Téma:

piť či nepiť to je otázka

Zobraziť: Zoradiť:
l ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... r
Autor: Dusan82
7775
Príspevok sa načítava...

Tyrus

Kto je podľa teba Spasiteľ? Pán Boh, alebo Pán Ježiš?


Chcem reagovať...
Pridané: 13:43 11.02 2012 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7776
img
icon Neregistrovaný
Autor: tyrus
7776
Príspevok sa načítava...

ahoj? Koho pokrstil ,,Ján ,,Ježiša či Boha?


Chcem reagovať...
Pridané: 13:49 11.02 2012 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7778
img
icon Neregistrovaný
Autor: tyrus
7777
Príspevok sa načítava...

ahoj , kto je vätši? Pán alebo Stvoriťel


Chcem reagovať...
Pridané: 13:53 11.02 2012 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7787
img
icon Neregistrovaný
Autor: Dusan82
7778
Príspevok sa načítava...

Tyrus

To je presne to čo som ti písal. Odpovedaj na otázky a neprotireč. Potom môžme pokračovať a dostaneme sa aj k tomu, neboj.


Chcem reagovať...
Pridané: 14:06 11.02 2012 Sobota
******
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon Neregistrovaný
Autor: tyrus
7780
Príspevok sa načítava...

AHOJ , AKO že TY TOMU Nerozumieš,VED JE JASNE Napísané. 1TIM 1,15 a tu.. . 1TIM 2,5-7


Chcem reagovať...
Pridané: 14:09 11.02 2012 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7781, 7783
img
icon Neregistrovaný
Autor: Dusan82
7781
Príspevok sa načítava...

Tyrus

1TIM 2,5-7 Pán Ježiš je prostredník v ktorom bol a je Boh. V inej forme Ho t.j Boha nebudeš vidieť. Preto je aj prostredník. Aby obliekol porušiteľné a dal sám seba za nás. Inak medzi nás, k nám nemohol prísť, lebo by sme všetci pokapali, keby zjavil medzi nami hriešnikmi svoju Slávu v plnej kráse! Inka by nám ani nemohol slúžiť a ukázať nám nášho Otca. My sme hľadeli na Jeho slávu! JN 1,14
Tento verš nie je o tom, že sa máš k Bohu prihovárať cez Pána Ježiša ako zvlášť nejakú inú osobu. Pán Boh je všade a ak sa k nemu prihováraš tak priamo k nemu, alebo si myslíš, že ťa nepočuje? Ak sa prihováraš k Pánovi Ježišovi, tak sa prihováraš priamo k Bohu, lebo On je Ten Stvoriteľ, Pán Pánov a Kráľ kráľov.


Chcem reagovať...
Pridané: 14:20 11.02 2012 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7789
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon Neregistrovaný
Autor: Dusan82
7783
Príspevok sa načítava...

Tyrus

Ja tomu rozumiem, ja píšem že nerozumiem tebe a tvojmu chápaniu a viere v dve osoby. Lebo uctievaš dve osoby, máš dvoch Pánov.  LUK 16,13


Chcem reagovať...
Pridané: 14:24 11.02 2012 Sobota
******
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon Neregistrovaný
Autor: Dusan82
7787
Príspevok sa načítava...

tyrus
 
Píšeš: "ahoj , kto je vätši? Pán alebo Stvoriťel"

Už len v tejto jednej tvojej otázke si sám sebe protirečíš. Ty sám si napísal v príspevku 7770: "každý bude poddaný vláde Ježiša Krista. či už na nebesiach, alebo na zemi. Lebo on je Kráľ Kravou a Pán Pánov."    -    Tak teraz ak podľa teba sú dve osoby a väčší z nich je Boh, tak ako potom my vysvetlíš to čo si napísal? Ak Je Pán Ježiš druhá zvlášť osoba a je menšia od Boha, tak prečo Ho nazývaš Pán pánov a Kráľ kráľov? Či snáď Menší Pán je nad - väčší od svojho Pána?


Chcem reagovať...
Pridané: 14:44 11.02 2012 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7790
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon Neregistrovaný
Autor: tyrus
7789
Príspevok sa načítava...

 ahoj ,je jeden Boh a jeden prostredník . Prostredník je ako hovorca Boha živého  MAT 16,16-17   ,ktorí je Syn Boži. Ktorý sa narodil s ducha svätého. Bud veriaci a nie neveriaci. Nebuď ako pokrovci a farizeji ,ktorý prekrúcali Božie slova na svoj úžitok. Preto ako hovori Ježiš dobre o vás prorokoval Izaiáš   MAT 15,7-9 Mysli ,už som ti písal, keby ukrižovali ,,Boha,, kto
by Ho skriesil. a to slovo bolo Ježiš ,lebo ako som ti písal slovo sa stalo telom. Boh sa nemohol stať telom !! icon )  Telo hovorilo to čo videlo a počulo od Otca.   JN 4,34   JN 19,30 .a viac nefantaziruj, žij v realite. Rozumej čo čítaš ,lebo mnohý čítajú a nerozumejú.Ty nebuď ako oni.
 


Chcem reagovať...
Pridané: 15:52 11.02 2012 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7792
img
icon Neregistrovaný
Autor: tyrus
7790
Príspevok sa načítava...

ahoj. V pôvodnom jazyku sa slovo preložené ako „sprostredkovate ľ,, používa ako právnický termín. Vzťahuje sa na Ježiša ako právneho Sprostredkovateľa novej zmluvy, vďaka ktorej mohol vzniknúť nový národ, „Boží Izrael . GAL 6,16 Tento národ pozostáva z kresťanov pomazaných duchom, ktorí tvoria nebeské „kráľovské kňazstvo,,. 1PET 2,9 2MOJ 18,6-2 Na základe zmluvy Zákona, ktorej sprostredkovateľom bol Mojžiš, nemohol vzniknúť takýto národ.
  Ježišova úloha Sprostredkovateľa? ,,Boh,, uplatňuje hodnotu Ježišovej krvi v prospech tých, ktorí majú byť uvedení do novej zmluvy. Týmto spôsobom ich z právneho hľadiska vyhlasuje za spravodlivých.  RIM 3,24 ZID 9,15 Boh ich potom môže zahrnúť do novej zmluvy s vyhliadkou, že sa stanú nebeskými kráľmi a kňazmi. Ježiš ako Sprostredkovateľ im pomáha, aby si zachovali čisté postavenie pred Bohom. — ZID 2,16
 A tí, ktorí nie sú zahrnutí do novej zmluvy, tí, ktorí nemajú vyhliadku na večný život v nebi, ale na zemi- Hoci nie sú účastníkmi novej zmluvy, majú z nej úžitok. Získavajú odpustenie hriechov a sú vyhlásení za spravodlivých ako Boží priatelia.  JAK 2,23   1JAN 2,1-2* ] A tak môžeme máť nebeskú nádej, alebo pozemskú, každý z nás má veľa dôvodov ceniť si Ježišovu úlohu Sprostredkovateľa novej zmluvy. Královsto nebeské bude v nebi a nad celím Královstvom bude vládnuť Ježiš a ty ktorých si vyvolí ,,pomazaných Božich služobníkov,,[*ZJ 7,4-8    ZJ 14,1    ZJ 20,4   Potom po ťisíc ročnom Královstve odovzdá Ježiš Královstvo Otcovi Bohu Všemohúcemu.


Chcem reagovať...
Pridané: 16:53 11.02 2012 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7793, 7794
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon Neregistrovaný
Autor: Dusan82
7792
Príspevok sa načítava...

Tyrus

Áno, prostredník, už som ti písal, Boha nikto nikdy nevidel a ani nemôže vidieť, ale Jeho jednorodený Syn nám ukázal. Čo nám ukázal? Jeho tvár? Nie! Ukázal nám Boha tyrus. Ukázal nám Jeho lásku, Jeho charakterisktické vlastnosti! Ukázal nám aký je Boh láskavý! Preto je aj písané, že prostredník. My sme tiež synmi Božími. Ale ty uznávaš Ježiša za zvlášť osobu, ale je napísané aj v tom verši čo si dal, že jednorodený, tak ak je jednorodený, tak mi sme potom čo? My neexistujeme? My sme tiež Boží synovia a dcéry! 

Už som ti písal, kto Ho vzkriesil tyrus. Boh je večný! On nemôže zomrieť ako ty! Ale Jeho ľudské telo zomrelo! To ľudské telo v ktorom bol On sám, ktoré bolo prostriedkom medzi Ním a nami.
Neveríš, že u Boha je všetko možné? 

"a to slovo bolo Ježiš ,lebo ako som ti písal slovo sa stalo telom." - tyrus si stále protirečíš.  JN 1,1 . To slovo bol Boh! A to slovo sa stalo telom. Vidíš snáď niečo iné?

tyrus nepíš mi čo mám a čo nemám robiť, to nie je tvoja vec. Radšej sa snaž odpovedať na otázky a neprekrucuj.

Nikde v celej biblii, v Božom slove mi nikde nenájdeš priamo napísané, že Pán Boh a Pán Ježiš sú dve zvlášť osoby! Práve naopak! Všade sa píše, že sú jedno a to isté! Všetky verše ktoré nájdeš, sú len vaše domnievanie sa, ale nie je nikde napísané, že sú zvlášť osoby. Keby to bola pravda, tak takáto zrejmá veeľmi dôležitá vec by nám aj bola odkrytá


Chcem reagovať...
Pridané: 17:18 11.02 2012 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7821
img
icon Neregistrovaný
Autor: Dusan82
7793
Príspevok sa načítava...

tyrus

To je vaše učenie a mňa to nezaujíma. Odpovedaj na otázky a píš o Bohu. Nehádž verše na verše, ale vysvetľuj! To čo píšeš protirečí mnohým veršom tyrus. Odpovedaj! 


Chcem reagovať...
Pridané: 17:22 11.02 2012 Sobota
******
img
icon Neregistrovaný
Autor: Dusan82
7794
Príspevok sa načítava...

tyrus

"V pôvodnom jazyku sa slovo preložené ako „sprostredkovate ľ,, používa ako právnický termín." to je čo? Aký právnický termin? Hovoríme o Božom Slove, alebo o právnikom termíne? Ani tu si mi nedokázal, že sprostredkovateľ znamná druhá zvlášť osoba. Dokázal si mi iba čo to slovo sprostredkovateľ, ten termín znamená! Ale nie o osobe.


Chcem reagovať...
Pridané: 17:34 11.02 2012 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7797
img
icon Neregistrovaný
Autor: Dusan82
7795
Príspevok sa načítava...

tyrus

Tak stále čakám.

Ako je to s tým veršom  FIL 2,10 , ktorý je väčší teraz? Kto komu sa má klaňať?

Kto je spasiteľ?

  ZJ 3,21 - Čí je to trón? A teda na ktorom tróne dá sedieť? Boží, alebo Ježišov?


Chcem reagovať...
Pridané: 17:42 11.02 2012 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7801, 7822
img
icon Neregistrovaný
Autor: tyrus
7797
Príspevok sa načítava...

ahoj , ty si ale hlúpy a nechápaví. No každého ,, Boh,, niečim obdaril. Hádam nebudem PERLI ..........)


Chcem reagovať...
Pridané: 18:54 11.02 2012 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7811
img
icon Neregistrovaný
Autor: Knieža
7798
Príspevok sa načítava...

Ahoj Dušan.Ten prvý odstavec čo píšeš, neviem prečo mi ho píšeš o tom nieje reč a nikto sa o tom ani neprie a každý kto verí to vie, tak neviem, ale dobre(myslím len tie vety o láske) Reagujem na JOB 1,6 pýtaš sa na to kto to písal, že z Boha môže vzísť iba Boh. Je to v tejto téme na prvších stranách. Písali to burinka a myslím aj zahor21. Tak ako si to ty napísal mne, tak som im to napísalaj aj JA! No nepochopili.. Tak v tomto sme si za jedno.
Ďalej reagujem na to čo píšeš: na tých skorších stranách sa aj písalo, že či je Boh a Ježiš tá istá osoba, alebo sú dve. Reagovali tam viacerý, ale sami sebe si odporovali a myslím, že v tom majú chaos(si to prečítaj ak sa ti chce)Ty veríš že jedna a tá istá osoba. Už v tých skorších stranách si prečítaj moje reakcie, nechce sa mi to dookola písať nevidiacim a nechápavým(len tak námatkovo:::ten ktorý ma poslal, toto je môj milovaný Syn, Ježivove motlitby k Bohu Otcu, postavýme si príbytok Ja aj Otec v takom človeku, Syn bude sedieť po pravici Boha, všetka moc mi BOLA daná - teda mu ju niekto dal, o tomo dni nevie nik ani Syn iba Otec atď. pozri si moje príspevky) Ak z tohoto vám vyplíva, že je to jedna a tá istá osoba, tak ste slepý, hluchý, nerozumný a neviem čo ešte..


Chcem reagovať...
Pridané: 20:38 11.02 2012 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7802, 7809
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1, oprava 2
img
icon Neregistrovaný
Autor: Knieža
7801
Príspevok sa načítava...

Ešte chcem reagovať Dusan. Prepáč, ale čo som trochu čítal tvoje   posledné príspevky pre tyrusa, tak ty čo uvádzaš kapitoli z Biblie, často tým nepotrvdzuješ čo píšeš, alebo je to celkom zbytočné, alebo od veci.


Chcem reagovať...
Pridané: 21:02 11.02 2012 Sobota
******
img
icon Neregistrovaný
Autor: JezisovSvedok
7802
Príspevok sa načítava...

Ahoj Knieza 
Dobre  pises, Syn nieje Otec a Otec nieje Syn   icon  Jezis nieje  Duch Svaty.lebo ak sa budes ruhat Synovi tak ti moze byt odpustene ale ruhanie proti Duchu Svatemu nikdy.  LUK 12,10 Jezis hovori Otec miluje Syna a ukazuje mu vsetko co robi. Syn je podriadeny Otcovi a Duch Svaty Jezisovi.                                                         Jezis hovori ten ma oslavi.
Toto je na zamyslenie ale aj toto bez Ducha Svateho nikdy nepochopime.Iba tym ktorym je to dane                                icon  


Chcem reagovať...
Pridané: 21:14 11.02 2012 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7805
img
icon Neregistrovaný
Autor: Knieža
7803
Príspevok sa načítava...

Dusan tu ešte reagujem na spletitosť tvojich viet. Píšeš:"Pána Ježiša nazval Bohom preto, lebo to tak aj bolo a je! Ako inak ho mal nazvať? Je písané, že telo a krv mu toho nezjavilo, ale Pán ktorý je v Nebesiach. To bolo to čo povedal, že krv a telo ti to nezjavilo, ale Boh  a Boh je láska" Tam nietkoré vety som nedal(o láske), lebo preskakuješ z jedného na druhé. Asi si pletieš Pavla s Petrom. Lebo Pavol ho naozaj nazval Bohom(ale nie preto, že je to jedna a tá istá osoba, ale Boh bol v Ježišovi), ale to čo ďalej píšeš hovoril Ježiš Petrovi, len si akosi pozabudol napísať, že Peter mu povedal, že je Syn Boží, Syn živého Boha. Takže si si to spojil ako ti vyhovovalo, len tak môj postreh.


Chcem reagovať...
Pridané: 21:25 11.02 2012 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7810
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon Neregistrovaný
Autor: Knieža
7805
Príspevok sa načítava...

Ahoj svedok. Som rád, že to tak vidíš icon


Chcem reagovať...
Pridané: 21:27 11.02 2012 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7806
img
icon Neregistrovaný
l ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... r
© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...