Žiadosti tela vs. život podľa Ducha

       Čo je to sloboda? Väčšina ľudí si pod týmto pojmom predstavuje určitý druhsvojvôle. Vlastne sa dá povedať, že keď som slobodný, tak robím to, čo sa mipáči. Aj v Písme môžeme nájsť množstvo príkladov ľudí, ktorí vnímalislobodu ako svojvôľu.
Pozrime sa spoločne na jeden príklad a to do knihy Sudcov na chlapca,ktorý mal byť počas celého život a zasvätený Bohu. Bol to Samson. Už od mladostimal Samson isté problémy s očami... Nie že by bol krátkozraký alebofarboslepý, ale sa mu veľmi páčili ženy. Bol Bohom vyvoleným mužom, ktorý sanemal poškvrňovať nie len nečistým pokrmom alebo vínom, či iným opojnýmnápojom, ale mal odzrkadľovať svojim správaním Boha. Mal byť nástrojomv Božích rukách. Jeho vôľa mala byť podriadená Božej vôli. No v Písmesa dozvedáme, že porušil všetky nariadenia, ktoré sa len dali. Aj keďv prvom prípade, keď zatúžil po filištínskej žene, bolo to na popudHospodina, v ostatných prípadoch sa Samson rozhodoval nasledovať lena len svoje žiadosti. Stačilo, že v Gaze zazrel peknú neviestku a užbol pri nej a tak isto v údolí Sorek mu počarila jedna žena, ktorá samu stala nakoniec aj osudnou. Bola to krásna filištínka menom Dalila. Kto vieo koľko ženách, ku ktorým Samson vošiel, nemáme v Písme zmienku... Nomôžeme s určitosťou povedať, že tejto túžbe po ženách úplne prepadol. Podľaholžiadostivosti očí na toľko, že až o ne prišiel... Do konca svojho životamusel vo väzení točiť mlyn. Myslím si, že tam mal dosť času na to, aby oľutovalsvoje cesty a uvedomil si, kde bola jeho najväčšia slabina.
       Raz som čítal jedenpríbeh o vojvodovi, ktorý žil v 14. storočí. Volal sa RaynaldIII. Žil pôžitkárskym životom a trpel neuveriteľnou nadváhou. Ľudiamu obvykle hovorili jeho latinskou prezývkou Crassus, čo znamená „tučný“. Pojednej prudkej výmene názorov sa proti nemu úspešne postavil jeho mladší bratEdward. Zajal Raynalda, ale neusmrtil ho. Miesto toho okolo neho na hradeNieuwkerk postavil miestnosť a sľúbil mu, že ak ju bude schopný opustiť,získa opäť slobodu. Pre väčšinu ľudí by to teda nebol žiadny problém, pretožev miestnosti bolo niekoľko okien a viedli z nej tiež dvere skorobežnej veľkosti. Ani dvere, ani okná sa nezamykali, ani sa nezatvárali závorou.Problém však predstavovali Raynaldove rozmery. Pokiaľ chcel slobodu, muselschudnúť. Lenže Edward svojho staršieho brata veľmi dobre poznal a každýdeň mu posielal najrôznejšie lahôdky. Miesto toho, aby sa Reynald začals diétou približovať slobode, stále viac a viac tučnel. Zostalv tejto miestnosti 10 rokov. Potom jeho brat zahynul v bitke. Avšakv tej dobe mal Reynald už tak zničené zdravie, že do roka po svojom prepustenízomrel. Stal sa zajatcom vlastného apetítu.
      Raynald rovnako ako Samson prepadol svojej najväčšejžiadosti a tá ho stála to najcennejšie čo mal. Život. V listegalatským kresťanom píše apoštol Pavol v kapitole 6 veršoch 16 až 21nasledovné slová: „Hovorím však: Žiteduchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo telo si žiada, čo je protiDuchu, a Duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobilito, čo chcete. Ale ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom. A skutky telasú zjavné: je to smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary,nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť,opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako somuž povedal, že tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo.“ Akoteda nerobiť tieto veci? Podľa apoštola Pavla najlepší spôsob ako sa vyvarovaťskutkom tela je žiť podľa Ducha Božieho. Nekonať vôľu môjho hriešneho teľaplného túžob a vášní, ale žiť tak, aby moje skutky boli ovocím Ducha. V 6.kapitole ďalej čítame 22: „Ale ovocímDucha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť,miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet. Tí čo patria KristoviJežišovi, ukrižovali svoje telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijemev Duchu, podľa Ducha aj konajme.“
      Priatelia, nebuďmeotrokmi hriechu, ktorý chce od nás stále viac a viac a nakoniec nászabije, ale si zvoľme dnes i každý ďalší deň službu Bohu, v ktorejnájdeme tu naozajstnú slobodu. Amen
Hodnotenie: ******
- Váš prehliadač nepodporuje jazyk JavaScript a preto nie je možné zobraziť príspevky.
O dokumente
Autor: Pablo 1985
Vložil: pablo1985
Vytvorené: 13.05 2010
Prečítané: 5977x
Iné tituly
Minulosť – Tvoj spojenec, nie nepriateľ Minulosť – Tvoj spojenec, nie nepriateľ

Všetko čo sa stalo v minulosti v Tvojom živote, Ti má byť v konečnom dôsledku na úžitok a ponaučenie. Pán Boh nám dáva možnosť poučiť sa predovšetkým z chýb druhých ľudí, aby sme nemuseli na vlastnej koži okúšať bolesť, ktorou si už prešli tí pred nami. Minulosť je plná dobrých rád a poučení, ktoré sú pre dnešok veľmi cenné.
Pablo 1985
Interview s Bohom Interview s Bohom

„Poď ďalej,“ povedal Boh. „Tak ty by si so mnou chcel urobiť interview?“ „Ak máš čas?“ povedal som. Boh sa usmial a odpovedal: „Môj čas je večnosť a preto je ho dosť na všetko. A na čo sa vlastne chceš spýtať?“ „Čo ťa na ľuďoch najviac prekvapuje?“
Zlozvyky a zlé návyky Zlozvyky a zlé návyky

Raz som počul o pokuse, ktorý robili s malými deťmi v predškolskom veku. Jedno po druhom ich privádzali do miestnosti, kde ich čakal človek s jedným chutným bonbónom. Ten vždy každému dieťaťu vysvetlil, že si potrebuje na chvíľku odskočiť, a keď sa vráti, tak mu dá za odmenu 2 bonbóny, ale iba v prípade, ak nezje ten, ktorý tam nechá na stole. Drvivá väčšina detí to nevydržala a po chvíľke si bonbón zobrala a zjedla. Ako by sme obstáli my v prípade, že by nám tam dali vec, pre ktorú máme slabosť?
Pablo 1985
Žatva Žatva

Vtedy povedal svojim učeníkom: Žatvy je mnoho, ale robotníkov je málo. Teda proste Pána žatvy, žeby vyslal robotníkov do svojej žatvy. Mat. 9, 37.38
Martin
Pokušenia a skúšky Pokušenia a skúšky

Ako kresťania sme každý deň postavení do rôznych pokušení a skúšok. Poďme sa spolu zamyslieť nad príbehmi dvoch mužov. Poslúžia nám ako príklady. Jeden negatívny a druhý pozitívny.
Pablo1985
© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...