Pokušenia a skúšky
Ako kresťania sme každý deň postavení do rôznych pokušení a skúšok. Poďme sa spolu zamyslieť nad príbehmi dvoch mužov. Poslúžia nám ako príklady. Jeden negatívny a druhý pozitívny.
     Tým prvým mužom je Bileám , bývalý Hospodinov prorok, ktorý opustil pravého Boha a stal sa známym veštcom a zaklínačom. V 22. kapitole Numeri môžeme čítať o tom ako Balák posiela svojich poslov k Bileámovi už s hodnotnou odmenou za veštbu, či kliatbu. Bileám videl ponúkanú odmenu a tak svojim návštevníkom povedal, aby u neho prespali a on im ráno oznámi Hospodinovo slovo. V tejto časti textu môžeme sledovať, že Bileám je ešte stále v spojení s Hospodinom a zaujíma ho Jeho názor, teda aspoň to tak prehlasuje. Boh reaguje na jeho výzvu a jasne hovorí, že ľud, ktorý chce Balák prekliať je požehnaný a teda patrí pod Hospodinovu priazeň. A tak Bileám posiela poslov späť s negatívnou odpoveďou. Balák, ale neprestáva naliehať na proroka a tak posiela kniežatá ešte početnejšie a vznešenejšie ako predtým s odkazom: Prosím, nezdráhaj sa prísť ku mne! Preveľmi ťa poctím a urobím všetko, čo mi povieš. Poď, prekľaj tento ľud v môj prospech! (Numeri 22,16.17) Bileám ako sa zdá opäť odoláva, keď poslom tvrdí, že neexistuje úplatok, ktorý by ho presvedčil, aby konal proti Božiemu rozkazu. (Nu 22,18) Ale podľa jeho nasledovnej reakcie to nie je tak celkom pravda... I napriek tomu, že má jasný príkaz od Hospodina, necháva svojich hostí u seba a tajne dúfa, že Pán Boh zmení svoj názor na Izraelcov. Boh prichádza večer k nemu a hovorí: Ak ťa prišli tí muži volať, vstaň a choď s nimi. Rob však len to, čo ti poviem. (Numeri 22,20) Príbeh sa ďalej odvíja a zisťujeme, že Boh nezmenil názor na požehnanie, ktoré Izraelcom udelil, ale dovolil Bileámovi, aby šiel za svojimi túžbami. Všimnime si predovšetkým Bileámove úplne zbytočné dvojité váhanie. Aj keď to možno z prvej návštevy poslov nevyznieva tak jednoznačne, Bileám vedel hneď od začiatku aká je Božia vôľa s ľudom, ktorý chcel Balák prekliať. Pozrime sa na začiatok tohto príbehu. Balák kráľ Moábu sa preľakol Izraelcov na základe dvoch udalostí, ktoré opisujú verše Nu 22,2 Nu 22,5 . Vystrašilo ho ako Izraelci bez problémov obsadili všetky mestá i dediny Amorejcov a taktiež ich veľkolepý východ z Egypta, ktorý predchádzali mnohé Hospodinove zázraky. Keď toto všetko poznal Balák, o čo viac to mal vedieť bývalý Hospodinov prorok Bileám teda tak ako prvý krát, vedel i po druhé, že Izraelský ľud vlastní Božie požehnanie. No pokušenie, ktoré ho už začínalo premáhať nezastavil, a tak mu nakoniec podľahol. Nechal sa zvádzať možnou veľkolepou odmenou a sladkými rečami Balákových poslov. Následne sa už jednoznačne stavia proti Božej vôli.
     Meno druhého muža, ktorého príbeh si priblížime je Jozef : Príbeh Jozefa patrí medzi najfarebnejšie a najpríťažlivejšie starozákonné príbehy. Jozef bol predaný svojimi bratmi do Egypta, kde ho kúpil faraónov dvoran Putifar. Ako sa píše v Písme Jozef bol pekne urastený a mal krásny vzhľad a tak sa jedného dňa manželka jeho pána do neho zahľadela a začala po ňom túžiť. A práve na túto časť jeho príbehu sa bližšie pozrieme: A stalo sa po tom po všetkom, že jeho pánova žena obracala svoje oči na Jozefa a povedala mu: Lež so mnou. Ale on odoprel a riekol žene svojho pána: Hľa, môj pán nevie o ničom o tom, čo je v dome; viem to iba ja sám, a všetko, čo má, dal do mojej ruky. Nie je v tomto dome väčšieho ako som ja, ani nieto ničoho, čo by bol vyňal zpod mojej moci krome teba, preto že si ty jeho žena. A jako by som tedy vykonal túto veľkú nešľachetnosť a zhrešil proti Bohu?! A stalo sa, keď len hovorila Jozefovi deň po dni, a keď jej neposlúchol, aby ležal po jej boku, aby bol s ňou, stalo sa tedy jedného takého dňa, že vošiel do domu, aby tam konal svoju prácu. A nebolo niktorého z mužov domu tam v dome.A chytila ho za jeho rúcho a vravela: Lež so mnou! Ale on zanechal svoje rúcho v jej ruke a utiekol a vyšiel von. (Gen 39,7-12) Putifarova žena na Jozefa viac krát naliehala a verím, že mnohé detaily týchto momentov sú zamlčané. Manželka tak váženého predstaviteľa musela byť isto krásna a veľmi dobre vedela ako zvádzať mužov. Z Jozefových reakcií by sme si mali zobrať príklad. On keď už bolo najhoršie, keď sa táto žena k nemu pritisla a chytila ho za plášť, neváhal ani sekundu a utiekol. Verím, že si v tom momente veľmi dobre uvedomoval závažnosť tohto pokušenia. Ako chlap nemohol dlho otáľať, pretože vedel, že sa nachádza v situácii, v ktorej by nemusel vyhrať. Zachoval sa nanajvýš múdro, keď ušiel.
     Dvaja odlišní muži, ktorých spája skúsenosť s veľkým pokušením. Bileám a Jozef. Muž prvého príbehu nechal na seba pôsobiť satanove pokúšanie prejavené ponúkanou mamonou a lichôtkami. Sám dobrovoľne vstúpil na nepriateľovu pôdu a podľahol. Na druhej strane stojí Jozef. Môžeme o ňom povedať, že bol zbabelcom, ktorý ušiel? Je pravdou, že vzal nohy na plecia, ale bol to ten najlepší spôsob ako sa zbaviť pokušenia. Uvedomil si, že prichádza na pôdu, kde vládne diabol a tam by to bola len otázka času, kedy by podľahol rovnako ako podľahol Bileám. Len ťažko by odolal sladkým slovám Putifarovej ženy a jej zvádzaniu. 
Keď bol Pán Ježiš v Getsemanskej záhrade povedal svojim učeníkom tieto slová: Mat 26,41 Bedlite a modlite sa, aby ste nepadli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé .
     Zoberme si príklad z týchto dvoch mužov. Odstrašujúci príklad z Bileáma a pozitívny od Jozefa. Majme oči na stopkách a v prípade ohrozenia radšej utečme ako by sme mali nakoniec podľahnúť. Veď Duch je síce ochotný, ale naše telá slabé.
Hodnotenie: ******
- Váš prehliadač nepodporuje jazyk JavaScript a preto nie je možné zobraziť príspevky.
O dokumente
Autor: Pablo1985
Vložil: pablo1985
Vytvorené: 15.01 2010
Prečítané: 5974x
Iné tituly
Minulosť – Tvoj spojenec, nie nepriateľ Minulosť – Tvoj spojenec, nie nepriateľ

Všetko čo sa stalo v minulosti v Tvojom živote, Ti má byť v konečnom dôsledku na úžitok a ponaučenie. Pán Boh nám dáva možnosť poučiť sa predovšetkým z chýb druhých ľudí, aby sme nemuseli na vlastnej koži okúšať bolesť, ktorou si už prešli tí pred nami. Minulosť je plná dobrých rád a poučení, ktoré sú pre dnešok veľmi cenné.
Pablo 1985
Zlozvyky a zlé návyky Zlozvyky a zlé návyky

Raz som počul o pokuse, ktorý robili s malými deťmi v predškolskom veku. Jedno po druhom ich privádzali do miestnosti, kde ich čakal človek s jedným chutným bonbónom. Ten vždy každému dieťaťu vysvetlil, že si potrebuje na chvíľku odskočiť, a keď sa vráti, tak mu dá za odmenu 2 bonbóny, ale iba v prípade, ak nezje ten, ktorý tam nechá na stole. Drvivá väčšina detí to nevydržala a po chvíľke si bonbón zobrala a zjedla. Ako by sme obstáli my v prípade, že by nám tam dali vec, pre ktorú máme slabosť?
Pablo 1985
Žatva Žatva

Vtedy povedal svojim učeníkom: Žatvy je mnoho, ale robotníkov je málo. Teda proste Pána žatvy, žeby vyslal robotníkov do svojej žatvy. Mat. 9, 37.38
Martin
Žiadosti tela vs. život podľa Ducha Žiadosti tela vs. život podľa Ducha

Čo je to sloboda? Väčšina ľudí si pod týmto pojmom predstavuje určitý druh svojvôle. Vlastne sa dá povedať, že keď som slobodný, tak robím to, čo sa mi páči. Aj v Písme môžeme nájsť množstvo príkladov ľudí, ktorí vnímali slobodu ako svojvôľu.
Pablo 1985
Interview s Bohom Interview s Bohom

„Poď ďalej,“ povedal Boh. „Tak ty by si so mnou chcel urobiť interview?“ „Ak máš čas?“ povedal som. Boh sa usmial a odpovedal: „Môj čas je večnosť a preto je ho dosť na všetko. A na čo sa vlastne chceš spýtať?“ „Čo ťa na ľuďoch najviac prekvapuje?“
© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...