Téma:

piť či nepiť to je otázka

Zobraziť: Zoradiť:
l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... r
Autor: Jožko
7104
Príspevok sa načítava...

Ahoj Zahor21. Neviem, či si naozaj z dediny Zahor, ale to je jedno. Mňa tiež na východnom Slovensku niekedy akoby hanlivo označujú ľudia "salviš", hoci niesom zo Spoločnosti Strážnej veže. Já im na to hovorím:"Kiež by ste mali pravdu. Toto slovo má pôvod v angličtine a znamená SPASENÝ". Neviem, prečo by sa na Teba mal niekto za toto hnevať. Jožko  


Chcem reagovať...
Pridané: 00:05 04.01 2012 Streda
******
img
icon Neregistrovaný
Autor: Jožko
7105
Príspevok sa načítava...

Ahoj Knieža. Ešte toto by som sa Ťa chcel opýtať: Keď Ježiš Kristus odchádzal zo zeme, učeníci za ním hľadeli asi dosť dlho, pretože prišli dvaja anjeli a prehovorili k nim Sk1,11 Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde zase tak, ako ste Ho videli odchádzať do neba. Príde na zem Syn Ježiš Kristus alebo Otec? Jožko


Chcem reagovať...
Pridané: 00:17 04.01 2012 Streda
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7111
img
icon Neregistrovaný
Autor: Jožko
7106
Príspevok sa načítava...

Ahoj Jonatan. Odkiaľ si, prosím Ťa. "Súdim" sa na Slovensku hovorí namiesto "myslím si", "nazdávam sa" a nie, že niekoho súdim. To by tam musela napísať "súdim Ťa". Toto je už vrchol. Podsúvaš ľuďom veci, ktoré vôbec nenapísali. Jožkio 


Chcem reagovať...
Pridané: 00:24 04.01 2012 Streda
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7117
img
icon Neregistrovaný
Autor: Knieža
7107
Príspevok sa načítava...

Jaro N nič iné si nenapísal ako zahor a spol. Nechápem čo má to tvoje podobenstvo spoločné s tým o čom sa tu bavíme. Píšeš, že biblia je na prvý pohľad rozporuplná, ale len ten čo ju chápe ju tak nevidí a pritom si to ty kto mnohé n echápe a prispôsobuje si to ako sa mu hodí.
 Boh si môže vziať podobu človeka ako píšeš. Spravil to napr. keď prišli za Abrahámom traja anieli, ale vlastne to boli dvaja a Boh a  on ich hostil jedlom atď. Ale Boh neprišiel v tele Ježiša ako to tvrdíš ty a Katolíci. Modlil sa k sebe v záhrade? Na kríži spomínal Otca, prečo by to robil ak On bol Boh, ktorý ako píšeš vzal na seba telo. Ste poriadne zamotaný a sa čudujem ako to nevidíte a nechcete vidieť a chápať. 
Tvoja veta"Boh nazval tri osoby(Duch, Syn a Otec) kvôli nám, aby sme lepšie pochopili vzťahy a Boha, nie preto, že syn sa narodli(bol stvorený...) a pod. Toto postráda akúkoľvek logiku. Prečo by Boh sa sám takto delil na tri časti? Pre teba aby si lepšie pochopil to čo robí? Absolútny nezmysel..  

A v tom poslednom odstavci čo píšeš, tak sa len musím usmievať. 
Ešte znovu k tomu" Ja a Otec sme jedno" "Ja som v Otcovi a On vo mne" Vy z toho dedukujete, že ide o tú istú osobu aj keď zároveň tvrdíš, že sú dvaja, lebo to máš celé popletené. Nikdy nehovoril sme jeden duch a dokazovali niekoľko krát. To že Ja a Otec sme jedno, znamená že sú prepojený duchom. Zmýšľajú ako jeden. Ježiš by neurobil nič čo by sa Otcovi nepáčilo a tým sú ako jeden, ale sú to dve odlišné osoby. Ježiš povedal urobíme si u takého človeka príbytok Ja aj Otec(prečo nie len Otec ak je to vlastne podľa teba jedno"veď Boh sa rozdelil na tri časti pre tvoje lepšie chápanie" icon a tak v každom z nás môže prebývať Boh, Syn aj Duch Svätý a môže povedať oni sú vo mne a ja v nich. 


Chcem reagovať...
Pridané: 00:27 04.01 2012 Streda
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7112, 7115
img
icon Neregistrovaný
Autor: Knieža
7108
Príspevok sa načítava...

Pre Jožko ktor ý písal: "no a čo, že ho oslovuje tak Izaiáš?" To má byť vtip? A obával som sa, že to po prečítaní znovu nepochopíš. Myslím ten šiesty verš. Budú ho nazývať.., to neznamená že keď ho budú tým všetkým nazývať, aj je. Hovorili o ňom aj, že je posadnutý a bol? Dôležité je ako o ňom h ovoril Izaiáš a čo samotný Boh, nazval ho niekedy Bohom?


Chcem reagovať...
Pridané: 00:41 04.01 2012 Streda
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7114
img
icon Neregistrovaný
Autor: Knieža
7111
Príspevok sa načítava...

Ahoj Jožko reagujem teraz na to, že sa ma pítaš kto prišiel naspať z neba SK 1,11 no, ale tam už je odpoveď jasná sama o sebe...


Chcem reagovať...
Pridané: 00:57 04.01 2012 Streda
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7113
img
icon Neregistrovaný
Autor: Jožko
7112
Príspevok sa načítava...

Ahoj Knieža. Ak niesi zo spoločnosti Svedkov J., kto potom si? Nepoznám iné spoločenstvo, ktoré by malo tzv. ariánske učenie. Napokon, naozaj si myslíš, že Boh Otec prišiel navštíviť Abraháma? A prečo je potom Ježíš Kristus označený ako Božie Slovo? Nie preto, aby On hovoril? A ak prišiel Otec za Abrahamom, kto v tej dobe riadil vesmír?Nehovoril o tom Ježiš Kristus, keď povedal židom Ján 8,56 Váš otec Abrahám sa veselil, že uvidí môj deň; i videl a radoval sa. A čo urobíš s Jan 1,1 . Pán Boh sa tam snaží niečo ľuďom povedať. Prečo si myslíš, že Jan začína svoje ev. Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh ? Ak by to bolo tak ako Ty píšeš, tak tam Ján nemusel písať nič .Ale Ján to musel napísať. Prečo asi. Aby ľudia, hoci Boha nepochopia, aspoň niečo máličko o Ňom vedeli. A Ján 20,28 píše: Tomáš mu povedal: Pán môj a Boh môj. Prečo si myslíš, že na tieto verše Jonatan nereaguje a budeš na to reagovať Ty? Ano Boh Stvoriteľ nieje jednoduchý. Je nepochopiteľný, ale snaží sa nám aspoň trochu naznačiť aký je. Čo by si povedal, čo znamenajú slova Pána Ježiša z Jána 8,24 Preto som vám povedal, že umriete v hriechoch, lebo ak neuveríte, že ja som , umriete v hriechoch. A prečo si myslíš, že ho na konci toho istého príhovoru chceli židia kamenovať, keď povedal Ján 8,58 Veru, veru, hovorím vám: Skôr, ako bol Abrahám, ja som. Ak by prehlasoval iba, že je starší ako Abrahám, tak ho mohli považovať za luhára. A to by nebolo na okamžité kamenovanie. Okamžité kamenovanie vyvolalo iba rúhanie. A ešte niečo.  Čo si myslíš, príde na zem Syn alebo Otec? Jožko M.


Chcem reagovať...
Pridané: 01:09 04.01 2012 Streda
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7136
img
icon Neregistrovaný
Autor: Jožko
7113
Príspevok sa načítava...

Ahoj Knieža. Takže je Ježíš Všemohúci: Zj 1,8 Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci. Je Ježiš Kristus Všemohúci? Lebo ak je, tak je rovný Otcovi. Jožko


Chcem reagovať...
Pridané: 01:16 04.01 2012 Streda
******
img
icon Neregistrovaný
Autor: Jožko
7114
Príspevok sa načítava...

Ahoj Knieža. No, tak to sa na Iz 6,5 nezhodneme. Ináč, uvažujem, prečo sa takto označuješ, nepokladáš sa za jedného zo 144000? Ale napokon, to je Tvoja vec. A čo by si teda povedal na Mat 1,23 Hľa, panna počne a porodí syna, a nazovú jeho meno Immanuel, čo je preložené: S nami Boh. Iz 7,14 Preto vám dá sám Pán znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a nazve jeho meno Immanuel. Tu tiež nieje napísané, že ho Boh "nazval". Ale našťastie to Matúš zopakoval. A čo znamená S NAMI BOH? No, že je Boh s nami. Že prišiel, aby bol s nami ľuďmi. Takže prestaň krútiť. Dala, napokon, Mária Ježišovi meno Immanuel? Nedala. To o niečom svedčí. Ako hovorím. Ešte, že to Matúš spomína. Kto vie, ako by ste sa z toho vykrúcali, keby bol Izaiáša necitoval. Nevidí sa ti že i v prípade Iz 9,5 ide o to isté? Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja. Mimochodom, kto kedy, zo súčasníkov Kristových, Ho nazval Mocný Boh alebo Otec Večnosti. Takisto nikto, ako Ho nikto nenazval Immanuel. Čiže tu nejde o to, ako Ho budú ľudia volať, ale kto to bude, až sa narodí. Dostať meno v Izraeli znamenalo niečo úplne iné ako dnes. To sa veľmi úzko týkalo pomenovaného. Preto Pán Boh menil mená z Abrama na Abrahama, z Jakoba na Izraela. Preto, keď Izaiáš píše mená Kristové, tak preto, že je prorok a označuje Spasiteľa - o koho vlastne ide. Mám radosť, že môj Spasiteľ je Silný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja, Predivný Radca, Alfa a Omega, Počiatk a Koniec. Jožko


Chcem reagovať...
Pridané: 02:01 04.01 2012 Streda
******
img
icon Neregistrovaný
Autor: priatel
7115
Príspevok sa načítava...

tak napis nam nevedomim,ze kym/alebo cim/je podla teba-knieza, Pán Ježiš Kristus,/ak nie je Bohom/ a potom budeme skumat.


Chcem reagovať...
Pridané: 08:01 04.01 2012 Streda
******
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon Neregistrovaný
Autor: jonatan
7117
Príspevok sa načítava...

Ahoj, ty neskúmaj slovenský jazyk ako čo sa hovorí, ale ty preskúmaj trojicu, tvojho trojjediného boha, ktorého veríš a potom sa vyjadruj. Ja nepíšem svoje výmysli, ja píšem na podklade svätého písma.


Chcem reagovať...
Pridané: 12:48 04.01 2012 Streda
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7133
img
icon Neregistrovaný
Autor: jonatan
7121
Príspevok sa načítava...

Ahoj. Kedy ja som písal k téme piť či nepiť. Ja som na tú tému vôbec nereagoval. Keď chceš vedieť čo píše sväté písmo o tom či piť alebo nepiť, jasné je že alkohol a víno, pivo sú pre ľudí, ale Sväté Písmo nikdy nehovorí že sa človek má opíjať. V malom množstve alkoholické nápoje sú možno aj pre ľudské zdravie. To čo ty píšeš v prísloví ja to dávno poznám a nieviem prečo mi to pripomínaš? Či ja som: PRISL 23,20-22 ?


Chcem reagovať...
Pridané: 13:11 04.01 2012 Streda
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7131
img
icon Neregistrovaný
Autor: tomasp
7125
Príspevok sa načítava...

a) či ma syn začiatok?
Nie, nema zaciatok. On je od pociatku. Je to v evanjeliu podla Jana, kde sa pise Jn 1,1-1 . Slovo (=Jezis Kristus) je vecny ako Otec, kedze je to ten isty jeden Boh. Jeho vtelenie tu na zemi vsak z nasho ludskeho pohladu ma zaciatok a to pocatim vplyvom Ducha Svateho.

b) Čo podľa teba znamená "Božská prirodzenosť"?
Slovo prirodzenost je vztiahnuta na slovo "rodit". V prenesenom vyzname vyjadruje druh bytia. Jezis Kristus bol zrodeny (pozor: nie stvoreny, co je vyznamny rozdiel, kedze anjeli a ludia a cely vesmir bol stvoreny!) z Otca. Ma preto tu istu podstatu, tu istu existenciu, tu istu rovnost ako ma aj Otec, a zaroven nie je Otcom. A tato jeho (nehmotna) bozska prirodzenost sa osobne spojila s ludskym telom (pricom tu nejde o premenu Boha na cloveka, ale spojenie). Existuje teda len jedna osoba - osoba Jezisa Krista, ktora ma podla Pisma dve prirodzenosti a to bozsku a zaroven prijatu ludsku prirodzenost - a hovorime o tom ako o vteleni Boha. Jezis Kristus bol svojou preto prirodzenostou plnohodnotny Boh a plnohodnotny clovek. Zaroven je zrejme, ze ludska prirodzenost je podriadena (nizsia od) tej bozskej. Preto aj Kristus moze smelo odpovedat mladikovi, ze nik nie je dobry, jedine Boh. Inymi slovami clovek akokolvek svaty v porovnani s Bohom nie je dobry. Kristus je podriadeny Otcovi, ale len podla ludskej prirodzenosti. Preto mozno hovorit o Synovi ako o mensom od Otca, jedine v duchu ludskej prirodzenosti. V duchu bozskej prirodzenosti moze Jezis smelo tvrdit, ze On a Otec su jedno (podstatou i rovnostou).
A kedze je len jedna osoba Krista, tak pripadna otazka, ci mohol Kristus ako clovek byt podrobeny sam sebe ako Bohu je nelogicka. Kristus nemoze byt zaroven svoj sluzobnik aj pan. Kristus sa stal sluzobnikom Otca . Ma preto vztah k Otcovi a nie sam k sebe, a uci nas preto o vztahu k Otcovi (a zaroven k sebe).

c) Koho ukriživali, Boha či Ježiša Krista?
Ukrizovali Boha Jezisa Krista - ide o jednu osobu s dvoma prirodzenostami - bozskou a ludskou. Je zrejme, ze na krizi nemohli zabit jeho nehmotnu bozsku prirodzenost - Boh ako taky, v tomto momente nezanikol. Ale kedze ide len o jednu osobu a to osobu Krista, tak je smutne a pravdive to, ze sme si ukrizovali svojho Boha! Vieme, ze telo a dusa su zakladne bytostne casti ludskej prirodzenosti. Kristus ako clovek naozaj zomrel - oddelila sa dusa od tela a Jeho telo bolo ulozene do hrobu... A krv, co tiekla na krizi bola Bozia krv, rovnako ako Cirkev, ktorej hlavou je Kristus: "...cirkev BOŽIU, ktorú si dobyl VLASTNOU krvou." Sk 20,28-28 . Smrtou Krista nebolo vsak odlucene Jeho bozstvo ani od Jeho duse a ani od Jeho tela. Z hladiska prirodzenosti sa vsak nemohli vzajomne spojit a bolo preto potrebne, aby bol Kristus vzkrieseny.

e) A potom kto ho vzkriesil keď on sám má byť Bohom?
Kristus bol vzkrieseny bozskou silou Otcovou i svojou vlastnou (bozskou, nie ludskou!) silou, ide o jedneho a toho isteho Boha, ktory vzkriesil Krista.

f) Odkedy sa začal používať výraz Trojjedinnosť?
Treba uvodom zdoraznit, ze "trojjedinost" Boha nie je ludsky vymysel. Koho by to napadlo si takto predstavovat Boha? Je to cudzia myslienka pre Zidov i moslimov. Tri osoby a jedna existencia ci podstata? Ved to je mimo akukolvek predstavivost... Ale na zaklade Pisma, aj ked to presahuje nas rozum a je to pre nas tajomstvom - tomu verime, kedze nam to bolo zjavene od samotneho Boha. Pojem trojjedinost je potom uz len ludske pomenovanie pre toto tajomstvo a je uplne jedno, kedy sa prvykrat pouzil na opis tejto reality. Je to ako napr. s pojmom "genetika". Dedicnost fungovala davno predtym ako jej zakonitosti objavil Gregor Mendel a navyse az po jeho smrti doslo k pomenovaniu "gen" (1909!). Neznamena to, ze gen vznikol az v tomto roku a dovtedy neexistoval! Znamena to, len ze dostal pomenovanie a nie, ze bol vymysleny. A takto to bezi aj v zalezitosti trojjedinosti ci inych pojmov, ktore sa udajne "vymysleli". Nie, neboli vymyslene, ale boli len jednoznacne pomenovane ako reakcia proti inym uceniam. Suvisiaci pojem "Trojica", ktory nie je v Pisme a na opis zjavenej pravdy sa objavil uz v 2. (!) stor v greckom pomenovani a v 3. stor v latinskom pomenovani (napr. u Tertulliana) a teda vyrazne skor ako na Nicejskom koncile.

f) Modlil sa Ježiš k sebe samému?
Modlitba je rozhovor. Rozhovor dvoch osob. Nemal dovod sa zhovarat sam sebou, kedze netrpel "samomluvou". Jezis zil vztahom - laskou a Jeho laska a poslusnost smerovali k Otcovi, ku ktoremu smeroval aj modlitby - svoj rozhovor. Ucil nas preto ako clovek ako sa modlit k Bohu.

g) Prečo Ježiša LUK 22,42-43 musel posilniť anjel z neba, keď podľa teba je Bohom-
Jezis dobrovolne podriadil svoj zivot Bohu Otcovi. Bol mu poslusny az na smrt. Prijal na seba ludsku prirodzenost (stal sa clovekom) a ako clovek aj citil bolest


Chcem reagovať...
Pridané: 14:27 04.01 2012 Streda
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7126
img
icon Neregistrovaný
Autor: tomasp
7126
Príspevok sa načítava...

g) Prečo Ježiša LUK 22,42-43 musel posilniť anjel z neba, keď podľa teba je Bohom-
Jezis dobrovolne podriadil svoj zivot Bohu Otcovi. Bol mu poslusny az na smrt. Prijal na seba ludsku prirodzenost (stal sa clovekom) a ako clovek aj citil bolest a utrpenie. Ako Boh mal samozrejme moznost premenit si na pusti kamene na chleba, ako Boh sa mohol vrhnut dole z vrcholu chramu a anjeli by ho zachranili a ako Boh mal moznost zostupit aj z kriza. On to vsak v poslusnosti Otcovi a z lasky k nam nespravil.

h) Vieš čo to znamená byť Bohom v druhej osobe?
Keby som napisal, ze viem, tak by som bol Bohom aj ja. Nie neviem, mozem si to len v ramci zjavenej pravdy, pomocou ludskej predstavivosti a velmi zjednodusene vykladat.


Chcem reagovať...
Pridané: 14:27 04.01 2012 Streda
******
img
icon Neregistrovaný
Autor: Jožko
7131
Príspevok sa načítava...

Ahoj Jonatan. Zajdi si na koniec stránky, vyber 1. z ponúkanných stránok a prečítaj si postupne, ako sa rozvíjala debata. Ja som to tak urobil a zistl som, že ty prvý si začal písať o niečom inom ako bola zadaná téma. Naviac - som z pijáckej rodiny a viem ako začínal s pijatykou môj otec. Navyše pracujem v sociálnej sfére a ak chceš vedieť názory lekárov, psychológov a iných odborníkov, tak si ich najdi na internete. Alkohol je taká droga ako ostatné a každý seriozny odborník Ti povie, že najmenšie množstvo, ktoré sa odporúča piť, ak niekto chce mať istotu, že nikdy piť nenaučí, je množstvo nulové. Vieš, treba sa niekedy zamyslieť aj mimo svojej náboženskej ideologie.
Ďalej. Ja Ťa neosočujem, že robíš veci z Prísl 23,20-22. Nepoznám Ťa. Jednoduch som zistil, že si prvý odišiel od témy, tak som sa k nej chcel takto vrátiť naspäť. Ale pokiaľ tak podráždeno reaguješ, tak, možno nechceš, ale avokuješ u ostatných blogerov kadeaké otázky. Jožko


Chcem reagovať...
Pridané: 15:10 04.01 2012 Streda
******
img
icon Neregistrovaný
Autor: Jožko
7133
Príspevok sa načítava...

Ahoj Jonatan. Prepáč, ale najprv podsúvaš niekomu, že Ťa súdi a potom mi vynadáš, keď Ťa upozorním, že asi nevieš dobre po slovensky, že vraj nemám skúmař slovenčinu. Čo je toto Jonatan za jednanie. Naviac. Ja mám vo svojom prístupe k Božstvu J.Krista jasno, ale Ty si mi doteraz neodpovedal na verš Ján 20, 28   A Tomáš od­povedal a riekol mu: Môj Pán a môj Boh! Nie na to, čo Ti napísala Burinka (mimochodom, neviem, prečo ju niekto z vašej strany diskusie nazýva burina), že súdi, čiže mieni, si mal reagovať, ale na tento verš Ján 20,28. Tomášovi odrazu svitlo a preto tie slová povedal.
Prepáč, ale mám taký dojem, že Ti začína vadiť, že sa ľudia dozvedajú veci, ktoré doteraz nevedeli a začína byť jasné, že sa snažíte vykládať Písmo Strážnou vežou. Naozaj si na svoj výklad stačí Biblia sama. Martin Luter na to prišiel už pred stáročiami. Naviac je zaujímavý váš výklad k Zj 5,8. Prečo na to nereagujete "svedkovia"? Keď môžu, podľa vás, vzdávať Bohopoctu Baránkovi Ježišovi Kristovi štyri živé bytos­ti a dvad­siati štyria star­ci, prečo to zakazujete ľuďom? Toto sú vážné otázky. Tak na ne odpovedajte, prosím. Jožko


Chcem reagovať...
Pridané: 15:32 04.01 2012 Streda
******
img
icon Neregistrovaný
Autor: Jožko
7134
Príspevok sa načítava...

Ahoj Jonatán. Najprv niekomu napíšeš, že je z otca diabla  http://null/JN,8,43-44 a potom, keď jedná podráždene, naň zaútačiš, že Ťa súdi. A kto vraj mu na to dal nárok. Vieš blogovanie má jednu výhodu oproti diskusii za stolom. Tu ťažko niekoho ukecáte. Tu si každý napíše svoj názor a nemôžte ho zahriaknúť. To je výborná vec. Tu nepomôžu nijaké psychologické školenia na tému AKO JEDNAŤ S KVALIFIKOVANÝM DISKUTÉROM. A čo sa týchto vešov týka http://null/JN,8,43-44 . Vieš kto upiera práva Ježišovi Kristovi? No predsa diabol. Toto Ťa ešte nenapadlo - však?


Chcem reagovať...
Pridané: 15:47 04.01 2012 Streda
******
img
icon Neregistrovaný
Autor: zahor21
7135
Príspevok sa načítava...

Ahoj jonatan. Tomas  Ti v nasledujúcom článku vysvetlil ako je to s ľudskou prirodzenosťou Pána Ježiša Krista.
Každému je známe, že ľudí s Bohom mohol zmieriť jedine človek, ktorý je bez hriechu.
Keďže na svete taký človek nebol, Boh Otec sa nad nami zo svojej veľkej lásky zmiloval a dal svojho jednorodeného syna, aby....  JN 3,16 ,
A tu je znovu moja otázka na Teba. Ja, Ty a ostatní ľudia sme deťmi svojich rodičov - ľudí, takže sme ľudia.
Keby sme išli do ríše zvierat, medvede rodia medvieďatá, vlci vĺčata atď.
Otec Pána Ježiša Krista je Boh Otec. Kto je potom Pán Ježiš Kristus, okrem toho, že je Boží Syn.
Človek byť nemôže, lebo by nás nemohol zmieriť so svoojim a našim nebeským Bohom Otcom.
Teda kto to je?
Myslím, že ešte niekomu som položil tú istú otázku, ale odpovede som sa nedočkal.
Nech Ťa žehná náš nebeský Boh Otec, Syn a Duch Svätý. 4MOJ 6,24-27


Chcem reagovať...
Pridané: 15:48 04.01 2012 Streda
******
img
icon Neregistrovaný
Autor: Knieža
7136
Príspevok sa načítava...

Ahoj Jožko pýtal si sa v akom spoločenstve som. Vidím, že je to pre teba veľmi dôležité, a le neprezradím ti to, možno raz na to prídeš aj sám. Nebudem sa už vyjadrovať k tomu ostatnému a ani k iným ohľadom tohoto, nemá to význam, lebo napíšem to tak : máte rozum, ale nerozmýšľate , ale asi vám to neni ešte dané, tak proste o múdrosť aby sa vám otvorili oči srdce a rozum . Nemyslím to v zlom, mn e tiež trvalo kým som mnohé pochopil a mnohé ma ešte čaká, ale čo viem, viem a tak sa k tomu aj vyjadrujem.


Chcem reagovať...
Pridané: 22:12 04.01 2012 Streda
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7137, 7143
img
icon Neregistrovaný
Autor: Jožko
7137
Príspevok sa načítava...

Ahoj Knieža. Chcem reagovať na Tvoj výrok máte rozum, ale nerozmýšľate. Nemôžem pochopiť, prečo musíte - Ty a Jonatan - oponentov takto urážať.  Jonatanovi sa nepáčilo, keď ho nazval zahor21 salvišom, i keď ide o anglický výraz "spasený". Pritom nazval burinku potomkom diabla. A keď mu napísala, čo si o ňom myslí, ohradil sa, čo si dovoľuje. Ty tvrdíš, že nerozmýšľam, ale neodpovedal si mi na posledné otázky. Čiže na ne nemáš dostatočnú odpoveď a uchyľuješ sa k zhadzovaniu oponenta. Uvedomuješ si, že kľudne môžem ja tvrdiť to isté o Tebe? Čo mi tu píšeš, že je pre mňa veľmi dôležité vedieť z akého si spoločenstva a že raz na to možno prídem sám. Ja už to viem. Dal si si meno Knieža, čiže si pyšný a prvou pyšnou bytosťou vo vesmíre bol satan. A možno si aj z tzv. nebeskej triedy a teda môžeš klamať oponentov tým, že uvedieš, že niesi "svedok", pretože svedkovia sú pri diskúsiach úskoční a sú na to, aspoň na Slovensku, špeciálne školení. A hoci si unitár či dajaký antroposof alebo ktovie čo iné, buď si čím chceš a kľudne ma urážaj.
Tak ma napadlo. Ako by si vysvetlil Ján 8,24  Nuž po­vedal som vám, že zo­mriete vo svojich hriechoch; lebo ak ne­uveríte, že ja som, zo­mriete vo svojich hriechoch. Myslím si, že nijako. Napíšeš mi zase, že mám rozum, ale nerozmýšľam alebo inú urážku a  možno radšie nič.. Ty predsa nemusíš primerane reagovať. Veď si Knieža. Maj sa pekne, pozorne čítaj Písmo sv. a vzdaj Kristu poctu, ktorá mu náleží. Jožko


Chcem reagovať...
Pridané: 23:14 04.01 2012 Streda
******
img
icon Neregistrovaný
l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... r
© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...