade znamená byť „milovaný“ až potom „milovať“.
Kto miluje nejakého človeka opravdivou láskou, miluje všetkých, miluje svet, miluje život.
Ak milujete bez toho, že by ste podnietili lásku, čiže ak vaša láska nevyvoláva lásku, ak prostredníctvom výrazu života ako milujúci neučiníte zo seba milovaného, potom je vaša láska bezmocná, je to nešťastie.
Ak milujem iného človeka, cítim sa jedno s ním, či s ňou, ale s ním takým aký je, nie takým, akého ho chcem mať ako objekt pre svoju potrebu. Je jasné, že taká úcta je možná len vtedy, ak som ja dosiahol nezávislosť; ak viem stáť a chodiť bez bariel, nemusím ovládať či vykorisťovať kohokoľvek iného.
Láska sa často mýli so zamilovaním, s náhlym zrútením priehrad, ktoré do tohto okamihu oddeľovali dvoch cudzích ľudí.
Láska je tá najmocnejšia sila na zemi, a predsa je to to najjednoduchšie, čo si možno predstaviť.
Učíme sa len od toho, koho milujeme.
Nikto iný mi nedá lásku, priateľstvo, vrúcnosť a nehu, ktorú nemá sám v sebe.
Všetci trpíme hladom lásky k človeku, a keď je hlad, chutí aj zle upečený chlieb.
Každý zo skúsenosti vie, aké ľahké je zaľúbiť sa, ale aj aké ťažké je skutočne mať rád.
Ľudia, ktorí sa milujú, delia si svoje srdcia ako ovocie.
Láska je oveľa väčšie a oveľa odvážnejšie dobrodružstvo ako plavba okolo sveta.
Rubriky
Pokušenia a skúšky Pokušenia a skúšky

Ako kresťania sme každý deň postavení do rôznych pokušení a skúšok. Poďme sa spolu zamyslieť nad príbehmi dvoch mužov. Poslúžia nám ako príklady. Jeden negatívny a druhý pozitívny.
Pablo1985
Ako nám Boh našiel prácu Ako nám Boh našiel prácu

Niektorí možno poznate ” obdobie sucha”, keď vám nič nevychádza, máte plno problémov, otázok a dokonca aj Pán Boh je akýsi mĺkvy, zdá sa, akoby vás opustil aj On. Moje posledne obdobie sucha bolo dlhšie a suchšie ako som si vedela predstaviť. V máji 09 som zmaturovala, a dala som si prihlášky na VŠ, na môj vysnivany odbor, že si konečne splním môj sen. S napätím som čakala na konečný verdikt. Keď mi ale zo všetkých 3 univerzít prišla negatívna odpoveď, cítila som sa strašne.. posledná z posledných, najhlúpejšia z najhlúpejších. V mysli sa mi hneď vynorila otázka: ,,a čo teraz?
Sarah
CHERI ZÁZRAK Z ULICE CHERI ZÁZRAK Z ULICE

Sedela v luxusnej reštaurácii. Na stole pred ňou ležalo 86 tisíc dolárov a 2,8 kg čistého kokaínu. Bola presvedčená, že sa pre ňu predsa len začínajú lepšie časy. Konečne ju bude mať niekto rád. Tento úžasný muž jej pomôže začať nový život. Už nebude musieť nazývať svojím domovom ošarpané byty narkomanov, staré autá a erotické nočné bary. Za posledných desať rokov ich bolo viac než dosť. Už tisíckrát zistila, že láska je len slovo, ktoré muži používajú, aby od takých, ako je ona, dostali čo chcú. Môže to byť ešte niekedy inak? Už o niekoľko hodín sa jej ten „úžasný muž" so zbraňou v ruke vyhrážal zabitím, ak nenájde jeho peniaze.
Cheri Ann Petersová
GÉNIOVIA A HRDINOVIA GÉNIOVIA A HRDINOVIA

Pokračovanie úspešnej knihy Hrdinovia a Géniovia. Kniha čitateľovi prináša ďalšie portréty slávnych svetových historických osobností od rôznych autorov. Obidve knihy nám chcú odovzdať posolstvo minulosti a nastaviť zrkadlo, v ktorom môžeme objaviť odraz vlastnej hodnoty.
viacerí autori
Interview s Bohom Interview s Bohom

„Poď ďalej,“ povedal Boh. „Tak ty by si so mnou chcel urobiť interview?“ „Ak máš čas?“ povedal som. Boh sa usmial a odpovedal: „Môj čas je večnosť a preto je ho dosť na všetko. A na čo sa vlastne chceš spýtať?“ „Čo ťa na ľuďoch najviac prekvapuje?“
© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...