O Bibliaaty.sk
Bibliaaty.sk je cirkevne nezávislý projekt, ktorý sa zaoberá
otázkou biblického učenia a biblickej vierouky. Stránky
vznikli v júli 2007 za účelom rozvíjania problematiky
biblického obsahu. Projekt je otvorený pre ľudí, ktorí majú
záujem dozvedieť sa o biblii niečo viac. Tento projekt sa radí
medzi neziskové. Technická a administratívna časť je
založená na dobrovoľnej báze.
Kontakty
Hlavný administrátor, technické oddelenie, redakcia
Materiál do rubrík, osobné skúsenosti a podobné dokumenty zasielajte porosím na adresu bibliaaty@bibliaaty.sk

© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...