Téma:

piť či nepiť to je otázka

Zobraziť: Zoradiť:
l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... r
Autor: jonatan
6900
Príspevok sa načítava...

.Nikto sa mu neklaňal ,keď ta jeho učeníci ,keď poznali ,že On je Mesiáš Syn Boži ,padli na kolena ,alebo obyčajný ludia ktorých uzdravil. Uzdravený človek sa tak tešil,že spadol na kolena. Ježiš si neprial ,aby sa mu niekto klaňali. MAT 4,18-22
  MAT 8,18-22 On povedal : MAT 10,7-10 nepovedal apoštolom ,,,nech sa Vám klaňajú,,,. Ani anjeli nechceli,aby sa im niekto klaňal a bozkal ruky. Je to výmysel najme Katolíckej cirkvi a iných cirkvi. MAT 11,25-27 Presne aj anjeli nechceli aby sa Ján klaňal.


Chcem reagovať...
Pridané: 16:41 16.12 2011 Piatok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 6909
img
icon Neregistrovaný
Autor: jonatan
6901
Príspevok sa načítava...

ahoj, ,Poznaj ,že Boh ma meno aj Ježiš ma meno a duch sväty je sila a moc Božia. ,,,TROJJEDINY je to klamstvo.!!!
The word Jesus is the Latin form of the Greek Iesous, which in turn is the transliteration of the Hebrew Jeshua, or Joshua, or again Jehoshua, meaning "Jehovah is salvation." Though the name in one form or another occurs frequently in the Old Testament, it was not borne by a person of prominence between the time of Josue, the son of Nun and Josue, the high priest in the days of Zorobabel. It was also the name of the author of Ecclesiaticus, of one of Christ's ancestors mentioned in the genealogy, found in the Third Gospel (Luke 3:29), and one of the St. Paul's companions (Colossians 4:11). During the Hellenizing period, Jason, a purely Greek analogon of Jesus, appears to have been adopted by many (1 Maccabees 8:17; 12:16; 14:22; 2 Maccabees 1:7; 2:24; 4:7-26; 5:5-10; Acts 17:5-9; Romans 16:21). The Greek name is connected with verb iasthai, to heal; it is therefore, not surprising that some of the Greek Fathers allied the word Jesus with same root (Eusebius, "Dem. Ev.", IV; cf. Acts 9:34; 10:38). Though about the time of Christ the name Jesus appears to have been fairly common (Josephus, "Ant.", XV, ix, 2; XVII, xiii, 1; XX, ix, 1; "Bel. Jud.", III, ix, 7; IV, iii, 9; VI, v, 5; "Vit.", 22) it was imposed on our Lord by God's express order (Luke 1:31; Matthew 1:21), to foreshow that the Child was destined to "save his people from their sins." Philo ("De Mutt. Nom.", 21) is therefore, right when he explains Iesous as meaning soteria kyrion; Eusebius (Dem., Ev., IV, ad fin.; P.G., XXII, 333) gives the meaning Theou soterion; while St. Cyril of Jerusalem interprets the word as equivalent to soter (Catechetical Lectures X.13). This last writer, however, appears to agree with Clement of Alexandria in considering the word Iesous as of Greek origin (The Pedagogue III.12); St. Chrysostom emphasizes again the Hebrew derivation of the word and its meaning soter (Homily 2 on Matthew, No. 2), thus agreeing with the exegesis of the angel speaking to St. Joseph (Matthew 1:21).


Chcem reagovať...
Pridané: 16:57 16.12 2011 Piatok
******
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon Neregistrovaný
Autor: Dusan82
6909
Príspevok sa načítava...

Ahoj Jonatan

Neviem prečo neuložilo moje meno pod môj príspevok. Neviem či si reagoval na môj príspevok a moje otázky, lebo som sa ťa pýtal na verše na ktoré si neodpovedal.
Píšeš, že sa mu nikto neklaňal a zároveň píšeš že padli na kolená! A to je čo? icon Ja sa ťa nepýtam o anjeloch.
Čo je to Mesiáš podľa teba?

Prosím ťa vysvetli mi tie verše ktoré som tam dal. Ak nevieš ktoré tak tu su:  FIL 2,10 FIL 2,11 tieto verše potom podľa teba oponujú tomuto: IZ 45,23 .
Kto je podľa teba spasiteľ?: Pán Boh, alebo Pán Ježiš?
HOZ 13,4 ; IZ 45,22 .

Kde v tom verši u Matúša je že si neprial Pán aby sa mu niekto klaňal? Veď Tomáš sa mu poklonil a nič mu na to Pán Ježiš nepovedal! Ani ho na nič neupozornil. Ale zato anjel ako sa môžeš dočítať a aj si nadhodil o nich tak áno, anjel ho na to upozornil! 


Chcem reagovať...
Pridané: 00:02 17.12 2011 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 6916
img
icon Neregistrovaný
Autor: jonatan
6916
Príspevok sa načítava...

ahoj . .Doklady o Mesiášstve. Vzhľadom na dôležitú úlohu Mesiáša by bolo logické, aby Stvoriteľ, Jehova, poskytol konkrétne znaky, ktoré by bdelým a verným pomohli rozpoznať sľúbeného Mesiáša. Prečo? Lebo vďaka tomu by pozorní jednotlivci neboli zvedení podvodníkmi, tak ako sa to mnohým stalo. Požiadavky, ktorým mali tieto doklady zodpovedať, boli stanovené v mnohých biblických proroctvách napísaných stáročia vopred. Tieto proroctvá do najmenšieho detailu predpovedali spôsob príchodu Mesiáša, jeho službu, utrpenie z rúk iných a to, akú smrť podstúpi.  Samozrejme, všetky proroctvá týkajúce sa Mesiáša sa nesplnili hneď vtedy, keď sa v roku 29 n. l. Ježiš objavil na scéne. Napríklad nebol hneď zabitý a vzkriesený. Napriek tomu Andrej, Filip a mnohí ďalší v neho uverili pre to, čo učil a robil . Videli množstvo dôkazov, ktoré svedčili o tom, že bol naozaj Mesiášom.  V priebehu stáročí biblickí proroci zapísali konkrétne požiadavky, ktoré mal spĺňať Mesiáš, aby ho bolo možné s absolútnou istotou identifikovať. Tento „zázrak..  sa začal v prvej knihe Biblie. Okrem prvého biblického proroctva, ktoré poukazovalo na úlohu Mesiáša, pisateľ 1. Mojžišovej zaznamenal aj to, že Mesiáš vyjde z rodovej línie Abraháma. 1MOJ 3,15   1MOJ 22,15-18   Ďalšie proroctvo odhalilo, že Mesiáš bude z kmeňa Júdu. 1MOJ 49,10 Boh prostredníctvom Mojžiša povedal Izraelitom, že Mesiáš bude dokonca významnejším hovorcom a osloboditeľom než Mojžiš.  5MOJ 18,18 Za vlády kráľa Dávida proroctvo odhalilo, že Mesiáš bude dedičom Dávidovho trónu a že jeho . 2SAM 7,13-16 Kniha Micheáš zas odhalila, že Mesiáš sa narodí v Dávidovom meste, v Betleheme. MICH 5,2  Izaiáš prorokoval, že Mesiáš sa narodí panne. IZ 7,14 Prorok Malachiáš predpovedal, že Mesiášov príchod bude ohlasovať niekto podobný Eliášovi.  MAL 4,5-6   Hoci v rôznych obdobiach sa objavilo množstvo ľudí, ktorí o sebe tvrdili, že sú Mesiášmi, v roku 29 n. l. sa na svetovej scéne objavil len Ježiš Nazaretský.   LUK 3,1-2   Presne v tom roku prišiel Ježiš za Jánom Krstiteľom a bol pokrstený vo vode. Vtedy bol Ježiš svätým duchom pomazaný za Mesiáša. Neskôr ho Ján, predpovedaný predchodca podobný Eliášovi, predstavil Andrejovi a ďalšiemu učeníkovi a povedal o ňom, že je „Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta. JN 1,29 LUK 1,13-17   LUK 3,21-23   ZJ 21,3-4  ČO ZNAMENÁ slovo mesiáš? Na myseľ nám môžu prísť slová ,záchranca,vykupiteľ a vodca.  Mojžiš nazvaný „Kristus,,  čiže „pomazaný“, pretože bol vybratý ako Boží prorok a zástupca.  ZID 11,24-26   Ježiš sám pri mnohých príležitostiach povedal, že predtým než sa narodil ako človek, žil v nebi. JN 3,13-26   JN 6,38   JN 17,4-5   JN 6,62    Ako duchovný tvor v nebi mal Ježiš s  Bohom JHVH výnimočný vzťah. Ježiš je Jehovov najdrahší Syn — a je to pochopiteľné. Je označený ako „prvorodený celého stvorenia,, lebo bol prvým, koho Boh stvoril. KOL 1,15   A je tu ešte niečo, čím je Ježiš jedinečný. Je Božím ‚jednosplodeným Synom,. JN 3,16 To znamená, že je jediným stvorením, ktoré stvoril priamo Boh. J ežiš je tiež jediný, koho Boh používal, keď tvoril všetky ostatné veci.   KOL 1,16 Okrem toho Ježiš je označený aj ako „Slovo,, . JN 1,14  Z toho vyplýva, že bol Božím hovorcom a nepochybne odovzdával posolstvá a pokyny ďalším Otcovým synom, tak duchovným, ako aj ľudským. Tento milovaný Syn bol presne taký ako jeho Otec. Preto Biblia o ňom hovorí, že je „obrazom neviditeľného Boha,,. KOL 1,15   Áno, tak ako ľudský syn môže byť v mnohých ohľadoch vernou podobou svojho otca, aj tento nebeský Syn odzrkadľoval vlastnosti a osobnosť svojho Otca.  JHVH jednosplodený Syn bol ochotný opustiť nebesia a prísť na zem, aby tu žil ako človek. Ale možno si kladieš otázku: ‚Ako sa duchovný tvor mohol narodiť ako človek? Aby sa to mohlo stať, Boh JHVH urobil zázrak. Preniesol život svojho prvorodeného Syna z nebies do lona židovskej panny Márie. Ježiš teda nemal ľudského otca. Tak Mária porodila dokonalého syna a dala mu meno Ježiš.  LUK 1,30-35  Ježiš dal ten najlepší príklad vernej poslušnosti Bohu . Zostal svojmu nebeskému Otcovi verný za každých okolností. Nezlomil ho žiadny odpor ani utrpenie. Ježiš pevne a úspešne odolával Satanovým pokušeniam.  MAT 4,1-11   Bol zatknutý, obvinený falošnými svedkami, odsúdený skazenými sudcami, zažil výsmech zo strany davov a mučenie zo strany vojakov. Na kole pri svojom poslednom výdychu zvolal: „Je dokonané!,, JN 19,30  Na tretí deň po jeho smrti ho však jeho nebeský Otec vzkriesil a Ježiš sa opäť stal duchovnou bytosťou.   1PET 3,18   Po niekoľko týždňov nato sa vrátil do neba, „posadil sa po Božej pravici  a odvtedy čakal, kým nedostane kráľovskú moc.  [*ZID 1


Chcem reagovať...
Pridané: 14:45 17.12 2011 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 8234
img
icon Neregistrovaný
Autor: jonatan
6917
Príspevok sa načítava...

ahoj ,Máš pravdu ,že im nevytýkal ,ale ani neprikazoval a bol Boži JHVH Syn. Ked nájdeš v Svätom Písme ,že im prikazoval ,,,daj mi vedieť , chcem si to prečítať. Pápež a jeho verný sa Pápežovi klaňajú . (ako je to možne?).


Chcem reagovať...
Pridané: 15:32 17.12 2011 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 6921
img
icon Neregistrovaný
Autor: jonatan
6918
Príspevok sa načítava...

ahoj ,Máš pravdu ,že im nevytýkal ,ale ani neprikazoval a bol Boži JHVH Syn. Ked nájdeš v Svätom Písme ,že im prikazoval ,,,daj mi vedieť , chcem si to prečítať. Pápež a jeho verný sa Pápežovi klaňajú . (ako je to možne?).


Chcem reagovať...
Pridané: 15:32 17.12 2011 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 6919
img
icon Neregistrovaný
Autor: Jožko
6919
Príspevok sa načítava...

Ahoj Jonatan. Stále nemôžem nájsť Tvoju odpoveď na otázku: Môže niekto uctievať Pana Ježiša Krista? Klaňať sa mu? Môžem sa k nemu modliť? Jozef


Chcem reagovať...
Pridané: 18:16 17.12 2011 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 6939
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon Neregistrovaný
Autor: Dusan82
6921
Príspevok sa načítava...

jonatan

To čo si popisal? icon

Vieš čo? Vôbec si ma neprekvapil. Opäť si neodpovedal na otázky a na verše. Jonatan, veľmi blúdiš! Mam to robiť aj ja? sa ma na niečo opýtaš a budem ti hovoriť o kremešoch? Ako ešte jasnejšie ti to mám napísať, tie otázky aby si si ich všimol? Mám ich zvýrazniť?

"Ked nájdeš v Svätom Písme ,že im prikazoval ,,,daj mi vedieť , chcem si to prečítať." Nikde som ani ja nenapísal, aby Pán Ježiš niekde niekomu niečo také prikazoval! Nevkladaj mi do úst slová ktoré som nepovedal! Nevymyšlaj si ano? To by totiž jonatan nebola sloboda keby to niekomu aj prikazoval, vieš? Tu ide o uctievanie a slobodne sa mu podvoliť a tým pádom aj slobodne pokloniť! Nech sa páči vysvetli mi tento verš už ti ho tu dávam tretí krát a stále nič: FIL 2,10 ; a tu si môžeš prečítať čo hovorí sám Pán Boh  IZ 45,23 tak komu sa máme klaniať? Koho uctievať? Jeden verš hovorí tak a druhý tak.

Neodpovedal si kto je Spasiteľ! Kto? Pán Ježiš, alebo podľa teba Pán Boh vo vašom preklade JHVH??? HOZ 13,4 IZ 45,22 . Nepíš mi tu siahodlhé neviem čo, veď to ani nemá logiku. V krátkosti mi veeeľmi ťa prosím odpovedz na otázky.

Neodpovedal si že kde sa u Matúša píše v tom verši čo si dal, že to nechcel Pán Ježiš? Kde? Práve že naopak! Sám Pán Ježiš tu hovoril, aby Ho nasledovali a tým pádom aj uctievali. Veď ak niekoho mám nasledovať, tak si Ho budem aj ctiť nie? Koho máme teraz nasledovať? Pána Boha, alebo Pána Ježiša? Kto je Spasiteľ?


"ČO ZNAMENÁ slovo mesiáš? Na myseľ nám môžu prísť slová ,záchranca,vykupiteľ a vodca." Dobre si to jonatan preložil, že vykúpiteľ, čiže Spasiteľ!  IZ 43,14 , tak teraz kto je Vykupiteľ?

A ak už tak prekladáš, tak mi prosím prelož aj meno Ježiš. 

A ešte mi prosím ťa vysvetli tieto dva verše, ZJ 1,17-18 je tu jasne napísané, že je prvý a posledný, je tam jasne napísané, že bol mŕtvy, čiže bol to Pán Ježiš. ZJ 1,8 , tak teraz kto je prvý a posledný? Pán Boh, alebo Pán Ježiš?


Chcem reagovať...
Pridané: 19:03 17.12 2011 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 6936
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon Neregistrovaný
Autor: jonatan
6936
Príspevok sa načítava...

ahoj. čomu ty nerozumieš. IZ 45,23 to čo je napísane to hovori Boh JHVH tieto slova zaznamenal Izaiáš. To nie je doslovne myslene ,že sa mame klaňať ( ale ,že sa pred Bohom JHVH ohne každé koleno.Nemyslel tým klaňanie, ale podriadenie sa Bohu JHVH .Iziáš tu píše o Stvoriteľovi neba a zeme. Kto je Spasiteľa a Vykupiteľ ? Pán Ježiš Kristus prvozrodený Syn Boha JHVH
Hoz 13,4 Tu sa spomína, ale ja som Boh JHVH ( nie Hospodin) Nepochybne každý, koho poznáš, má meno. Aj Boh má osobné meno, ktoré ho odlišuje od všetkých ostatných. Niekto sa azda spýta: ‚Nie je jeho meno „Boh,,? ‘ Nie, lebo slovo „boh“ je iba titul, rovnako ako je titulom slovo „prezident“, „kráľ“ a „sudca“ . Božie meno poznávame z Biblie, kde sa vyskytuje asi sedemtisíckrát. Napríklad v anglickom preklade Biblia kráľa Jakuba znie Z 83,18-19 Slovenská biblia) takto: „Aby ľudia spoznali, že ty, ktorý sám máš meno JEHOVAH, si najvyšší nad celou zemou Božie meno možno nájsť aj vo väčšine Biblií v knihe   ZJ 19,1-6 ako súčasť výrazu „Alleluja,, alebo „Hallelujah,,. To znamená „chváľte Jah,,, čo je skrátená forma mena Jehova.
Niektorí ľudia sú prekvapení, keď vidia vo svojej Biblii Božie meno . Totiž vo väčšine populárnych prekladov Biblie sa toto meno vyskytuje zriedkavo, alebo v nich nie je vôbec. Jeden zo slovenských prekladov Biblie, kde sa vyskytuje Božie meno Jahve, je Katolícky preklad Starého zákona (vydanie z roku 1955). Tri z týchto miest môžeme vidieť na obrázku vedľa. Tiež jedna zmienka o Božom mene Jehova sa objavuje v  Roháčkovom preklade Biblie (vydanie z roku 1969) . Z poznámky pod čiarou je zrejmé, že vo všetkých ďalších prípadoch prekladateľ zamieňal Božie meno Jehova za slovo Hospodin.  ‚Ale prečo sa nepoužíva Božie meno na všetkých miestach, kde sa vyskytuje v pôvodnom texte Biblie? Prečo sa zvyčajne na týchto miestach používajú tituly PÁN a BOH alebo HOSPODIN? Slovenský preklad Biblie z latinskej Vulgaty (vydanie 1913—1926) používa napríklad tituly Pán a Boh.  2MOJ 3,13-15 a 2MOJ 6,3 vysvetľuje, že všeobecné meno Boha El (Elohim) a Pán (Adonai) je uvedené namiesto Jahve (Jehova). Za zmienku stojí aj poznámka v tzv. Kutnohorskom vydaní Kralickej biblie (1579—1593) z roku 1949. V časti „Význam názvov, výrazov a mien“ sa tam uvádza pod heslom „Som, ktorý som..: „Eheie, ašer eheie, Budem, ktorý budem. To súvisí s menom Jehova, s Božím podstatným vlastným menom, lebo On sám Je, a má v sebe večné jestvovanie .  . . Namiesto tohto mena sa dáva česky Hospodin, pretože sa stalo zvykom, aby sa toto meno pripisovalo samému večnému Bohu a nikomu inému .  Teda vynechanie Božieho mena sa ‚stalo zvykom, i keď vzhľadom na predchádzajúce odseky si prekladatelia uvedomujú význam Božieho mena.
 Daktorí ľudia však tvrdia, že výraz „Jehova,, sa nemá používať, lebo to nie je skutočné Božie meno. Napríklad v predhovore k Revidovanému Elberfeldskému prekladu (1975) sa hovorí toto: „Izraelčania nikdy nehovorili ‚Jehova,, alebo pôvodne ‚Jahve, Neskôr sa už neopovažovali sväté Božie meno vôbec vyslovovať .  . . Z toho logicky vyplýva, že ‚Jehova,. nie je meno , ktoré by sa  nemalo písať ani vyslovovať. Áno, ako to hovorí táto katolícka Biblia, Božie meno sa naozaj vyskytuje v hebrejskom texte, lebo hebrejčina je jazyk, v ktorom bolo napísaných prvých 39 kníh Biblie. Toto meno sa tam uvádza štyrmi hebrejskými písmenami JHVH. V staroveku sa hebrejčina písala bez samohlások, bez písmen ako je a, e, i, o, a u, ktoré pomáhajú správne vyslovovať slová. Teda dnes presne nevieme, ktoré samohlásky hebrejčina používala so spoluhláskami JHVH.
 Aby si to ľahšie pochopil, predstav si slovo „budova,,. Dajme tomu, že by sa začalo písať „bdv, , a že by sa toto slovo časom prestalo vyslovovať. Ako by potom dakto o 1 000 rokov mohol vysloviť „bdv, ,, keby toto slovo videl iba napísané? Nikdy by nepočul jeho znenie a preto by ani bezpečne nevedel, ktoré samohlásky boli v tomto slove. Podobne je to s Božím menom . Presne sa nevie ako sa vyslovovalo, i keď sa niektorí znalci domnievajú, že správna výslovnosť je „Jahve,, . Ale tvar „Jehova,, sa používa mnoho storočí a je najznámejší.
 Mali by sme  používať Božie meno, i keď ho azda nevyslovujeme presne tak, ako sa pôvodne vyslovovalo? Veď používame mená iných biblických osôb, hoci ich nevyslovujeme tak, ako sa tieto mená pôvodne v hebrejčine vyslovovali. Napríklad Ježišovo meno sa v hebrejčine vyslovuje „Ješua“. Rovnako správne je používať Božie meno, ktoré je v Biblii zjavené, či už ho vyslovujeme ako „Jahve“, „Jehova,, alebo dajakým iným spôsobom bežným v našom jazyku. Nesprávne je nepoužívať toto meno. Prečo? Lebo ten, kto ho nepoužíva, nemôže patriť k tým, ktorých si Boh vyberá ako „ľud pre svoje meno,,.  SK 15,14 Mali by sme Božie meno nielen poz


Chcem reagovať...
Pridané: 17:43 18.12 2011 Nedeľa
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 6942, 6943, 6944, 6945
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1, oprava 2
img
icon Neregistrovaný
Autor: jonatan
6939
Príspevok sa načítava...

ahoj ,Jožko.Pán Ježiš Kristus je Syn Boha JHVH. Tuto  otázku kládli aj Ježišovi učeníci v prvom storočí . Kto je v skutočnosti tento? ,ale Ježiš neskôr sa opýtal apoštoloch: ,,Ćo však hovoríte vy,kto som,,?  MAR 4,41   MAT 16,15 čo si myslíš ty
bol Ježiš Boh?  MAT 16,16 a o modlitbe ,len toľko.: MAT 6,6 Ty však nebu ako pokrytec.
  MAT 6,5 a takto sa modli .   MAT 6,9-13   icon


Chcem reagovať...
Pridané: 18:22 18.12 2011 Nedeľa
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 6977, 7024
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1, oprava 2
img
icon Neregistrovaný
Autor: jonatan
6942
Príspevok sa načítava...

prečo upozorniť ,preto ,že píšem pravdu a vy PRAVDU NECHCETe počuvať ,len klamstvo a zavadzanie. icon icon icon


Chcem reagovať...
Pridané: 19:37 18.12 2011 Nedeľa
******
img
icon Neregistrovaný
Autor: jonatan
6943
Príspevok sa načítava...

prečo upozorniť ,preto ,že píšem pravdu a vy PRAVDU NECHCETe počuvať ,len klamstvo a zavadzanie. icon icon icon


Chcem reagovať...
Pridané: 19:37 18.12 2011 Nedeľa
******
img
icon Neregistrovaný
Autor: jonatan
6944
Príspevok sa načítava...

prečo upozorniť ,preto ,že píšem pravdu a vy PRAVDU NECHCETe počuvať ,len klamstvo a zavadzanie. icon icon icon


Chcem reagovať...
Pridané: 19:37 18.12 2011 Nedeľa
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 6947
img
icon Neregistrovaný
Autor: Dusan82
6945
Príspevok sa načítava...

Jonatan.

Tak že čo?

Prepáč, ale som si nevšimol odpovede. Som ich akosi prehliadol. Treba ti ich zopakovať? icon  


Chcem reagovať...
Pridané: 20:09 18.12 2011 Nedeľa
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 6950
img
icon Neregistrovaný
Autor: burinka
6947
Príspevok sa načítava...

ahoj jonatan je Boh s nami na zemi, alebo je v nebi?


Chcem reagovať...
Pridané: 08:30 19.12 2011 Pondelok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 6952
img
icon Neregistrovaný
Autor: jonatan
6950
Príspevok sa načítava...

...)  icon ahoj , Je Meno Božie Ježiš ?a kde je Ježiš na nebi ,alebo na zemi.? [img]images/smiles/46.gif[/img]


Chcem reagovať...
Pridané: 10:23 19.12 2011 Pondelok
******
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1, oprava 2
img
icon Neregistrovaný
Autor: jonatan
6952
Príspevok sa načítava...

ahoj , Je Meno Božie Ježiš ?a kde je Ježiš na nebi ,alebo na zemi.? icon


Chcem reagovať...
Pridané: 10:29 19.12 2011 Pondelok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 6955, 6956, 6957
img
icon Neregistrovaný
Autor: priatel
6955
Príspevok sa načítava...

Boh-Pán Ježiš Kristus je aj v nebi , aj na zemi-v srdciach vsetkych spasenych/obratenych/ krestanov.je aj v tvojom srdci - jonatan? lebo ak nie-ani nechcem pokracovat icon


Chcem reagovať...
Pridané: 11:44 19.12 2011 Pondelok
******
img
icon Neregistrovaný
Autor: burinka
6956
Príspevok sa načítava...

Prísl 3,7 :Nebuď múdrym vo svojich vlastných očiach; boj sa Hospodina a odstúp od zlého.


Chcem reagovať...
Pridané: 12:52 19.12 2011 Pondelok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 6966
img
icon Neregistrovaný
Autor: zahor21
6957
Príspevok sa načítava...

Ahoj jonatan. Pán Ježiš Kristus nám predsa tu hovorí toto : MAT 28,18-20 .
Ako sa teda Ty odvážiš pýtať kde je Pán Ježiš Kristus? Veď Ty mu potom neveríš alebo Ho nepoznáš.
Nech Ťa žehná náš nebeský Boh Otec, Syn a Duch Svätý.  4MOJ 6,24-27


Chcem reagovať...
Pridané: 13:33 19.12 2011 Pondelok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 6969
img
icon Neregistrovaný
l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... r
© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...