Téma:

piť či nepiť to je otázka

Zobraziť: Zoradiť:
l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... r
Autor: jonatan
7001
Príspevok sa načítava...

ahoj,  MAT 28,18 Preto Ježiš ma moc kriesiť živých aj mrchavých. Tuto moc dostal od svojho Otca ktorý je Boh Jehova.
Preto Ježiš nie je boh je Syn Boži. JN 16,26-28 JN 17,25-26 DAN 2,20   icon icon


Chcem reagovať...
Pridané: 22:51 24.12 2011 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7002
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon Neregistrovaný
Autor: zahor21
7002
Príspevok sa načítava...

Ahoj jonatan. Človeka môže vzkriesižť jedine a len Boh. Na tom nikto, ani Ty nič nezmeníš.
Ja som sa Ťa pýtal kto je Pán Ježiš Kristus, keďže Jeho Otcom je Boh Otec nebeský. Odpovedaj na to a už sa nevyhýbaj odpovedi.
Nech Ťa žehná náš nebeský Boh Otec, Syn a Duch Svätý.  4MOJ 6,24-27


Chcem reagovať...
Pridané: 05:07 25.12 2011 Nedeľa
******
img
icon Neregistrovaný
Autor: burinka
7003
Príspevok sa načítava...

Ahoj HejTyTam - to som netušila. Ale počula som, že keď sa preloží význam mien od Seta po Noe vznikne nám: Ako náhradu zanaše hriechy Boh zaplatil ukrižovaním a tak priniesol zmluvu pokoja.


Chcem reagovať...
Pridané: 13:54 25.12 2011 Nedeľa
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7035
img
icon Neregistrovaný
Autor: burinka
7004
Príspevok sa načítava...

Ahoj jonatan židia sú dobrý príklad, Boh ich vyvolil ako národ, ktorý prinesie zákon(aby svet bol pripravený na Ježiša a milosť), ale potom to veľmi oľutoval a chcel ich všetkých zničiť a vybrať iný národ. židia boli priveľmi tvrdohlavý-stáť si bezhlavo za svojim je zlé v očiach Božích.Zas chápem, že nie je možné pochopiť kto je Ježiš, keď chýba ochota. Toto je veta z tvojho príspevku: pretože si poslúchol hlasu môjho
A ty poslúchneš Boží hlas z veršia Ján10:31-37 ?
Vtedy zase zodvihli Židia kamene, aby ho ukameňovali. 32 Ale Ježiš im odpovedal: Mnoho dobrých skutkov som vám ukázal od svojho Otca, pre ktorý z tých skutkov ma kameňujete? 33 Židia mu odpovedali: Za dobrý skutok ťa nekameňujeme, ale za rúhanie sa a preto, že ty súc človek robíš sa Bohom . 34 Ježiš im odpovedal: Či nie je napísané vo vašom zákone: Ja som povedal: Bohovia ste ? 35 Ak tedy tých nazval bohmi, ku ktorým sa stalo slovo Božie, - a Písmo nemožno zrušiť - 36 vy hovoríte tomu, ktorého posvätil Otec a poslal na svet, vraj rúhaš sa, pretože som povedal: Syn Boží som? 37 Ak nečiním skutkov svojeho Otca, neverte mi; 38 ale ak činím, aj keby ste mne neverili, verte tým skutkom, aby ste poznali a uverili, že je Otec vo mne a ja v Otcovi.

ešte musím dodať, že ja som dlho neverila v Ježiša, alebo verila ako okrajovú postavu, pre mňa bol dlho autorila Boh svoriteľ.
a potom ani Ježišovi učeníci nie a nie pochopiť kto je Ježiš, je to trošku záhada náročná.
Ján14:
Keby ste boli mňa poznali, boli by ste poznali aj môjho Otca; ale odteraz ho už znáte aj ste ho videli. 8 Na to mu povedal Filip: Pane, ukáž nám Otca, a bude nám dosť. 9 Ježiš mu povedal: T aký dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma Filipe ? Kto mňa videl, videl Otca, a jako ty hovoríš: Ukáž nám Otca? 10 Či neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám ja hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý prebýva vo mne, on činí tie skutky.
 Iz63:5
Hľadel som, ale nebolo spomocníka ; desil som sa, ale nebolo nikoho, kto by bol podoprel. A tak mi pomohlo moje rameno a zachránilo
Luk24
A on im povedal: Ó, nesmyselní a spozdilí srdcom veriť všetkému tomu, čo hovorili proroci! 26 Či to azda nemusel trpieť Kristus a tak vojsť do svojej slávy? 27 A započnúc od Mojžiša a od všetkých prorokov vykladal im, čo kde vo všetkých písmach je napísané o ňom
SK2
Mužovia Izraeliti, počujte tieto slová : Ježiša Nazarejského, muža, od Boha pred vami presláveného mocami a zázraky a znameniami, ktoré skrze neho činil Bôh medzi vami, jako aj sami viete - 23 toho určenou radou a predzvedením Božím vydaného ste vzali a rukou bezbožných pripäli na kríž a zavraždili, 24 ktorého Bôh vzkriesil oprostiac bolestí smrti, jako aj nebolo možné, aby bol ňou držaný. 25 Lebo Dávid hovorí vzťahom na neho : Vždycky som videl pred sebou Pána, lebo mi je po pravici, aby som sa nepohnul. 26 Preto sa rozveselilo moje srdce, a môj jazyk splesal, áno i moje telo bude stániť na nádeji, 27 lebo nezanecháš mojej duše v ríši smrti ani nedáš svojmu Svätému vidieť porušenie. 28 Dal si mi poznať cesty života a naplníš ma veselosťou so svojou tvárou! 29 Mužovia bratia! Patrí sa povedať vám prosto a smele o patriarchovi Dávidovi, že i zomrel, i pochovali ho, a jeho hrob je u nás až do dnešného dňa. 30 A teda súc prorokom a vediac, že sa mu Bôh zaviazal prísahou, že z plodu jeho bedier, podľa tela, vzbudí Krista a dosadí na jeho trón, 31 a vidiac to vopred hovoril o zmŕtvychvstaní Kristovom, že ani nebola zanechaná jeho duša v ríši smrti, ani jeho telo že nevidelo porušenia. 32 Toho istého Ježiša vzkriesil Bôh, čoho sme my všetci svedkami. 33 Vyvýšený súc tedy pravicou Božou a dostanúc zasľúbenie Svätého Ducha od Otca vylial toto, čo vy teraz vidíte a čujete. 34 Lebo Dávid nevstúpil na nebesia, ale on hovorí: Riekol Pán môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, 35 dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojich nôh. 36 Nech teda vie istotne celý dom Izraelov, že i Pánom i Kristom ho učinil Bôh, toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali! 37 A keď to počuli, boli hlboko dojatí, až do srdca, a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: Čo máme robiť, mužovia bratia? 38 A Peter im povedal: Čiňte pokánie, a nech sa pokrstí jeden každý z vás na meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov, a dostanete dar Svätého Ducha . 39 Lebo vám patrí to zasľúbenie a vašim deťom a všetkým na široko-ďaleko, ktorých- a koľkýchkoľvek si povolá Pán, náš Bôh. 40 A tiež aj inými viacerými slovami dôrazne svedčil a napomínal ich a hovoril: Zachráňte sa od tohoto pokolenia krivolakého. 41 A tak tí, ktorí ochotne prijali jeho slovo, dali sa pokrstiť, a pripojilo sa toho dňa okolo troch tisícov duší


Chcem reagovať...
Pridané: 14:22 25.12 2011 Nedeľa
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7007
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon Neregistrovaný
Autor: burinka
7005
Príspevok sa načítava...

Ahoj jonatan celý ten môj dlhý príspevok sa dá zhrnúť do tejto vety Ježiš im odpovedal: Či nie je napísané vo vašom zákone: Ja som povedal: Bohovia ste.- aj ty môžeš byť Bohom. Keď je to napísané ÁNO, ale  vieš ako na to? icon


Chcem reagovať...
Pridané: 14:32 25.12 2011 Nedeľa
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7008
img
icon Neregistrovaný
Autor: jonatan
7007
Príspevok sa načítava...

ahoj, židia boli presne taký, ako sme my terás .Tu nejde o Židoch,tu ide o ,,semeno,, Abraháma Izáka Jakoba.                  1MOJ 35,9-13
ako vidíš Boh Jehova povedal aj toto:   2MOJ 32,13 Boh vyberal lúdi ktorý mu boli verný , poznali aj jeho meno : Preto im
povedal celu slávu prevediem pred tebou.. . 2MOJ 33,19-20 s toho semena pochádza aj Ježiš Kristus. Ktorého židia nepriali ako ,,Mesiáša,, MAT 4,14-17 kde je to kráľovstvo nebeské?. Koho vyznáva tvoja cirkev ,keď tvrdíš ,že Ježiš je Boh.
O krste :  či je napísane ,že sa máju nemluvňatá krstiť? SK 8,28-31   Každá duša ide do neba ? Modlárstvo. To schvaľuje Boh.   icon icon


Chcem reagovať...
Pridané: 16:27 25.12 2011 Nedeľa
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7009
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon Neregistrovaný
Autor: jonatan
7008
Príspevok sa načítava...

ahoj, Ked vyznavač viac božstvo, .Ja vyznávam ,len jedného Boha JHVH. Na rozdiel od teba ,ktorého ty nepoznáš, preto ho
nemôžeš vzývať. icon icon


Chcem reagovať...
Pridané: 16:41 25.12 2011 Nedeľa
******
img
icon Neregistrovaný
Autor: burinka
7009
Príspevok sa načítava...

Ahoj jonatan, čo chceš tým semenom povedať? O mojej církvi - žiadnu nevlastním. Ako si mi chcel pomôcť tými ostatnými otázkami? Mimochodom aj malému decku je jasné, že královsvo je tam kde je kráľ. A ako sa opovažuješ tvrdiť, že Ježiš Bohom nie je, už ti to tu bolo vysvetlované veľa krát - prečítaj si ešte raz, čo ti bolo napísané. Ak ťa tvoja církev učí, že všemocní Boh vôbec nieje všemocný, tak výjdi z nej. Zdá sa mi, že neveríš, že všemocný a milujúci Boh-Otec má toľko lásky, že sa rozhodol, poslať časť zo seba aby sa mohli ľudia k nemu priblížiť a ozdravieť. BOH JE LÁSKA, tak ver. amen


Chcem reagovať...
Pridané: 16:44 25.12 2011 Nedeľa
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7010, 7017
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon Neregistrovaný
Autor: jonatan
7010
Príspevok sa načítava...

ahoj .kde je napísane ,že Ježiš Kristu sa rovný robil s Bohom. icon


Chcem reagovať...
Pridané: 16:51 25.12 2011 Nedeľa
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7013
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon Neregistrovaný
Autor: burinka
7013
Príspevok sa načítava...

JONATAN, bolo ti to napísané. Robíš si zo mňa srandu. dosť hnusné, vieš! začínam veriť, že si z tých, ktorí pohŕdajú Bohom.
Dobrý človek z dobrého pokladu srdca vynáša dobré veci, a zlý človek zo zlého pokladu vynáša zlé veci. Ale hovorím vám, že z každého prázdneho slova, ktoré povedia ľudia, vydajú počet v deň súdu; lebo zo svojich slov budeš ospravedlnený a zo svojich slov budeš odsúdený.


Chcem reagovať...
Pridané: 16:56 25.12 2011 Nedeľa
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7015, 7016
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon Neregistrovaný
Autor: jonatan
7015
Príspevok sa načítava...

ahoj ,burinka : ty tomu rozumieš čo čítaš JN 8,43-44 icon icon


Chcem reagovať...
Pridané: 18:28 25.12 2011 Nedeľa
******
img
icon Neregistrovaný
Autor: jonatan
7016
Príspevok sa načítava...

ahoj ,burinka : ty tomu rozumieš čo čítaš JN 8,43-44 icon icon


Chcem reagovať...
Pridané: 18:28 25.12 2011 Nedeľa
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7059, 7134
img
icon Neregistrovaný
Autor: priatel
7017
Príspevok sa načítava...

ahoj burinka.na zaciatku ta chcem poprosit:nenazyvaj svedkov russelovych Cirkvou-nemaju s nou nic spolocne-nas spaja Kristus!pre jonatana ZID 1,5-14 -mas meno ze zijes a si mrtvy.pre ostatnych bratov a sestry vo viere: SK 22,14-16 amen


Chcem reagovať...
Pridané: 21:13 25.12 2011 Nedeľa
******
img
icon Neregistrovaný
Autor: Jožko
7024
Príspevok sa načítava...

Dobre Jonatán. Cituješ Mat 6,9-13 . Podľa toho je meno nášho Boha Otec, pretože Pán Ježiš nepovedal Jahve, nech sa posvätí Tvoje meno, ale Náš Otče, nech sa posvätí Tvoje meno. Napokon Mojžišovi na Sinaji ani celkom - pri horiacom kríku - nechcel svoje meno povedať. Ale o to teraz nejde. Nechápem iba, prečo nemôžem preukazovať bohopoctu Pánovi Ježišovi, keď je vo sv. Písme napísané, že sa nebránil, keď mu niekto Bohopoctu preukazoval. Naozaj mu ju nemôžem preukazovať? Odpovedz mi prosím. Jožko Mika


Chcem reagovať...
Pridané: 04:53 28.12 2011 Streda
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7027
img
icon Neregistrovaný
Autor: jonatan
7027
Príspevok sa načítava...

ahoj ,Načo by Ježiš spomínal Jahve ,keď to hovoril učeníkom a jeho učeníci poznali meno (izraelského Boha Jehova) Ježiša si nevybrali učeníci ,ale On si ich vybral sam.   JN 17,6 Vedel ,že sú to potomkovia Abraháma Izáka a Jakoba, ktorý poznali 
poznali Písmo preto im hovoril len: Otče náš ...../Keď sa Mojžiš pýtal na Božie meno, Jehova mu odpovedal: „Stanem sa, čímkoľvek chcem,,.  2MOJ 3,13-15 The Emphasised Bible od J. B. Rotherhama) Božie osobné meno je preto zárukou, že Boh sa stane čímkoľvek, čo je potrebné, aby uskutočnil svoje predsavzatia. IZ 55,8-11 Keď Boh dáva nejaký sľub, môžeme sa naň plne spoľahnúť a s dôverou si podľa toho plánovať svoj život. Lebo jeho meno je /Jehova/. Ježiš nie je Boh .Preukazovať poctu najprv Bohu skrze Ježiša Krista nášho vykupiteľa . Z 83,18-19   icon icon


Chcem reagovať...
Pridané: 12:19 28.12 2011 Streda
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7030, 7092
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1, oprava 2
img
icon Neregistrovaný
Autor: zahor21
7030
Príspevok sa načítava...

Ahoj jonatan. Však načo by Pán Ježiš Kristus spomínal meno Boha Otca židovskému národu, keď oni to meno poznali a my, ktorí sme ich potomkovia my ho nepoznáme a preto nám ho Ty v každom svojom príspevku musíš pripomínať. Ja by som povedal, že Ty ho nepoznáš a preto si ho musíš stále pripomínať. Mal by si sa za to hanbiť. Nech Ťa žehná náš nebeský Boh Otec, Syn a Duch Svätý.  4MOJ 6,24-27


Chcem reagovať...
Pridané: 13:48 28.12 2011 Streda
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7036
img
icon Neregistrovaný
Autor: zahor21
7035
Príspevok sa načítava...

Ahoj burinka. S prekladom mena JHWH nesúhlasim. Klikni si na wikipediu - slobodnú ecyklopediu a tam uvidiš čo sa tam píše o JHWH. Nech Ťa žehná náš nebeský Boh Otec, Syn a Duch Svätý.  4MOJ 6,24-27


Chcem reagovať...
Pridané: 15:02 28.12 2011 Streda
******
img
icon Neregistrovaný
Autor: jonatan
7036
Príspevok sa načítava...

ahoj . Ked poznáš to meno židovského Boha. Ktorého Dávid poznal a ho aj vyslovoval vo svojich žalmoch. Z 22,23
  Z 99,3   Z 99,5-6   Z 116,1   Z 118,28   Z 143,10   Z 146,3-4   Z 148,11-13  
Ked ho vyslovoval Dávid z jeho rodu je aj Ježiš Kristus ,ktorý tiež poznál meno svojho Otca. Oznamoval a aj vyslovoval ho
prečo to nerobíš aj ty?   DAN 2,19-23   LUK 1,67-80 icon icon


Chcem reagovať...
Pridané: 15:25 28.12 2011 Streda
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7042
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1, oprava 2, oprava 3
img
icon Neregistrovaný
Autor: zahor21
7042
Príspevok sa načítava...

Ahoj jonatan. Ty si čo za človek?
 V príspevku číslo 7027 píšeš, že keďže Pán Ježiš Kristus nemusel vyslovovať meno svojho a nášho nebeského Otca ta ho nevyslovoval. V tomto príspevku zas píšeš, že ho poznal a ho aj vyslovoval. Tak teraz ako? Ukáž mi, kde je vo veršoch, ktoré uvádzaš napísané meno Božie slovom JHWH alebo Jehova. Tu Ti ešte uvádzam čo píše o mene JHWH wikipédia - slobodná encyklopédia.
 
  Význam slova

Slovo JHVH je zložené z hlások י (jod) ה (he) ו (vav) a ה (he). Je to vlastné meno Boha izraelského národa. Jeho presný význam nie je známy. Podľa niektorých interpretácií ide o tvar 3. osoby imperfekta slovesa ha vah (הוה, stať sa, byť) v kauzatívnom kmeni, znamená teda „pôsobí, že sa stane“. V prekladoch Biblie sa však používajú aj pomenovania ako napr. "Hospodin", "Zvrchovaný Pán", "Stvoriteľ", "Otec", "Všemohúci", "Najvyšší" "Pán zástupov" a iné. Ale osobnosť a vlastnosti Boha sú obsiahnuté práve v Jeho vlastnom mene, teda »pôsobí, aby sa stalo to, čo si predsavzal«. (pozri Žalm 83,18)
[ http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=JHVH&action=edit§ion=2 ] Správna výslovnosťJHVH je skupina štyroch spoluhlások, medzi ktoré sa mali pri čítaní vkladať samohlásky. Samohláskové značky boli zavedené až neskôr (asi v prvej polovici prvého tisícročia po Kr.) a tak hebrejská časť Biblie tieto značky neobsahuje. Kvôli tradícii nevyslovovať Božie meno, sa výslovnosť mena časom pozabudla a dnes nie je možné s istotou tvrdiť, aká je pôvodná výslovnosť. Väčšina znalcov Biblie sa prikláňa k výslovnosti "Jahve" alebo "Jahvo"; časté je aj čítanie "Jehova".
Podľa http://sk.wikipedia.org/wiki/Jewish_Encyclopedia sa tetragramatón objavuje v http://sk.wikipedia.org/wiki/Tanach 6823-krát. Vo vedeckých edíciách hebrejskej Biblie ( Biblia Hebraica, Biblia Hebraica Stutgartensia ) sa nachádza 6828-krát. V http://sk.wikipedia.org/wiki/Judaizmus sa v určitom období vytvorila predstava (kedy a ako sa vytvorila nie je celkom známe), že je nesprávne vyslovovať Božie meno a tetragramatón bol považovaný za nevysloviteľné Božie meno, preto ho nemožno prečítať ani vysloviť nahlas. Pri čítaní Písma a pri modlitbe sa nahrádza slovom Adonaj (hebr. אדני), ktoré sa najčastejšie prekladá ako Pán alebo Hospodin . Mimo náboženského kontextu veriaci Židia nevyslovujú ani slovo Adonaj, pretože to považujú za porušenie jedného z prikázaní Desatora - nebrať meno Božie nadarmo http://sk.wikipedia.org/wiki/JHWH#cite_note-0 . Tetragramatón preto čítajú a vyslovujú ako Ha-Šem (השם), čo v preklade znamená To Meno . Niektorí spájajú slovo Adonaj a Ha-Šem do zloženiny Adošem . Z rovnakého dôvodu veriaci Židia úmyselné vyslovujú a píšu slovo Elohim (hebr. אלהים), ktoré znamená Boh, ako Elokim (אלוקים).
Nech Ťa žehná náš nebeský Boh Otec, Syn a Duch Svätý. 4MOJ 6,24-27


Chcem reagovať...
Pridané: 18:01 29.12 2011 Štvrtok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7043
img
icon Neregistrovaný
Autor: jonatan
7043
Príspevok sa načítava...

ahoj , To je prave chyba . že Źidia podla, ,,, tradicie,,, ako píšeš nevislovovať Božie meno Jehova . Ktore sa tatragramaton objavuje 8723-krát.
 ( Biblia Hebraica, Biblia Hebraica Stutgartensia ) sa nachádza 6828-krát.  Väčšina znalcov Biblie sa prikláňa k výslovnosti "Jahve" alebo "Jahvo"; časté je aj čítanie "Jehova".  
 Źidia  nevislovovali meno Božie kvoli svojim ,,,tradiciam,,, mame to robiť aj my ?. Ved židia nepriali ani Mesiaša. Mame aj my, odmietnuť Jeziša Krista Syna Božieho?  preto je v Z 83,18-19   napísane aby sme poznali rozdiel medzi Bohom Jehovom a ,,,jeho synom Ježičom Kristom,,,.  JN 8,42-44   icon icon


Chcem reagovať...
Pridané: 12:22 30.12 2011 Piatok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7056
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1, oprava 2
img
icon Neregistrovaný
l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... r
© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...