Téma:

piť či nepiť to je otázka

Zobraziť: Zoradiť:
l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... r
Autor: jonatan
6966
Príspevok sa načítava...

ahoj.  SK 5,38-39   icon


Chcem reagovať...
Pridané: 11:45 20.12 2011 Utorok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 6967
img
icon Neregistrovaný
Autor: zahor21
6967
Príspevok sa načítava...

Ahoj jonatan. Neviem prečo tu uvádzaš verše, ktoré sú vybrané z príbehu, keď predávali kresťania svoje majetky a dávali ich do spoločnej pokladnice, konkrétne sa jednalo o Ananiáša a Zafíru.
Pôvodne sa Ťa burinka pýtala či je Boh s nami na zemi alebo v nebi.
No a pozri sa kde si to dopracoval. 4MOJ 6,24-27
Nech Ťa žehná náš nebeský Boh Otec, Syn a Duch Svätý.


Chcem reagovať...
Pridané: 12:06 20.12 2011 Utorok
******
img
icon Neregistrovaný
Autor: jonatan
6969
Príspevok sa načítava...

ahoj.  SK 5,29-33    2TES 2,11-12 IZ 46,8-9   icon icon


Chcem reagovať...
Pridané: 12:10 20.12 2011 Utorok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 6976
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1, oprava 2
img
icon Neregistrovaný
Autor: zahor21
6976
Príspevok sa načítava...

Ahoj jonatan. Nerorumiem tomu. Nech Ťa žehná náš nebeský Boh Otec, Syn a Duch Svätý. 4MOJ 6,24-27


Chcem reagovať...
Pridané: 17:19 20.12 2011 Utorok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 6988
img
icon Neregistrovaný
Autor: Jožko
6977
Príspevok sa načítava...

Ahoj Jonatan. Takže vzdávať Bohopoctu Ježšovi Kristovi je neprípustné - nesmie sa to. Jožko


Chcem reagovať...
Pridané: 00:42 21.12 2011 Streda
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 6978
img
icon Neregistrovaný
Autor: jonatan
6978
Príspevok sa načítava...

ahoj . Ježiš nie je Boh. Je Syn Boži.   JN 10,17   icon


Chcem reagovať...
Pridané: 15:25 21.12 2011 Streda
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 6980
img
icon Neregistrovaný
Autor: zahor21
6980
Príspevok sa načítava...

Ahoj jonatan. Stále rozmýšľam nad Tebov. Za nič ne svete nechceš priznať že Pán Ježiš Kristus je Boh. Tak sa Ťa teda spýtam takto.
Ty si synom svojho otca, ktorý je človek. Teda aj Ty si človek. Myslím, že s tým budeš a musíš súhlasiť.
Otcom nášho Spasiteľa Pána Ježiša Krista je Boh Otec, Stvoriteľ neba i zeme.
Teda Jeho Syn, náš Spasiteľ, Pán a Kráľ Ježiš Kristus je kto? Veď Jeho Otcom je Boh Otec nebeský, náš Stvoriteľ, Pán, Kráľ a Sudca.
Prosím Ťa, kto je jeho Syn, ktorý má svoje meno?
Veď z Božieho Slova vieme, že žiadny človek ani iné stvorenie okren Boha  nás nemôže žiadnou obeťou zmieriť s Ním, našim Stvoriteľom? No. Buď teraz múdry.
Nech Ťa žehná náš nebeský Boh Otec, Syn a Duch Svätý.  4MOJ 6,24-27


Chcem reagovať...
Pridané: 16:44 23.12 2011 Piatok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 6983
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1, oprava 2
img
icon Neregistrovaný
Autor: jonatan
6983
Príspevok sa načítava...

ahoj, tu je to napísane.   Z 90,2   IZ 46,10-11   1TIM 1,17   Z 83,18   MAT 6,9   JN 17,6   2MOJ 20,7  ( ..... a toto o  Ježišovi povedala- JN 11,27 ešte stále neveriš ?  Boh ma meno ,aj Syn Boži ma meno.  icon


Chcem reagovať...
Pridané: 17:57 23.12 2011 Piatok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 6992
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1, oprava 2, oprava 3
img
icon Neregistrovaný
Autor: jonatan
6987
Príspevok sa načítava...

ahoj ,čo to je to , královstvo Božie a kde je to?


Chcem reagovať...
Pridané: 18:46 23.12 2011 Piatok
******
img
icon Neregistrovaný
Autor: jonatan
6988
Príspevok sa načítava...

ahoj ,nerozumieš ,lebo nechceš porozumieť. Nevidíš ,lebo nechceš vidieť. 2TES 2,11-12 icon


Chcem reagovať...
Pridané: 18:57 23.12 2011 Piatok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 6990
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon Neregistrovaný
Autor: burinka
6990
Príspevok sa načítava...

jonatan, jonatan, čo to čítajú moje oči? Naozaj veríš tomu čo píšeš? Na jednej strane verím (aspoň dúfam), že zdielaš svoje presvedčenie s nádejou pomôcť nám, na strane druhej mi pripomínaš farizejov, ktorí zabili Ježiša a jeho učeníkov s vedomím, že tým poslúžili Bohu JER 12,2
Svetkovia Jehovovi, veria že Ježiš nieje Boh. A toto verím ja: láska je zákon. Keď medzi sebou si pomáhajú(a niet v ich zbore, duše smutnej a nedajbože zúfalej) a pomáhajú iným (obetujú svoje peniaze a čas aby urobili niekoho mimo zboru šťastného) tak sú dobrí a patrí im chvála aj od Pána aj od ľudí.
Kto je Ježiš naozaj netreba sa o tom hádať, lebo iba a to iba na základe Božej vôle bude to zjavené vyvoleným - 
Všetko mi je vydané od môjho Otca, a nikto nezná Syna, iba Otec, ani Otca nezná nikto , iba Syn, a ten, komu by Syn chcel zjaviť.

Súhlasím však so zahorom21: z kamzíka vzíte kamzík. Z človeka človek no a z Boha jedine Boh. Veď je to jasné.
Ježiš bol dokonlým človekom ale zároveň dokonalým Bohom. Veríš snáť, že všemojúci Boh dokáže všetko možné a takúto maličkosť nie? A tu je na to verš: IZ 63,5
Takto mi to raz niekto vysvetlit: Kebyže slon sa pozerá na mravce ako nevedia, to čo vie on, jediný spôsob ako im to zdeliť je stať sa mravcom. Pre slona je také niečo nemožné, pre Boha je veštko možné, časť seba na chvílu prevtelil do človeka.
A keď ide o meno: my máme mená, aby sme sa odlišovali jeden od druhého, ale už u takých indiánou meno reprezentovalo osobnosť:Lietajúci šíp, Statočný bizón atď. Boha v starom zákone volali JHV, ale aj El a ešte inak, vždy podľa toho, ako ľudia vnímali. ...ja som, kto som - poznáš to nie? znamená to, že Boh nepotrebuje odlišovať sa od iného boha menom, jednoducho reprezentuje to čo hlása.Amen


Chcem reagovať...
Pridané: 12:49 24.12 2011 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 6991, 6993, 6994
img
icon Neregistrovaný
Autor: HejTyTam
6991
Príspevok sa načítava...

ak by si čítala Tóru v hebrejčine, JHVH doslova znamená "nádych a výdych". Keby sme rozkódovali prvý detský výkrik pri narodení,  objavila by sa celá Tóra. To je tajomstvo JHVH.

Prajem pohodové sviatky. 


Chcem reagovať...
Pridané: 15:05 24.12 2011 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7003
img
icon Neregistrovaný
Autor: zahor21
6992
Príspevok sa načítava...

Ahoj jonatan. Ja som sa Ťa nepýtal čo je napísané v Božom Slove. Ja som sa Ťa pýtal :
Ty si synom svojho otca, ktorý je človek. Teda aj Ty si človek.
Otcom nášho Spasiteľa, Pána Ježiša Krista je Boh Otec, Stvoriteľ neba i zeme.
Teda Jeho Syn, náš Spasiteľ, Pán a Kráľ Ježiš Kristus je kto?
Keď Teba splodil človek, si syn človeka, teda si človek.
Pána Ježiš Kristus je Syn Boží teda zákonite musí byť Boh. Či nie? Myslíš si, že je nejaký hriešny človek?
Veď s Bohom Otcom nás mohol zmieriť len niekto kto je bez viny.
Keďže každý človek je hriešny musel to urobiť len Boh, ktorým bol Boží Syn Pán Ježiš Kristus, ktorý bol podobný nám ľuďom vo všetkom okrem hriechu.
Prajem Tebe a Tvojej rodine požehnané Vianoce a šťastný Nový Rok 2012 a nech vás všetkých žehná náš nebeský Boh Otec, Syn a Duch Svätý.  4MOJ 6,24-27


Chcem reagovať...
Pridané: 16:01 24.12 2011 Sobota
******
img
icon Neregistrovaný
Autor: jonatan
6993
Príspevok sa načítava...

ahoj, Pojdeme po poriadku: Kro bol Abrám ? ktorého Boha veril?  1MOJ 12,7 aké meno vzýval Abrám ? (Hospodin)       V roku 1943 pred n. l. si Boh vyvolil Abrama a urobil ho svojím zvláštnym služobníkom, a neskôr mu zložil slávnostnú prísahu pre jeho vernosť, v ktorej bol ochotný dať svojho syna Izáka ako obeť, i keď sa táto obeť nakoniec neuskutočnila. 1MOJ 22,1-14  Vo svojej prísahe Boh povedal: „Pri sebe samom prisahal som — riekol HOSPODIN [po hebrejsky יהוה, JHWH] — že keďže si učinil túto vec a neodoprel si mi syna svojho, jedináka svojho: že požehnám ti a rozmnožím potomstvo tvoje ako hviezdy neba . . . A požehnaní budú potomstvom [„semenom“ — JP] tvojím, pretože si poslúchol hlasu môjho. Táto prísaha bola zopakovaná Abrahámovmu synovi a vnukovi a pokračovala v kmeni Júda a v rodovej línii Dávida. Toto prísne monoteistické chápanie osobného Boha , ktorý priamo komunikuje s ľuďmi, bolo vo vtedajšom starovekom svete jedinečné a vytvorilo základ židovského náboženstva. 1. Mojžišova 22:15–18; 26:3–5; 28:13–15; Žalm 89:4, 5, 29, 30, 36, 37, RP (Žalm 89:3, 4, 28, 29, 35, 36, NS).  Boh, aby splnil svoje sľuby dané Abrahámovi, uzavrel s Abrahámovými potomkami zvláštnu zmluvu, položiac tým základ pre vznik národa. Táto zmluva bola uvedená do platnosti skrze Mojžiša, ktorý bol veľkým hebrejským vodcom a prostredníkom medzi Bohom a Izraelom. Kto bol Mojžiš a prečo má pre Židov taký význam? Správa z biblickej 2. Mojžišovej nám hovorí, že sa narodil v Egypte (1593 pred. n. l.) izraelským rodičom, ktorí boli spolu s celým Izraelom otrokmi v zajatí. Bol tým, „koho PÁN vyčlenil,,  aby vyviedol ľud na slobodu do Zasľúbenej krajiny Kanaan.  5MOJ 6,23 5MOJ 34,10 ) Mojžiš splnil životne dôležitú úlohu prostredníka zmluvy Zákona, ktorú dal Boh Izraelu, a okrem toho bol prorok, sudca, vodca a historik. — 2. Mojžišova 2:1–3:22.9 Zákon, ktorý Izrael prijal, sa skladal z Desiatich slov čiže prikázaní a z vyše 600 zákonov, ktoré tvorili úplný súbor pokynov a návodov na každodenné správanie.  Týkal sa svetských i svätých vecí — telesných a mravných požiadaviek, a tiež uctievania Boha.


Chcem reagovať...
Pridané: 17:53 24.12 2011 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 6997
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon Neregistrovaný
Autor: jonatan
6994
Príspevok sa načítava...

Ahoj, Takto je to: .1943 pred n. l. si Boh vyvolil Abrama a urobil ho svojím zvláštnym služobníkom, a neskôr mu zložil slávnostnú prísahu pre jeho vernosť, v ktorej bol ochotný dať svojho syna Izáka ako obeť, i keď sa táto obeť nakoniec neuskutočnila. (1. Mojžišova 12:1–3; 22:1–14) Vo svojej prísahe Boh povedal: „Pri sebe samom prisahal som — riekol HOSPODIN [ po hebrejsky יהוה, JHWH]  — že keďže si učinil túto vec a neodoprel si mi syna svojho, jedináka svojho: že požehnám ti a rozmnožím potomstvo tvoje ako hviezdy neba . . . A požehnaní budú potomstvom [„semenom“ — JP] tvojím, pretože si poslúchol hlasu môjho.“ Táto prísaha bola zopakovaná Abrahámovmu synovi a vnukovi a pokračovala v kmeni Júda a v rodovej línii Dávida. Toto prísne monoteistické chápanie osobného Boha, ktorý priamo komunikuje s ľuďmi, bolo vo vtedajšom starovekom svete jedinečné a vytvorilo základ židovského náboženstva. —  1. Mojžišova 22:15–18; 26:3–5; 28:13–15; Žalm 89:4, 5, 29, 30, 36, 37, RP (Žalm 89:3, 4, 28, 29, 35, 36, NS).
8 Boh, aby splnil svoje sľuby dané Abrahámovi, uzavrel s Abrahámovými potomkami zvláštnu zmluvu, položiac tým základ pre vznik národa. Táto zmluva bola uvedená do platnosti skrze Mojžiša, ktorý bol veľkým hebrejským vodcom a prostredníkom medzi Bohom a Izraelom. Kto bol Mojžiš a prečo má pre Židov taký význam? Správa z biblickej 2. Mojžišovej nám hovorí, že sa narodil v Egypte (1593 pred. n. l.) izraelským rodičom, ktorí boli spolu s celým Izraelom otrokmi v zajatí. Bol tým, „koho PÁN vyčlenil“, aby vyviedol ľud na slobodu do Zasľúbenej krajiny Kanaan. (5. Mojžišova 6:23; 34:10, Ta) Mojžiš splnil životne dôležitú úlohu prostredníka zmluvy Zákona, ktorú dal Boh Izraelu, a okrem toho bol prorok, sudca, vodca a historik. — 2. Mojžišova 2:1–3:22.
9 Zákon, ktorý Izrael prijal, sa skladal z Desiatich slov čiže prikázaní a z vyše 600 zákonov, ktoré tvorili úplný súbor pokynov a návodov na každodenné správanie.  Týkal sa svetských i svätých vecí — telesných a mravných požiadaviek, a tiež uctievania Boha.
 Táto zmluva Zákona čiže náboženská ústava dala formu a obsah viere patriarchov. Vďaka tomu sa Abrahámovi potomci stali národom zasväteným Božej službe. Tak židovské náboženstvo začalo nadobúdať vyhranený tvar a Židia sa stali národom organizovaným na uctievanie a službu svojmu Bohu. V 2MOJ 19,5-6 im Boh sľúbil: „Ak budete poslúchať hlasu môjho a ak budete zachovávať zmluvu moju . . . budete mi ríšou kňazov a svätým národom.“ Tak sa Izraelčania stanú ‚vyvoleným národom‘, ktorý bude slúžiť Božím predsavzatiam. Avšak splnenie sľubov zmluvy záviselo od podmienky: „Ak budete poslúchať“. Tento zasvätený národ bol teraz svojmu Bohu zaviazaný. Preto neskôr (v ôsmom storočí pred n. l.) Boh mohol povedať Židom: „Mojimi svedkami ste vy — vyhlasuje PÁN [po hebrejsky יהוה, JHVH] — mojím služobníkom, ktorého som vyvolil. IZ 43,10-12


Chcem reagovať...
Pridané: 18:12 24.12 2011 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 6996, 7004, 7005
img
icon Neregistrovaný
Autor: zahor21
6996
Príspevok sa načítava...

Ahoj jonatan. Napísal si dva dlhé články, v ktorých si opísal život Abraháma a jeho potmkov a úspešne si sa vyhol odpovedi na jednoduchú otázku.
Ja ju ešte raz zopakujem.
Keďže Teba stvoril Tvoj otec - človek aj Ty si človekom. Pána Ježiša Krista stvoril Jeho a náš nebeský Boh Otec Stvoriteľ. Kto je potom  Pán Ježiš Kristus, keďže ho stvoril Boh? Či z toho nevyplýva, že je tak isto Boh po svojom Otcovi ako si Ty človek po svojom otcovi?
Nech Ta žehná náš nebeský Boh Otec, Syn a Duch Svätý.  4MOJ 6,24-27


Chcem reagovať...
Pridané: 19:18 24.12 2011 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 6998, 6999
img
icon Neregistrovaný
Autor: zahor21
6997
Príspevok sa načítava...

Ahoj jonatan. Ešte mi prišla na myseľ jedna vec.
Ty tvrdíš, že Pán Ježiš Kristus nie je Boh. Ja sa Ťa pýtam. Kto môže vzkriesiť človeka z mŕtvych? Istotne to nemôže uriobiť človek ani iné stvorenie vo vesmíre. Istotne mi dáš za pravdu, že človeka môže vzkriesiť z mŕtvych len a jedine Boh.
A ja sa Ťa pýtam. Kto vzkriessil Lazara z mŕtvych? Predsa keždý vie, že to bol Pán Ježiš Kristus.
Ešte aj teraz budeš vypisovať veci zo Starého alebo Nového Zákona, ktoré sú vlastne Pán Ježiš Kristus, keďže On je to Slovo, ktoré sa stalo telom a prebývalo medzi nami? Ešte stále budeš tvrdiť, že Pán Ježiš Kristus nie je Boh?
Na začiatku článku som napísal, že nikto okrem Boha nemôže vzkriesiť človeka z mŕtvych.
Som zvedávý čo si teraz vymyslíš.
Nech Ťa žehná náš nebeský Boh Otec, Syn a Duch Svätý.  4MOJ 6,24-27


Chcem reagovať...
Pridané: 20:43 24.12 2011 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7001
img
icon Neregistrovaný
Autor: jonatan
6998
Príspevok sa načítava...

AHOJ, Kde je napísane ,že mama dvoch bohov.


Chcem reagovať...
Pridané: 21:22 24.12 2011 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7000
img
icon Neregistrovaný
Autor: jonatan
6999
Príspevok sa načítava...

AHOJ, Kde je napísane ,že mama dvoch bohov.


Chcem reagovať...
Pridané: 21:22 24.12 2011 Sobota
******
img
icon Neregistrovaný
Autor: zahor21
7000
Príspevok sa načítava...

Ahoj jonatan. Ja som sa Ťa nepýtal kde je napísané, že máme dvoch bohov. Veď už aj pribkližne 9 - 10 ročné dieťa veriacich rodičov vie a verí, že Pán Boh je len jeden.
Ja som sa Ťa pýtal kto je Pán Ježiš Kristus, keďže Jeho Otec je Boh Otec, Stvoriteľ neba i zeme.
Ty odpovedáš stále na neičo iné. Vlastne neodpovedáš, ale sa pýtaš.
Prosím Ťa odpovedz na to na čo sa Ťa pýtam alebo už sem viac nepíš.
Nech Ťa žehná náš nebeský Boh Otec, Syn a Duch Svätý.  4MOJ 6,24-27


Chcem reagovať...
Pridané: 22:41 24.12 2011 Sobota
******
img
icon Neregistrovaný
l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... r
© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...