Registrácia
Alias:
Heslo:
Meno:
Priezvisko:
Pohlavie:
Muž: Žena:
Dátum narodenia:
Deň: Mesiac: Rok:
E-mail:
Mesto:
  • Registrácia užívateľa na portáli nie je povinná, pokiaľ sa však užívateľ rozhodne zaregistrovať, musí poskytnúť informácie, ktoré sú v súlade so skutočnosťou. V prípade zistenia nepravdivých údajov si prevádzkovateľ portálu vyhradzuje právo na okamžité zrušenie užívateľského profilu.
  • Vykonaním registrácie užívateľ potvrdzuje, že ním poskytnuté povinné osobné údaje sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 1 písm. i) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov prevádzkovateľom portálu. Registráciou ďalej užívateľ udeľuje súhlas na zaradenie svojich osobných údajov do databázy prevádzkovateľa.
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov poskytuje užívateľ na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek odvolať písomne na emailovej adrese prevádzkovateľa: bibliaaty@bibliaaty.sk.
  • Prevádzkovateľ sa zaväzuje osobné údaje užívateľa neposkytnúť tretej osobe bez jeho výslovného súhlasu.
  • Emailová adresa, ktorú užívateľ pri registrácii uvedie, slúži pre identifikáciuku, prípadne na odoslanie nového hesla.
  • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek následky alebo škodu spôsobenú zabudnutím prihlasovacích údajov užívateľom, prípadne zneužitím týchto prihlasovacích údajov treťou osobou. Prevádzkovateľ sa zároveň zaväzuje neposkytnúť prihlasovacie údaje jednotlivých užívateľov tretím osobám.
© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...