Anonym
Odvaha nie je neprítomnosť strachu, ale ochota pozrieť sa mu rovno do tváre.
Anonym
Boh vedie mužov do hlbokých vôd nie preto, aby sa utopili, ale preto, aby ich očistil.
Anonym
Daniel sa rozhodol radšej stráviť noc v jame s levmi, než prežiť jeden deň bez modlitby.
Anonym
Príležitosť klope na dvere len raz. Pokušenie búcha na dvere aj celé roky.
Anonym
Kým sa nenaučíme robiť aj drobné detaily pozorne, ani veľké veci nebudete robiť správne.
Anonym
Čas letí; ale pamätaj, ty si jeho navigátor.
Anonym
Milovať, veriť, dúfať – to sú piliere života.
Anonym
Ak všetko zlyhá, prečítaj si návod.
Anonym
Závislosť od Boha nie je známkou slabosti. Svedčí o tom, akí silní v skutočnosti ste.
Anonym
Aj rakovina má svoje hranice. Nemôže ťa obrať o lásku druhých, nemôže rozleptať tvoju vieru, nemôže ti ukradnúť pokoj, nemôže zničiť tvoju dôveru, nemôže zabiť priateľstvo, nemôže zahladiť tvoje spomienky, nemôže, nemôže umlčať odvahu, nemôže napadnúť tvoju dušu, nemôže ťa obrať o večný život, nemôže uhasiť vplyv Božieho Ducha na teba, nemôže oslabiť silu vzkriesenia.
Anonym
Boh rozdáva, ale človek musí otvoriť dlaň.
Anonym
To čo dáva Boh, je vždy lepšie než to, o čo prosí človek.
Anonym
Chyby a hriechy dieťaťa musia padnúť na mäkkú pôdu pomoci, a nie na tvrdú pôdu zákazov.
Anonym
Priateľ je ten, kto prichádza, keď ostatní odchádzajú.
Anonym
Priateľ je ako dobré zdravie; nedokážeš ho doceniť, kým ho nestratíš.
Anonym
Prehry nám otvárajú oči. Učia nás nespoliehať sa na seba.
Anonym
Kto chce, hľadá spôsob; kto nechce, hľadá dôvod.
Anonym
Môžeme dávať bez lásky, ale nemôžeme milovať bez dávania.
Anonym
Život mínus láska rovná sa nula!
Anonym
Sláva stvorenia je v jeho nekonečnej rozmanitosti.
Anonym
Ak máš lásku v srdci, vždy máš čo dať.
Anonym
Otec je človek, ktorý vymenil bankovky vo svojej peňaženke za fotografie svojich najbližších.
Anonym
Hrdinom je obyčajný človek, ktorý vykoná obyčajný skutok v neobyčajnej situácii.
Anonym
Nikdy sa nepodobáme na Boha viac ako vtedy, keď dávame.
Anonym
Hrdina nie je odvážnejší než ktokoľvek iný – je len odvážnejší o päť minút dlhšie.
Anonym
Robiť veci polovičato sa nevyplatí. Môžeme na to doplatiť tou druhou polovicou.
Anonym
Šťastný človek je ten, ktorý chce to, čo má. Nešťastný človek tiež dostane to, po čom túži, ale problém je v tom, že nikdy neprestane túžiť po niečom ďalšom.
Anonym
Božia láska nemôže zostať naším majetkom, ak ju nerozdávame.
Anonym
Neposudzuj iných – a nikdy sa nezmýliš.
Anonym
Tí, čo dôverujú Bohu, sú ľudia, ktorým môžeme dôverovať.
Anonym
Plánuj tak, ako by sa mal Kristus vrátiť o desať rokov. Ži tak, ako by mal prisť o desať sekúnd.
Anonym
Dostávaš viac, ako dávaš, keď dávaš viac, ako dostávaš.
Anonym
Jediný spôsob, ako žiť s ľuďmi šťastne, je prehliadať ich chyby a obdivovať ich dobré vlastnosti.
Anonym
Je lepšie o niečo sa pokúsiť a neuspieť pri tom, než neurobiť nič a byť stále úspešným.
Anonym
Nie je dôležité, akú veľkú vec v živote urobíme, dôležité je, či sme ochotní priložiť ruku k dielu.
Anonym
Nepros Boha o život bez ťažkostí a námahy. Radšej pros o odvahu všetko vytrvalo znášať.
Anonym
Kresťania by mali byť ako kanvica na čaj – spievať aj vtedy, keď sú po krk v horúcej vode.
Anonym
Viera v Boha vidí neviditeľné, verí v neuveriteľné a dostáva nemožné.
Anonym
Čím viac v dnešnej dobe človek odchádza od Božieho Slova, tým viac sa vzďaľuje od pravdy.
Anonym
Boh rozdáva, ale človek musí otvoriť svoju dlaň.
Anonym
Keď ti život predkladá dôvody k plaču, ukáž mu, že máš tisíc a jeden dôvod k smiechu.
Anonym
Ani Pán Boh svet naraz nestvoril.
Anonym
Čo chudobnému dáš, to ti Pán Boh stonásobne vráti.
Anonym
Dobrých boh zo sveta berie a zlí tu zostávajú.
Anonym
Boh neobdarováva ľudí snami bez toho, aby im nedal silu uskutočniť ich.
Anonym
"Boh, ktorý ma stále hľadá., Boh, ktorý je milosrdný., Boh, ktorý mi verí., Boh ktorý ma nekonečne miluje., Boh desiatich prikázaní., Boh Abraháma a boh Ježiša Krista., Boh môjho otca a mojej mamy JE BOH MôJHO SRDCA."
Anonym
"Pravá viera vychádza z osobného zamyslenia a slobodného presvedčenia. Preto nevravte, že ste veriaci, ak ste sa sami seba ešte nespýtali či naozaj slobodne chcete veriť a rovnako, nevravte, že ste neveriaci, ak ste ešte neskúsili hľadať pravdu života."
Anonym
"Môžete mať najkrajšie telo, ale nikdy nebudete šťastní, ak vás nebude mať kto čisto milovať. Môžete mať krásny dom snov, ale nikdy v ňom nebudete šťastní, ak v ňom budete bývať sami. Môžete byť svetoznáma slávna osobnosť, ale nikdy nebudete pravo šťastní, ak medzi známymi nebudete mať priateľa."
Anonym
So ženou je to ako s obrazom. Hlupák nespozná, akú ma cenu, pokiaľ nezistí, ako veľa je zaň ochotný dať druhý.
Anonym
Slabé pohlavie je silnejšie pohlavie z dôvodu slabosti silného pohlavia k slabému pohlaviu.
Anonym
Žiť podľa ducha značí riadiť myšlienky, slová a skutky nie podľa ľudských kritérií, ale podľa kresťanských právd.
Rubriky
Bůh před soudem Bůh před soudem

V živote človeka sa stále znovu objavujú otázky, ktoré sa týkajú absolútnych hodnôt: Existuje spravodlivosť? Prečo je na svete toľko utrpenia? Ako je možné, že dobrým ľuďom sa často nedarí a naopak ľuďom zlým sa darí dobre? Bude svet existovať večne? Má spôsob našeho života vplyv na to, čo s nami bude po smrti? Podľa Gerharda Padderatza sú všetky tieto otázky veľmi dôležité a majú podstatný vplyv na náš život, na porozumenie udalostiam okolo nás a na našu vnútornú rovnováhu.
Gerhard Padderatz
Biblia, výmysel človeka ? Biblia, výmysel človeka ?

Biblia sama seba nazýva Božím slovom, Božou rečou alebo knihou Hospodinovou. Tým sa líši od všetkých iných kníh. Nemá obdoby vo svete, pretože ju nechal napísať sám Boh. Z obsahu sa dozvieme že autorom je sám Boh, obsahom je Ježiš, účelom je záchrana človeka a cieľ ku ktorému vedie je večnosť.
A.L.
Žiadosti tela vs. život podľa Ducha Žiadosti tela vs. život podľa Ducha

Čo je to sloboda? Väčšina ľudí si pod týmto pojmom predstavuje určitý druh svojvôle. Vlastne sa dá povedať, že keď som slobodný, tak robím to, čo sa mi páči. Aj v Písme môžeme nájsť množstvo príkladov ľudí, ktorí vnímali slobodu ako svojvôľu.
Pablo 1985
Modlitba Modlitba

Modlitba je páska ktorá nás spája s Kristom. Je to Kľúč, ktorý otvára nebesia. Len málokto pozná moc, ktorá je v modlitbe skrytá. Kristus prináša Otcovi modlitbu pokorne prosiaceho ako svoju vlastnú žiadosť. V nebesiach je vypočutá každá úprimná modlitba. Nemusí byť plynulá a súvislá ak pochádza zo srdca. Príde až do svätyne, kde Ježiš koná službu a On ju predloží Otcovi.
Úniková cesta Úniková cesta

Príbeh ilegálnej organizácie Holandsko - Paríž a jej vodcu Johna Henryho Weidnera, hrdinu najväčšieho holocaustu v dejinách, ktorý zachránil život osemsto Židom, viac ako stovke spojeneckých letcov a mnohým ďalším, ktorí utekali pred nacistickou zlovôľou. Ako to Jonh Weidner dokázal? Prečo to robil? Herbertovi Fordovi sa podarilo zachytiť veľký príbeh lásky a priateľstva.

Herbert Ford
© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...