Téma:

Samotna viera nestaci pre spasu

Zobraziť: Zoradiť:
l 1 2 3 r
Autor: Knieža
11074
Príspevok sa načítava...

Ahoj Maggie

My sa bavíme o desatoro, nie o celom zákone.  
Luk10
25 A hľa, nejaký zákonník vstal a pokúšajúc ho povedal: Učiteľu, čo mám učiniť, aby som dedične obdržal večný život? 26 A on mu povedal: Čo je napísané v zákone? Jako čítaš? 27 A on odpovedal a riekol: Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej sily a z celej svojej mysli a svojho blížneho jako samého seba. 28 A Ježiš mu povedal: Dobre si odpovedal, to čiň a budeš žiť.

 Mat19
16 A hľa, istý človek pristúpil k nemu a povedal: Dobrý Učiteľu, čo dobrého mám činiť, aby som mal večný život? 17 A on mu riekol: Čo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden, Bôh. A jestli chceš vojsť do života, zachovaj prikázania. 18 A povedal mu: Ktoré? A Ježiš riekol: Nezabiješ, nezcudzoložíš, neukradneš, nepovieš falošného svedoctva, 19 cti svojho otca i svoju mať a budeš milovať svojho blížneho jako samého seba. 20 Na to mu povedal mládenec: To všetko som zachoval od svojej mladosti, čo mi ešte chýba? 21 Ježiš mu povedal: Ak chceš byť dokonalý, iď, predaj svoj majetok a daj chudobným a budeš mať poklad v nebi a poď, nasleduj ma! 

Prepáč Maggie, ale Ježiš má pre mňa väčšiu autoritu ako ty, alebo svedok icon  


 


Chcem reagovať...
Pridané: 08:19 09.11 2013 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 11079, 11080, 11094
img
icon Neregistrovaný
Autor: JezisovSvedok
11078
Príspevok sa načítava...

Knieza
Pytam sa ta knieza desatoro patri do akeho zakona? icon


Chcem reagovať...
Pridané: 10:18 09.11 2013 Sobota
******
img
icon Neregistrovaný
Autor: JezisovSvedok
11079
Príspevok sa načítava...

Knieza
Som rad,ze Jezis je pre teba vatsou autoritou.Stacilo bohatemu mladencovi dodrzat prikazania?Urcitie nie lebo zo skutkov zakona nebude ziadne telo ospravdlnene.Tak ze Kristov zakon je nad desatoro,mozte to vidiet v otazke na vecny zivot.Ak oddelis stary zakon a prikazania co ti ostane no milostou ste spaseni skrze vieru,je to zadarmo-dar Bozi. Napis mi ake skutky su skutky zakona?Co hovori novy zakon ake skutky mame robit,skutky zakona alebo skutky viery?Ukaz mi aky skutok zakona sa menuje tu.Kto veri v Syna ma vecny zivot.Co tam mozes dodat,no nic.


Chcem reagovať...
Pridané: 10:35 09.11 2013 Sobota
******
img
icon Neregistrovaný
Autor: JezisovSvedok
11080
Príspevok sa načítava...

Dusan,Knieza
Kedy Jezis zrusil zakon a prikazania?No pismo hovori,ze na krizi pribil.Chcem odpovedat na to preco Jezis menoval prikazania tim ,ktori sa ho pytali na vecny zivot.Jezis spominal desatoro,preto lebo Kristov zakon a prikazania boli v platnosti,az Kristovou smrtou.Dam aj priklad,ked Jezis uzdravil malomocneho,tak ho poslal aby obetoval.Preco to nerobili aj ucenici po Kristovej smrti,no lebo vsetko sa zrusilo na krizi. Ved robme vsetko co robil Jezis? icon


Chcem reagovať...
Pridané: 11:00 09.11 2013 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 11085
img
icon Neregistrovaný
Autor: JezisovSvedok
11082
Príspevok sa načítava...

                                                    SLOBODA BOŽÍCH DETÍ


Rímskym 8:15-23 15 Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali
ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme:"Abba, Otče!" 16 Sám Duch spolu s naším
duchom dosvedčuje, že sme Božie deti. 17 Ale ak sme deti,sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi
spoludedičia; pravda, ak s ním trpíme, aby sme s ním boliaj oslávení. 18 A myslím, že utrpenia
tohoto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou,ktorá sa na nás má zjaviť. 19 Veď
stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia. 20 Lebostvorenie bolo podrobené
márnosti - nie z vlastnej vôle, ale z vôle toho, ktor˘ hopodrobil a dal mu nádej, 21 že aj samo
stvorenie bude vyslobodené z otroctva skazy, aby maloúčasť na slobode a sláve Božích detí. 22
Veď vieme, že celé stvorenie spoločne vzdychá a zvíja sav pôrodn˘ch bolestiach až doteraz. 23 A
nielen ono, ale aj my sami, čo máme prvotiny Ducha, aj myvo svojom vnútri vzdycháme a
očakávame adoptívne synovstvo, vykúpenie svojho tela.
Vďaka Ježišovi Kristovi veriaci môžu poznať pravdu, ktoráich "urobíslobodnymi", ako píše
vo svojom evanjeliu apoštol Ján (Ján 8,32). Sloboda vydobytá Kristom jeviac rozmerná.
Vyslobodzuje od mnohych vecí a závislostí. Predo všetkym od zákona smrti a hriechu. V Liste
Rimanom apoštol Pavol uvádza:
1. Vďaka Ježišovej obeti sú nám odpustené hriechy , ako píše napríklad apoštol Ján vo
svojom Prvom liste: A on je zmierením za naše hriechy,no, nie len za naše, ale aj za hriechy
celého sveta. (1 Jánov 2:2)
Ježišovou obeťou sme sa stali spravodliv˘mi pred Bohom. VListe Rímskym apoštol Pavol
pripomína veriacim, že Ježiš „ …bol vydan˘ pre našehriechy a vstal z mŕtvych pre naše
ospravedlnenie.(Rimanom 4:25)
A tak "z viery máme pokoj blížiť sa k Bohu skrzesvojho Pána Ježiša Krista" (Rim 5,1) a " Atak
tedy je o mnoho istejšie, že teraz, keď smeospravedlnení jeho krvou, budeme zachránení skrze
neho od budúceho hnevu. " (Rim5,9) čiže od večnej smrti a večného zatratenia.
2. Božiu spravodlivosť sme získali vďaka viere vJežiša Krista, a nie zo skutkov zákona
(myslené židovského čiže Mojžišovho zákona). V Liste Galaťanom o tomapoštol Pavel jasne
hovorí: Ale vediac, že sa človek neospravedlňuje zoskutkov zákona, ale skrze vieru Ježiša Krista,
aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boliospravedlnení z viery Kristovej a nie zo skutkov
zákona pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnené niktoré telo. (Ga 2,16)
3. Božia spravodlivosť nesená vierou v Ježiša Kristanás oslobodila aj od Mojžišovho
zákona , ako to obšírne osvetľuje apoštolPavol v siedmej kapitole listu Rímskym. Dočítame sa
tam napríklad nasledujúce slová: „ Nasledovne, moji bratia ,aj vy ste usmrtení zákonu skrze telo
Kristovo, aby ste boli vlastníctvom inému, tomu, ktor˘to vstal z mŕtvych, aby sme niesli ovocie
Bohu. 5 Lebo keď sme boli v tele, pôsobily v našich údochvášne rôznych hriechov, vznikajúce
skrze zákon, aby sme niesli ovocie smrti. 6 Ale terazsme oprostení zákona zomrúc tomu, kym
sme boli držaní, tak aby sme slúžili v novote ducha anie v starobe litery.“ (Rimanum 7:4 -6)
4. V Kristovi Ježišovi sme teda tiež oslobodení odzákona , ktor˘ obsahoval až 613 prikázaní,
v tom 365 zákazov a 248 príkazov. Apoštol Pavol v Liste Efezsk˘m tovysvetľuje takto:
„Lebo on je náš pokoj, ktor˘ učinil oboje jedno azboril aj priehradn˘ múr 15 zrušiac vo
svojom tele nepriateľstvo, zákon prikázaní, záležajúciv rôznych  nariadeniach, aby tych dvoje,
Židov a pohanov, stvoril v sebe v jedného novéhočloveka činiac pokoj“. (Ef 2,14-15)
Sloveso "zboril" sa t˘ka všetk˘ch ustanovenížidovského zákona,vrátane desatora, obriezky,
svätenie soboty a všetkych židovskych sviatkov a sviatostí.
 
V Liste Židom je vystižne vysvetlené to, ako s Ježišom prišla zmena kňazstva a tym aj zákona: 12
Lebo keď sa zmení kňazstvo, musí sa zmeniť aj zákon. 13 Aten, o ktorom sa toto hovorí, je z
iného kmeňa, z ktorého nik nekonal službu pri oltári. 14 Veď je známe, že náš Pán vzišiel z Júdu a
vzhľadom na tento kmeň Mojžiš nič nepovedal o kňazoch. 15A toto je ešte zrejmejšie, keď
povstáva iny kňaz podobny Melchizedechovi, 16 ktory sa ním nestal podľa predpisu zákona o
telesnom pôvode, ale mocou nezničiteľného života. 17 Veďo ňom znie svedectvo: "Ty si kňaz
naveky podľa radu Melchizedechovho." 18 Tym sa ruší predchádzajúce prikázanie, lebo je slabé
a neužitočné, 19 - veď zákon nič nepriviedol k dokonalosti- a zavádza sa lepšia nádej, vďaka
ktorej sa blížime k Bohu. ( Židom 7:12-19


Chcem reagovať...
Pridané: 12:30 09.11 2013 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 11084, 11088
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon Neregistrovaný
Autor: JezisovSvedok
11084
Príspevok sa načítava...

Dusan,Knieza,Crosbow,Zahor

Ako chapete tieto verse:

Filipanom 1 
22  Ale ak práve žiť v tele mi je na užitok práce, nevedel by som povedať, čo by som vyvolil.   23  Ale oboje ma tiahne: mám žiadosť zomrieť a byť s Kristom, lebo to by bolo o mnoho lepšie,   24  ale zostať ešte v tele je potrebnejšie pre vás.


Chcem reagovať...
Pridané: 12:45 09.11 2013 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 11087
img
icon Neregistrovaný
Autor: Knieža
11085
Príspevok sa načítava...

Ahoj svedok.

Aj ma vieš pobaviť, ale všetkého veľa škodí. Hľadáš pravdu, alebo len aby to tebe vyhovovalo? Lebo tak mi pripadáš, že sa chytáš imaginárnej slamky. Neviem prečo mu Ježiš nariadil obetovať, ale už v Hozášovi sa píše HOZ 6,6 a aj Ježiš v ev. MAT 9,13
Takže až po smrti prišli Ježišove prikázania v platnosť? - tvrdíš.  Takže k večnému životu Ježiš radil dodržiavať starozákonné prikázania a celý zákon, lebo nezomrel ešte, tým pádom odporúčal všetko staré podľa teba a zároveň hovoril, že keď vo svojom srdci scudzoložníš už defakto si scudzoložnil, alebo podporoval oko za oko(lebo je to v starom zákone ako aj desatoro) a zároveň aj tvrdil kto do teba kameňom ty do neho chlebom, zároveň aj si mal dodržiavať starý zákon ohľadom nečistého mäsa, ale zároveň aj už že to nevadí jesť, lebo to nepoškvrňuje atď. Nehnevaj sa, ale na také nezmysli sa  mi nechce reagovať. Otec a Syn neisú schyzofrenici.

Prepáč, ale na akú úroveň sa s tebou dostávajú príspevky? 


Chcem reagovať...
Pridané: 13:25 09.11 2013 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 11097, 11098
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon Neregistrovaný
Autor: crosbow
11087
Príspevok sa načítava...

svedok 

Pavol budovatel večných hodnot v tomto verši ktorý si tu dal  rozprával druhým o Kristovi ktorý jediný nám môže ukázať život z perspektívy večnosti .......Pre Pavla mal život jediný zmysel - aby mohol odvážne kázať o Kristovi a čo najviac ho nasledovať a podobať sa mu ... tak mohol kludne povedať že smrť by pre neho bola lepšia než život pretože by bol ušetrený ťažkostí spojitých so životom na tomto svete a videl by Krista tvarou v tvar ....


svedok ak niesi pripravený zomrieť tak niesi pripravený ani žiť..... len čo spoznáš zmysel života budeš mocť slobodne služiť ...zasväť svoj život tomu čo ma skutočnu cenu a nebudeš sa báť smrti .......


Chcem reagovať...
Pridané: 13:28 09.11 2013 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 11096
img
icon Neregistrovaný
Autor: Knieža
11088
Príspevok sa načítava...

Svedok. Ukáž mi prosím, kde Pavol ruší desatoro.


Chcem reagovať...
Pridané: 13:31 09.11 2013 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 11089
img
icon Neregistrovaný
Autor: crosbow
11089
Príspevok sa načítava...

Knieža

on ti to ukáže hned ... lebo nevie že príkazy a zákazy  pre židov su ine ako desatoro ktore bolo v mojom názore upgradovane na vyšší level samotným Bohom v tele ktorý to vysvetloval  .... 


svedok tu stále raz za čas spomína sobotu ktorá mu leží v krku .. farizeji Ježiša drbali za to že dobre čini v tento deň pretože to čo robí Boh je činenie dobrého ...židia počas soboty nerobili uplne nič a boli chladní a sebeckí ako skali ... 

značnu časť evanjelia im ukazoval že dobre sa činiť smie ... ani svedok ani farizeji nepochopili že sobotu Ježiš nehadzal za chrbát ...
ak by nou pohrdal uplne a rusil ju tak polku evanjelia by sme citali ako farizeji napomínaju Ježiša ako pracuje na stavbe lopatuje do miešačky icon alebo loví ryby či štrikuje siete alebo sadí nieaku zeleninu ....

svedok a mnoho iných ludi nepochopilo ani do teraz po tisickach rokoch že sobota bola pre človeka na dobré... že má oddýchnuť od roboty a že má spoločne so všetkými volno a spoločne sa stretavať a priateliť ....

svedok si mysli, že tí čo sa zastanú soboty si myslia, že je to o tom aby povinne nič nerobili a cely den sa modlil až do umoru a že tí čo to nerobia tak skončia v horiacom jazere... a dármo som mu vysvetloval že to bolo danné ako dar na dobre...

a preto nevedel pochopiť svedok prečo Ježiš povedal   MAT 24,20-20  o budúcich časoch takto ... lebo tento dar nezrušil ale vysvetlil ... keby ho rušil tak rušil by ho na stavbe s lopatou ....

ale on aj nadalej tomu nebude rozumieť lebo nejde do biblie duchom ale len číta ...


Chcem reagovať...
Pridané: 14:08 09.11 2013 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 11099
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1, oprava 2
img
icon Neregistrovaný
Autor: Maggie
11094
Príspevok sa načítava...

ahoj Knieza
nejak nerozumiem, co mas na mysli pojmom cely zakon? Mas na mysli prikazania ohladne cir. obradov, prikazania o jedle...?
Ved ja sa bavim o prikazania, ktore dostal Mojzis na hore Sinaj. Tie platia dodnes, Pan Jezis ich nezrusil, stale plati milovat budes Boha svojho, nezabijes, nezosmilnis.....
Ked Pan Jezis hovori o nerozlucnosti manzelstva, farizeji hovoria, ale Mojzis rozkazal dat priepustny list. Pan Jezis hovori, ze im tak Mojzis dovoli pre zatvrdnutost ich srdc. 
Oko za oko, uz nemame mat zatvrdnute srdcia a kto do mna kamenom ja do neho chlebom, ak ma niekto udrie, nastavim aj druhe lice, pomsta patri Bohu. Uz nemam mat zatvrdnute srdce a milovat len blizneho, ale aj nepriatela........
10Bozich prikazani sa nezmenilo, zmenit sa mal len nas pristup jeden k druhemu. Takto to vnimam ja.
A to, ze Pan Jezis ma pre Teba väcsiu autoritu ako ja, je chvalyhodne, ved my mame pre Neho zapriet i sami seba. icon


Chcem reagovať...
Pridané: 15:47 09.11 2013 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 11100
img
icon Neregistrovaný
Autor: JezisovSvedok
11096
Príspevok sa načítava...

Crosbow
Pavol pisal o ,ze smrtou nekonci zivot,ale je presvedceny,ze smrt je zaciatok zivota v Panovej blizkosti.Pavol veri na posmrtny zivot. Aky mas nazor ty nato?


Chcem reagovať...
Pridané: 22:21 09.11 2013 Sobota
******
img
icon Neregistrovaný
Autor: JezisovSvedok
11097
Príspevok sa načítava...

Knieza
Co je to skutok zakona?Desatoro do akeho zakona patry?Preco Jezis povedal aby siel, ten koho Jezis uzdravil obetovat?Robi sa to aj dnes?Ved mame robit vsetko co robil Jezis. Kedy skoncilo obetovanie?No po smrti Krista,tak ze vsetko co obsahoval stary zakon je naplnene a zrusene.Ak sme v Kristovi tak sme naplnili to co zakon vyzaduje.Pod akym zakonom sme ked sme ukrizovani s Kristom icon Uz nezijem ja ale Kristus vo mne.Ak chodime Duchom tak niesme pod zakonom.


Chcem reagovať...
Pridané: 22:40 09.11 2013 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 11108
img
icon Neregistrovaný
Autor: JezisovSvedok
11098
Príspevok sa načítava...

Knieza
Ukaz kde ja pisem svoje vyjadrenia.Citaj ze moje tvrdenie je v sulade s Bozim slovom. To niesu moje verse,ale Bozie.Biblia si neprotireci.Tak ze bud prijmete iba to co ste sa naucili alebo ste pripraveni pocut celu pravdu,aj ked je to proti vasej kozi .


Chcem reagovať...
Pridané: 22:47 09.11 2013 Sobota
******
img
icon Neregistrovaný
Autor: Knieža
11099
Príspevok sa načítava...

Ahoj crosbow

Súhlasím, že je to pre naše dobro. Veď to povedal samotný Ježiš icon


Chcem reagovať...
Pridané: 10:22 10.11 2013 Nedeľa
******
img
icon Neregistrovaný
Autor: Knieža
11100
Príspevok sa načítava...

Ahoj Maggie

Tak som to myslel ako si písala a súhlasím icon


Chcem reagovať...
Pridané: 10:25 10.11 2013 Nedeľa
******
img
icon Neregistrovaný
Autor: Maggie
11108
Príspevok sa načítava...

Drahy Svedok Jezisov
dost je to tu zamotane, pokusim sa povedat, ako to vnimam ja.  Bozi zakon, ktory dostal Mojzis na hore Sinaj stale plati, to ze nie sme pod zakonom s tym s Tebou suhlasim, neznamena to vsak, ze 10 Bozich prikazani prestalo existovat.
Zidia si mysleli, ze ked budu pod zakonom, dosiahnu Boziu milost. RIM 10,5 ak by sme chceli dosiahnut vecny zivot skrze zakon, znamenalo by to, ze clovek by musel dosiahnut uplnu, dokonalu vlastnu spravodlivost. Pocas celeho zivota by nesmel ANI RAZ zhresit. Takyto spravodlivy by obdrzal vecny zivot, ako svoju mzdu, nie ako dar milosti. Lenze vsetci sme zhresili, vsetci sme odkazani na dar milosti. Boh nas na zaklade viery vyhlasuje za spravodlivych. Takze nie sme pod zakonom, lebo vieme, ze samotny zakon nas nespasi.
Je tu viac nazorov. A mozno preto, lebo pismo hovori toto:
JAK 2,14-26   a RIM 3,20-26
Jakub: clovek sa ospravedlnuje ZO SKUTKOV, a nie IBA Z VIERY
Pavol: clovek nebude ospravedlneni zo SKUTKOV PODLA ZAKONA
Takze co s tym? O aku vieru teda ide?? 
SAMOTNA VIERA- viera, ktoru nevidime, viera, ze Jezis Kristus za nas zomrel a vstal zmrtvych.
SPASITELNA VIERA- viera, ktora je ziva, prejavuje sa, pôsobi skrze lasku, skrze DS, prinasa ovocie...

SAMOTNA VIERA je mrtva, nikomu neosozi, ked niekto veri, ze Jezis Kristus vstal zmrtvych, ak si to necha len sam pre seba. Uz to, ze tuto vieru clovek zvestuje druhym, KONA. Uz to nie je samotna viera, ale viera spasitelna, nieco vykonala.
Boh nechce od nas vieru, ktora je MRTVA, to je ta bez skutkov.
Zivu, SPASITELNU vieru potvrdzuju jej skutky. Zviditelnuju nasu vieru, ktora je sama o sebe pre druhych neviditelna. Ovocie viery nema zasluznu funkciu, ale potvrdzuje, ze je ZIVA, SPASITELNA.

Viera nemôze byt bez skutkov viery a skutky viery nemôzu byt bez viery. OBOJE EXISTUJE SPOLU A SPOLU UCINKUJE.

Ak je spasenie zo SAMOTNEJ VIERY, potom na skutkoch nezalezi, môzeme hresit.
Plnostou zakona je laska. Laska ktora prameni z nasej viery, teda KONA, ukazuje, ze ta viera je skutocne prava a ospravedlnujuca.


Chcem reagovať...
Pridané: 12:20 11.11 2013 Pondelok
******
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon Neregistrovaný
Autor: nikitka
11609
Príspevok sa načítava...

Ako protestantka možem napísať len toľko že sme spasení skrz vieru...
Nie len skrz skutky alebo skutky. Keď má človek vieru tá ho vedie aj cez jeho každodenné skutky a spasení sme skrz ňu.


Chcem reagovať...
Pridané: 21:49 05.02 2014 Streda
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 11615
img
icon Neregistrovaný
Autor: zahor21
11615
Príspevok sa načítava...

Ahoj nikitka. Ja som tiež členom jedného z protestantských vierovyznaní. Chcem Ťa troška poopraviť. Spasení sme len skrze vieru, nie zo skutkov, aby sa niekto nenamýšľal. Je to dar Boží. RIM 3,20-22 ; RIM 3,27-31 , RIM 4,1-5 ; GAL 3,11 ; GAL 3,9 ;. JN 3,36 ; JN 5,24 .
Viera prináša ovocie, ktorým sú skutky spravodlivosti a lásky, ovocie Ducha ( MAT 12,33 ; RIM 7,4 ; GAL 5,22 .
Myslím si, že keď veríme Pánovi Ježišovi Kristovi, tým vlastne veríme Bohu Otcovi. To, že si dvaja apoštoli protirečia to môže pôsobiť, len ich dobrý úmysel priviesť k Bohu čím viac veriacich ľudí.
Biblia je Boží Zákon tak tomu verme a hlásajme ho medzi ľuďmi. Nech Ťa žehná náš nebeský Boh Otec, Syn a Duch Svätý. 4MOJ 6,24-27


Chcem reagovať...
Pridané: 12:47 06.02 2014 Štvrtok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 11617
img
icon Neregistrovaný
Autor: nikitka
11617
Príspevok sa načítava...

Ahoj zahor21 
Ja som to myslela práve tak že spasení sme skrz vieru a nie skutky icon  
Myslím že sme sa len nepochopili. icon


Chcem reagovať...
Pridané: 15:36 06.02 2014 Štvrtok
******
img
icon Neregistrovaný
l 1 2 3 r
© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...