Téma:

Polovičná pravda evolučnej teórie

Zobraziť: Zoradiť:
l 1 2 3 r
Autor: smilan
1973

       V tvorivom procese hmotnosti pôsobia dve sily: bytostná a duchovná. Pod pojmom bytostné treba rozumieť prírodno – živelno – zvieracie a pod pojmom duchovné, ľudský duchovný činiteľ.      Bytostné sily formovali hmotnosť od samého počiatku vzniku vesmíru až do chvíle, keď dospel vývoj v postupnej evolúcii od najnižších foriem života až k najvyššie vyvinutému zvieraťu, ako to správne vypozoroval Darwin.      Viac sa dozviete na: http://cestanahor.mujblog.centrum.cz/clanky/Polovicna-pravda-evolucnej-teorie-59 248.aspx


Chcem reagovať...
Pridané: 18:07 25.10 2009 Nedeľa
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 1979, 6036, 6037
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 60
Autor: Janko
1979
Príspevok sa načítava...

postupná evolúcia od najnižších foriem života NEEXISTUJE.
ak veríš že áno, tak vitaj na ľodi nazývanej VIERA.

Ak by bol existovala evolúcia, tak Boh by potom tvoril pomocou smrti. Ak by tvoril pomocou smrti, tak by bol sadista.
Boh nám však odhaluje vo svojom slove že SMRŤ prišla až následkom hriechu.  RIM 5,12

Čiže nielen ateistická(Boh nie je) evolúcia ale aj teistická (Boh je) evolúcia je nezmysel..

stretol si sa niekedy s pojmom "Nezjednodušiteľná (nezredukovateľná) zložitosť"? Darwin si bol vedomý, že jeho teória postupného vývoja založená na prirodzenom výbere má jeden veľký nedostatok. CITAT „Keby bolo možné preukázať, že existuje nejaký zložitý orgán, ktorý nemohol vzniknúť na základe početných, po sebe nasledujúcich drobných zmien, potom by sa moja teória úplne zrútila.“ Zrútila sa.Ten orgán sa volá bakteriálny bičík. as
Darwinovo učenie sa v školách, ale vlastne v celej ľudskej spoločnosti kdekoľvek na tejto našej zemeguli, predkladalo ako dokázané (vedecky dokázané), teda ako nespochybniteľná vedecká teória. Celú tú dobu však to bolo len a len púhe želanie. Od roku 1859, kedy vyšla Darwinova kniha "O vzniku druhov ...", až do dnešných dní nebol a nie je predložený ani jeden (!) nespochybniteľný vedecký dôkaz, ktorý by potvrdil toto učenie. Darwinovo učenie zlyhalo pri vysvetľovaní faktov získaných vedeckými postupmi (metódami) a preto stratilo svoje opodstatnenie, stratilo kredit, ktorý mu bol prisudzovaný a stratilo ho práve (alebo presnejšie: aj) na pôde vedy. Zlyhalo, je nefunkčné pri vysvetľovaní rozmanitosti foriem života a preto "odchádza zo scény". Vlastne už odišlo (!), len je ešte mnoho ľudí, ktorí to nechcú pripustiť, ktorí sa s tým nechcú alebo nevedia zmieriť. Veda a vedecké myslenie je však v tomto smere nekompromisné a netolerantné. Vo vede sa ide tam, kam nás vedú fakty a fakty nás vedú preč od Darwinovho učenia a v otázkach vzniku preč aj od evolúcie v tom najširšom slova zmysle.
dokument tu: http://www.msejk.sk/data.php?p=aktualne& i=aktualne&LANG=sk&L=sk&IDAK=27
odporúčam tiež video Odomykanie tajomstva života z adresy http://blog.temelios.sk/


Chcem reagovať...
Pridané: 22:02 31.10 2009 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 10423
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 204
Autor: smilan
1992

Katastrofálny stav spoločnosti a hľadanie východísk z neho        Súčasná spoločnosť sa nachádza v nesmiernom úpadku. Môžeme si ho ilustrovať jedným, možno banálnym, ale výstižným príkladom, poukazujúcim na hlboký hodnotový prepad, ku ktorému došlo v pomerne krátkom časovom horizonte 10 –15 rokov.   Viac sa dozviete na:  http://smilan.bloger.cz/_/Katastrofalny-stav-spolocnosti-a-hadanie-vychodisk-z-n eho


Chcem reagovať...
Pridané: 17:14 05.11 2009 Štvrtok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 1999
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 60
Autor: smilan
1999
Príspevok sa načítava...

Musí naozaj dôjsť až k najhoršiemu?        Koľko už odznelo slov a rôznych výstrah, upozorňujúcich, že ignorovanie Zákonov stvorenia nemôže zostať natrvalo bez katastrofálnych dôsledkov? Koľko prednášok, koľko článkov, koľko literatúry, koľko rôzneho iného úsilia bolo vynaložené za posledné roky na to, aby ľudia pochopili nesmiernu vážnosť situácie a aby na základe toho zmenili svoje  myslenie a jednanie.      Viac sa dozviete na:  http://smilan.bloger.cz/_/Musi-naozaj-djst-az-k-najhorsiemu  


Chcem reagovať...
Pridané: 19:17 22.11 2009 Nedeľa
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 2020
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 60
Autor: smilan
2020
Príspevok sa načítava...

Veľký zlom v mojom osobnom živote        Prečítajme si krátku osobnú výpoveď človeka, v ktorej  sa hovorí o tom, aké prežitie a aká skúsenosť mala pre neho, v jeho osobnom živote, ten najväčší význam. Možno tieto slová pomôžu aj nám ostatným:   Viac sa dozviete na: http://smilan.bloger.cz/Odkryvanie-skutocnych-suvislosti/Veky-zlom-v-mojom-osobn om-zivote


Chcem reagovať...
Pridané: 12:11 07.12 2009 Pondelok
******
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 60
Autor: Jardy
3570

Milí Janko a smilan,

nechcem sa vás dotknúť, ale myslím, že na vytvorenie si správneho obrazu o evolučnej teórii si ju treba najskôr seriózne preštudovať. Oná takzvaná nezjednodušitelná zložitosť je totiž celkom pekná rozprávka. Kedysi sa na jej demonštráciu používalo komorové oko človeka od čoho ale zástancovia tohto konceptu museli upustiť, pretože poznáme množstvo typov očí od najjednoduchších plochých cez miskovité, zložené u hmyzu atď. Čo sa týka bakteriálneho bičíka je to podobne, akurát jeho predchodcovia nie sú takí viditeľní a preto predovšetkým tí, ktorí nemajú znalosti z molekulárnej biológie toto tvrdenie ľahko akceptujú. Po molekulárnej stránke sú predchodcom motoru bakteriálneho bičíka komplexy enzýmu ATP-syntázy. Bakteriálny bičík pozostáva z mnohých ďalších proteínov, ktorých predchodcovia sú membránové transportné kanály, adhezívne komplexy atď. Okrem toho, nie je pravda, že by bol bičík nezjednodušitelne zložitý. Obsahuje síce mnoho proteínov, z ktorých ale u rôznych druhov, či dokonca celých skupín baktérií aj veľká časť chýba. Pre ilustráciu uvediem pár príkladov, hoci názvy proteínov nie sú veľmi poetické a zrejme vám toho veľa nepovedia. Napríklad všetky Gram-pozítívne (zaraďujeme sem napr. rody Corynebacterium, Streptococcus, Staphylococcus, Bacillus, Enterococcus, Listeria, Clostridium) baktérie vôbec nemajú FlgA, FlgI a FlgJ (tieto proteíny sú takzvané flagelíny z flagellum = bičík). Tiež boli robené pokusy, kedy sa pripravili nutantné baktérie s chýbajúcim napr. bazálnym telieskom a proteínom FLhE, pričom mutanty si zachovali plnú pohyblivosť. Takto by sme mohli pokračovať ďalej, až zisťujeme, že bičík nie je až taký nezjednodušiteľne zložitý ako sa zdá, naopak môžeme ho zjednodušiť resp. u mnohých baktérií existujú jednoduchšie molekulárne komplexy bičíkov, s ktorými sa normálne pohybujú.

Odporúčam si trošku hlbšie naštudovať problém, ak sa púšťame do debaty o ňom. V prípade ďalších otázok okolo evolučnej teórie rád odpoviem.


Chcem reagovať...
Pridané: 11:33 22.08 2010 Nedeľa
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 3603
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 10
Autor: Janko
3603
Príspevok sa načítava...

Ahoj Jardy,
píšeš, že rád odpovieš.. tak mi prosím zodpovedz jedinú otázku:
"čo presne je evolučný predchodca komorového oka u cicavcov (tiež i u rýb, obojživelníkov, vtákov), a u ktorého živočícha tohto predchodcu máme?!"
ďakujem

1KOR 1,19
1KOR 1,21

PS: pozývam Ťa na konferenciu  STVORENIE A SÚČASNÁ VEDA Žilina 2010 viac na
http://solas.sk/konferencie/pozvanka-na-konferenciu


Chcem reagovať...
Pridané: 23:18 22.08 2010 Nedeľa
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 3608
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 204
Autor: Jardy
3608
Príspevok sa načítava...

Ahoj, 

odpoveď začnem trochu obšírnejšie, pretože je dôležité mať predstavu, ako evolúcia oka postupovala. Je pravdou, že pre funkciu dnešného komorového oka sú dôležité všetky jeho súčasti. Zároveň však je jasné, že pre prežitie menej dokonalých organizmov je výhodná schopnosť vôbec registrovať svetlo. Najjednoduchšie takéto systémy sú roztrúsené svetlocitlivé bunky. Takto ich nájdeme u niektorých obrúčkavcov napr. u dážďoviek. Lepšie však je ak sa takéto bunky zoskupia a vytvoria tzv. sietnicový epitel, ktorý nájdeme napr. v tzv ropáliách u medúz, takýto typ očí nazývame ploché. Tento môže byť ešte podložený vrstvou pigmentových buniek, čo umožní registrovať aj smer z ktorého svetlo prichádza. Ďalej poznáme vchlípené sietnicové epitely napr. u mäkkýšov rodu Pleurotomaria . Z nich vznikajú miskovité oči, tak, že cez vchlípeninu prerastie pokožka, pričom zostane iba malý otvor a vnútro sa vyplní rôsolovitou hmotou - sklovcom. Tak vzniká efekt ako pri camere obscure , čiže tmavej komore, organizmy s miskovitými očami napr. lodienky vidia teda obrysovo, pretože na sietnicu sa premietajú nejasné obrazy okolitých predmetov. Dostali sme sa k základnému typu oka, z ktorého vychádza niekoľko línií. Jedna z nich smeruje ku komorovému oku stavovcov, ďalšia ku komorovému oku hlavonožcov a zloženým očiam článkonožcov. Podstatný rozdiel medzi komorovým okom hlavonožcov a stavovcov je v existencii slepej škvrny. Túto hlavonožce nemajú, pretože pri utváraní ich oka sa vliačujú svetlocitlivé bunky tak, že nervové vlákna ležia za nimi. Naopak u stavovcov vliačovanie vychádza z istej časti mozgu pričom nerové vlákna vedú popred svetlocitlivé bunky a zbiehajú sa v slepej škvrne, tieto samozrejme zhoršujú videnie, takže neskôr vznikla aj pirgmentová vrstva tapetum za sietnicou na korekciu tohto javu. Ďalej postupoval napríklad vývoj pouzdra, čiže očného bielka. U nižších skupín je tvorené kosťou, no neskoršie sa ossifikačný proces zablokoval, preto je u nich bielko tvorené väzivom, jeho predná časť spriehľadnela a tak u suchozemských stavovcov vznikla rohovka. Tiež napr. šošovka a schopnosť zaostrovania. U kruhoústnic šošovka nie je fixovaná a zaostrujú pomocou zmeny tlaku v oku. Neskôr u čelustnatcov sa akomodácia zlepšila a deje sa posúvaním šošovky. U suchozemských, ktoré majú rohovku dopĺňajúcu funkciu šošovky je šošovka pomerne plochá a zastrovanie sa deje pomocou vráskovcového telesa zmenou tvaru šošovky. Hoci evolučné vzťahy tu nie sú ešte úplne vyriešené, pretože na to je potrebné osekvenovať viacero génom u mnohých organizmov, je zjavné, že existujú mnohé jednoduchšie typy oka a že aj samotné komorové oko tiež prešlo rôznymi zlepšujúcimi procesmi.

PS: ďakujem za pozvanie, ale tejto konferencie sa nemôžem zúčastniť, lebo už vtedy mám iné aktivity.      


Chcem reagovať...
Pridané: 10:11 23.08 2010 Pondelok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 5402, 5403
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 10
Autor: Sylvi
3621

Ahoj všetci, pred dvoma dňami sa mi dostala do rúk knižka Boh pred súdom  a hneď som sa do nej pustila. Našla som tam zaujímavý citát, ktorý sa mi veľmi zapáčil. Bude to trochu dlhšie ale mňa to zaujalo.

"Moderná informačná veda, ktorá bola vyvinutá v súvislosti s počítačmi, nás učí, že ani hmota, ani čas nedokážu vytvoriť informáciu. Informácie sa vždy ukladajú na nejakom hmotnom nosiči, napríklad pomocou písmen na stránkach kníh a časopisov, magnetizáciou na páske alebo digitálne na DVD. Ale iba informácia vie vytvoriť informáciu - hmota ani čas takú schopnosť nemajú. Dovoľte mi ilustrovať to na dvoch príkladoch.
Vlna nechá na pieskovej pláži vždy najaký vzor, ale nikdy nenapíše slovo - nezáleží na tom, ako dlho by sme na to čakali. Keď však na pláži nájdeme list vo fľaši, právom predpokladáme, že tú správu vo vnútri napísala nejaká inteligentná bytosť. Nevznikla tým, že fľaša dlho právala na hladine oceánu.
Keď k počítaču posadíme opicu, tak síce sem-tam bude ťukať do klávesnice a možno občas vznikne aj zrozumiteľné slovo či krátka súvislá veta, ale nikdy nenapíše prírodovedecký referát alebo román. A vôbec nezáleží na tom, ako dlho tam bude sedieť. Keď čítame niečo zmysluplné, sme si istí, že to napísal niekto inteligentný.
        Dnešný bežný vedecký prístup z hľadiska evolučnej teórie predpokladá, že všetko živé, existujúce na tomto svete, vrátane človeka, sa vyvíjalo miliardy rokov z neživej hmoty. Čo je tvrdenie, že hmota a čas postupne vytvorili obrovské množstvo informácií. To je však na základe poznatkov informačnej vedy nemožné, pretože jedine informácia môže vytvoriť ďalšiu informáciu. A samotný zdroj musí mať viac informácií, ako ich odovzdáva.
To obrovské množstvo informácií v chromozómoch nemohlo v nijakom prípade vzniknúť náhodou. Vedci vypočítali, že pravdepodobnosť náhodného vzniku je menšia, ako keby sme nechali vybuchnúť tlačiareň a dúfali, že sa z toneru na zemi poskladajú písmená tak, aby sme z nich mohli vytlačiť slovník bez jedinej chyby.
Keď je v genetickom kóde človeka uložené také veľké množstvo informácií, potom musí zdroj, z ktorého pochádzajú, mať k dispozícii ešte viac informácií. A pretože tento zdroj vytvoril pomocou informácie bytosť - človeka, musí byť logicky sám bytosťou. Túto bytosť, ktorá vlastní viac informácií ako všetci ľudia spoločne, označujeme ako Boha."

Tak toľko ten citát. Nedávno som mala možnosť na DVD si pozrieť protievolučné prednášky. Zaujímavé na nich bolo, že prednášal bývalý zástanca evolučnej teórie - vedec samozrejme.
Moja prvá reakcia bola, že som ďakovala Pánu Bohu za to, že nie som opica.
Moja druhá reakcia bola zase taká, že som sa zamyslela, prečo sa ľudia všemožne snažia udržať pri živote teóriu, ktorá sa už v dnešnej dobe aj vedecky vyvracia. Prišla som k záveru, že ak by vedci evolučnú teóriu popreli, neostala by im žiadna iná možnosť ako Boh. Respektíve by zase dlhé stáročia pátrali po niečom, čo neexistuje. Už stáročia sa totiž pokúšajú dokázať evolučný proces a stále sa im to nedarí - hlavne že už cca 10 ročné deti to majú v učebniciach predkladané ako fakt. 
Lebo ak sme sa nevyvinuli z neživého, znamená to že nás stvoril Boh ako živé bytosti. Resp. ešte nás tu mohli vysadiť nejakí mimozemšťania (aj taký názor som už počula) lenže aj tí mimozemšťania museli nejako vzniknúť.

Toto je môj názor. A verím, že nás (včetne zvierat) stvoril náš Nebeský Otec a vdýchol nám dych života. Nech je oslavované jeho meno naveky od všetkého stvorenstva.


Chcem reagovať...
Pridané: 17:13 23.08 2010 Pondelok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 3631, 5368
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 25
Autor: Sayrayt
3631
Príspevok sa načítava...

Ja len poopravim, ze v ucebniciach sa sice uci o homo erectus, habilis a ja neviem co ale nikdy to neni prezentovane ako neaka evolucna teoria, len cisto ako prve poznatky o cloveku a zistenia.
Takisto uz ked sa pise o vzniku sveta resp uci tak sa vravia vzdy evolucna v skratke a stvoritelska teoria, cize verse z Biblie atd...
Ja len ze tak pred rokom sme sa v skole na seminari tomu venovali  icon


Chcem reagovať...
Pridané: 23:22 23.08 2010 Pondelok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 3633
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 41
Autor: Dedika
3633
Príspevok sa načítava...

Co si ja pamätám, tak ako prvé informácie sme v skole dostali, ze pochádzame z opíc. A prvým Bohom vškole bol Zeus. Dokonca ani na Vianoce, ci Velkú Noc sme sa v skole toho vela nedozvedeli. Možno je to teraz uz trochu inak a možno záleži aj od učitela na ktorú stranu sa prikláňa. icon


Chcem reagovať...
Pridané: 10:44 24.08 2010 Utorok
******
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 107
Autor: Jardy
5368
Príspevok sa načítava...

MiláSylvi,
 
zaujímavýpríspevok - ospravedlňujem sa, že som si našiel čas reagovať ažpo takej dlhej dobe:
 
Takžepekne po poriadku:

Najskôr sa pozrime na informáciu ako takú. Asi každý vie, že informáciu možno merať a že jej základnou jednotkou je bit, ktorý predstavuje množstvo informácií, ktoré získame správou orelizácii jedného z dvoch možných, rovnako pravdepodobných stavov napr. zapnuté/vypnuté, 1/0, áno/nie - z toho vyplýva, že na popísanie všetkých stavov je potrebných viac bitov. Ak hovoríme o informácii potrebujeme zaviesť ešte ďalšiu dôležitú veličinu, ktorá sa nazýva entropia, špeciálne dôležitá ak máme hovoriť o živých systémoch.
Entropia býva často zjednodušene (hoci nie celkom správne) vysvetľovaná ako miera  ne usporiadanosti/neurčitosti systému - s takouto definíciou si vystačím v tomto príspevku aj ja. Vzťah pre entropiu prvý raz odvodil Boltzmann a má takúto podobu S =k.lnΩ, kde Ω predstavuje počet stavov v ktorých sa môžedaný systém nachádzať a k je Boltzmannova konštanta. Aby smeľahšie pochopili vzťah medzi entropiou a informáciou môžeme si zobrať ako príklad rad čísel. Ak bude vygenerovaný úplne náhodne jeho entropia bude maximálna, ak bude nenáhodný a veľmi usporiadaný jeho entropia bude minimálna. Entropiu je teda možné použiť aj ako mieru informácie v systéme napr. aj pri kompresi idát - ak má byť bezstratová dáta nemňžu byť zhustené viac,ako to dovoľuje ich entropia. 
Ale späť k problému - teda prečo som sem entropiu vlastne zatiahol. Kedže táto veličina určuje ako je systém usporiadaný resp. neusporiadaný existuje aj v termodynamike a je to jedna z jej kľúčových veličín. Ak máme systém tak jeho celková energia(entalpia - H) je daná vzťahom H = G + TS (kde G je Gibbsova/voľnáenergia, ktorá môže konať prácu, T je teplota a S entropia). Vieme, že entropia systému s časom rastie napr. si predstavme horúci čaj do ktorého vložíme lyžičku. Lyžička sa postupne ohreje od čaju, teda teplo sa medzi ne rovnomerne rozdelí - systém smeruje z usporiadanejšieho stavu (teplo sústredené v čaji) do menej usporiadaného (teplo rozdelené medzi čaj a lyžičku). Zo vzťahu, ktorý som uviedol vyššie vyplýva, že zmena voľnej energie G a zmena entropie S sú v nepriamej úmernosti ,to znamená,že ak bude zmena G záporná, zmena S bude kladná. Keď systém koná prácu spotrebúva sa voľná energia z toho vyplýva, že jeho entropia (neusporiadanosť) sa zvyšuje. A naozaj, samovoľné deje v prírode smerujú k zvyšovaniu neusporiadanosti (entropie)...

AKOJE POTOM MOŽNÉ, ŽE EXISTUJÚ ŽIVÉ SYSTÉMY, KTORÉ SÚ TAKÉ USPORIADANÉ A ZLOŽITÉ A AKOBY ODPORUJÚ ZVYŠOVANIU ENTROPIE? Toj e správna otázka a položila si ju príkladom s vlnou. Riešení je viac, spomeniem aspoň jedno, existujú totiž tzv. disipačné systémy (medzi ktoré patria aj organizmy) a to sú také, ktoré zvyšujú svoju usporiadanosť (čiže znižujú entropiu) na úkor svojej energie - to znamená, že zmena G je u nich pri určitých dejoch kladná. Vôbec to však nemusia byť systémy živé, existujú napr. chemické reakcie, ktoré dokážu vytvoriť prekvapivo uporiadané štruktúry (napr. v tzv.Belousovovej-Žabotínskehoreakcii  http://www.youtube.com/watch?v=bH6bRt4XJcw&feature=related ).

JE ŠTATISTICKY MOŽNÉ, ABY NIEČO TAKÉ ZLOŽITÉ VZNIKLO NÁHODNE? Toje druhá otázka (príklad s opicou). Naozaj, je to štatisticky nemožné, ale nikto netrvdí, že to všetko vzniklo naraz a v jednom kroku. Takisto je dôležité povedať, že evolúcia nie je úplne náhodný dej. Iste, jej predpokladom je variabilita,ktorú vytvárajú mutácie a tie sú náhodné (ak nie sú cielene vyvolané nejakým mutagénom), ale nemenej dôležitý jeprírodný/prirodzený výber (natural selection), ktorý je nenáhodný. To znamemná (veľmi zjednodušene povedané), že sa selektuje tá mutácia, ktorá je pre organizmus v daných podmienkach (=selekčnom tlaku) výhodná. Teraz pretransformujem túto abstrakciu na príklad s opicou... Naučme teda opicu písať na písacom stroji – v prípade paralely s evolúciou použime stádo opíc, kedže variabilita sa prejaví iba v rámci populácie. Teraz ich necháme napísať vetu na začiatku tohto odstavca – samozrejme, mohli by sme čakať aj do smrti a je veľmi nepravdepodobné, že by sme sa dočkali – tykýto model však nepopisuje evolúciu: opomenuli sme selekciu. Takže zastúpime prirodzený výber a nájdeme opicu, ktorá napísala J, zoberieme jej papier a okopírujeme ho do písacích strojov vetkých opíc a necháme ich ťuknúť ďalšie písmeno – nájdeme, ktoránapísala E atď. Správnu vetu by sme dostali pomerne rýchlo.Takýto model môžeme v hrubých rysoch použiť na popis toho, akoe volúcia funguje.


Toľko moja odpoveď, dúfam, že bola tak zrozumiteľná, že si sanapriek jej dĺžke dostala až na koniec icon . Taký zložitý problém ako je evolúcia sa nedá zhrnúť do dvoch viet... Ešte raz sa ospravedlňujem za to meškanie s odpoveďou – ak budeš mať ďalšie otázky rád odpoviem.


Chcem reagovať...
Pridané: 21:06 30.03 2011 Streda
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 5377, 5378
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 10
Autor: Dusan82
5377
Príspevok sa načítava...

Jardy a čo bolo skôr: Sliepka, alebo vajce?


Chcem reagovať...
Pridané: 13:03 02.04 2011 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 5380, 5381
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 597
Autor: zahor21
5378
Príspevok sa načítava...

Ahoj Jardy. Napísal si síce Sylvii odpoveď dosť neskoro a pomerne dlhú. I keď ona tak isto uviedla citát z nejakého článku dosť dlhý po svojom, podľa mňa rozumnom rozmýšľaní  prišla k záveru, ktorý určite vyplýva z jej viery v nášho nebeského Stvoriteľa a Otca, že žiadna vec vo vesmíre nemohla vzniknúť „len tak“. Teda všetko musí mať začiatok a koniec.
 Jedine náš nebeský Otec, Jeho Syn a náš Spasiteľ Ježiš Kristus a Duch Boží nemá ani začiatok ani koniec, je teda nadčasový, večný.
Ty si sa snažil rozvíjať dlhé uvažovanie alebo vysvetliť vznik „evolúcie“, alebo evolučnej teórie a neviedlo to k ničomu, keďže všetko musí mať v niečom svoj pôvod zvlášť, keď ide o „teóriu“.
Dušan82 sa Ťa spýtal jednu jednoduchú otázku : „Čo bolo skôr? Sliepka alebo vajce?“ A Ty si odpovedal čo? No nič.
Preto sa nesnaž pochopiť dokonalý Boží plán, ktorý pamätá na všetko svoje stvorenie.
Ja som už skôr písal, že náš Boh Otec je taký dokonalý a milujúci, že keby sa spojili hlavy všetkých ľudí na Zemi ani zďaleka by Ho nemohli pochopiť. Teda sa o to nesnaž ani Ty. Zober si do ruky Božie Slovo, ktorým je sám Pán Ježiš Kristus, začni ho čítať Kázňou na vrchu, uver v spasiteľnú moc Pána Ježiša Krista a prijmi ho do svojho srdca ako svojho osobného Spasiteľa, Pána a Kráľa a On Ti určite dá pochopiť všetko čo veriaci kresťan potrebuje vedieť. Nech Ťa žehná Pán. 4MOJ 6,24-27


Chcem reagovať...
Pridané: 12:35 04.04 2011 Pondelok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 5379, 5390
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 2022
Autor: hmm
5379
Príspevok sa načítava...

ahojte dávno som nereagoval na tejto stránke ale teraz mi to nedá. Chcem povedať že otázka evolúcie nie až taká jednoduchá aspon pre mňa.Vysvetlím ja verím tomu čo je napísané v biblii že boh stvoril svet za 6 dní a 7 odpočíval 1 MOJ 1,31-2,2. Verím tomu že boh stvoril jedného Adama a jednu Evu.A tu nastáva problém pretože ako vieme na planéte máme mnoho rás a mal som možnosť vidieť veľa roznych kostí a lebiek či už na fotkách alebo som ich držal v rukách a poviem vám že keba ste si zobrali na porovnanie lebku evropana a maura od niekial z malaizie aj laik by tam videl rozdiely čo tým chcem povedať tak ako som povedal že verým v to že boh stvoril jedného adama a jednu evu a že ich nestvoril 10-15 párov.Automaticky mi vyvstáva otázka kde sa zodrali tie rozdieli a jedna z možností je aj to že boh v určitú dobu zasahoval do ludských génov až z toho vznikličernoch,beloch,indián atd.a u zvierat je to to isté.a neviem ako si to nazvete vy no evolúcia je vývoj a mi a aj celá naša planéta sme sa vyvýjali a aj sa vyvýjame. Jediný rozdiel ktorýje medzi mnou a bežným vedcom je že ja verím že do tej našej "EVOLÚCIE" zasahoval boh.


Chcem reagovať...
Pridané: 23:00 04.04 2011 Pondelok
******
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 4
Autor: sunny
5380
Príspevok sa načítava...

Hmm, zeby sliepka s kohutom?   icon

1MOJ 1,20-24  


Alebo zeby inac? icon  

Zalezi na tom, ako to vsetko zacalo? Zmenit to nevieme a je nam tu dobre, ci nie?
Aka cest sa nam usla, ze sme mali moznost spoznat zivot.  icon


Chcem reagovať...
Pridané: 21:53 05.04 2011 Utorok
******
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 802
Autor: sunny
5381
Príspevok sa načítava...

icon


Chcem reagovať...
Pridané: 21:53 05.04 2011 Utorok
******
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 802
Autor: Jardy
5390
Príspevok sa načítava...

Milý zahor21, žiaľ, alebo skôr vďakabohu mam aj iné aktivity ako písanie na fóra, aj preto teraz len veľmi stručne. A keďže som bol celý týždeň preč bez prístupu na internet, tak som odpoveď napísať ani nemohol. Aj keď stále mi Dušanova otázka príde skôr na pousmiatie... ale k tvojmu príspevku:

1. Ako kresťan nevidím rozpor medzi evolučnou teóriou a svojou vierou.
2. Neviem nakoľko Ti je známe, čo vo vede znamená pojem TEÓRIA.
3. Viem, že náš nebesjý Otec je milujúci. a že ho nie je možné pochopiť. To však neznamená, že sa nemáme snažiť pochopiť zákony, ktoré vložil do prírody. Potom vlastne vyhlasuješ celú vedu za zbytočnosť. Podľa mňa, by pochopi ť deje v prírode malo byť pre nás dôležité už len z toho hľadiska, aby sme sa o ňu zodpovedne starali, veď nám ju predsa Boh zveril - to však neznamená, že pre nás bude "dojnou kravou"

Zatiaľ len toľko. Teším sa na ďalšiu diskusiu icon  


Chcem reagovať...
Pridané: 15:36 09.04 2011 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 5391, 5392
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 10
Autor: zahor21
5391
Príspevok sa načítava...

Ahoj Jardy. Veľmi ma teší, že mi chceš povedať, že nerozumiem pojmu "teória" vo vede. Nemám vedecké vzdelanie a preto sa nerád púšťam do diskusii o veciach, ktoré si môžem overiť napr. len v encyklopédiach.
No keď som si na encykl. vseved.cz napísal slovo "teoria" a klikol som na enter dalo mi 122 možnosti, ktoré vyjadrujú slovo "teória".
Keď sa ja zamyslím nad slovom "teória", myslím si toto.
Samotný výraz "evolučná teória" je ako  v najširšom zmysle vyjadrený  súbor ideí (myšlienok) a predstáv o povahe a zameranosti zmien v prírode a v spoločnosti.
Opiera sa o učenie J. B. Lamarcka, Ch. R. Darwina a jeho následovníkov, neskôr  H. Spencera a ďalších filozofov.
A keď sa zamyslíme nad tým čo o filozofii hovorí Biblia, teda Pán Ježiš Kristus tak si myslím, že sa evolučnou teóriou ani nemusíme zaoberať.
Tak ako pre mňa, určite aj pre iných ľudí ostane teória stále len teóriou a nemôžeme ju spájať s Božím Slovom, teda s Pánom Ježišom Kristom, ktorý všetko hovorí a spája s praktickým životom celého Božieho stvorenia.
Prosím Ťa, nesnaž sa to viac rozpytvávať, lebo by to moholo dopadnúť tak ako v témach "Božie meno" alebo "Duch Svätý",  kde sa Jonatan snažil preesadzovať učenie svedkob jehovových a neviedlo to k ničomu. Nech Ťa žehná Pán. 4MOJ 6,24-27


Chcem reagovať...
Pridané: 07:33 10.04 2011 Nedeľa
******
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 2022
Autor: Dusan82
5392
Príspevok sa načítava...

icon Veď jasne, že je to na pousmiatie, pretože celá evolučná teória a ten váš veľký tresk je na pousmiatie. Keď nepochopíš, že sme tu boli stvorení a že toto všetko je Božia práca a Jeho dielo tak nepochopíš ani štipku z biblii. Spájaš vieru v Boha s evolúciou a veľkým treskom? mmm gratulujem! Ako toto vôbec môžeš? Odkiaľ si to nabral? Veď ty ani nevieš čo to slovo kresťan znamená. Ak si veriaci v Pána Boha a v Jeho nesmiernu a nekonečnú moc, že toto všetko nám tu dal a pre nás stvoril, tak ako môžeš veriť v to, že toto všetko nestvoril lusknutím prsta, ale miliardami rokov a náhodou a mutáciami? Čo to má spoločné so Stvoriteľom? Nehnevaj sa, ale potom podľa teba a vašej teórie my vlastne ani nie sme ľudia, ale len nejaký mutanti, ktorí sa ešte len vyvíjajú a sme vlastne len ďalšia nejaká forma mutácie vo vývoji a kto vie či sa to vlastne vôbec dá nazvať intelekt, pretože aj to slovo a úroveň toho slova vyjadrili, len ľudia - vlastne mutanti. Slovo človek je opísané iba v biblii, tak prečo sa vy TEORETICI nazývate ľudia? Mnoho slov a vecí a prísloví, ktoré sa bežne používajú vo svete je prebraté práve z biblii z Božieho slova a ľudia si to ani neuvedomujú.
Jedna vec je skúmanie a pochopenie vecí okolo nás, pre nás, pre naše využitie a dobro a čo i len sčiastky pochopiť Božie dielo, ktoré pre nás tu na zemi stvoril a druhá vec je skúmať to všetko, len preto aby bola vyvrátená biblická pravda a prevrátenie a prekrútenie Jeho slova.
Čim viac sa vy TEORETICI budete snažiť bádať a skúmať a vŕtať sa v Jeho diele, len preto aby ste to pochopili a spájať si toto všetko s miliardami rokov a náhodou a mutáciami, tak tým viac budete ďalej od pravdy. Pretože jednou vyriešenou otázkou sa vám naskytnú hneď ďalších 10 a nikdy neprídete k poznaniu pravdy.
Preto som dal tú otázku ktorú som dal, ja na ňu odpoveď viem. 
To čo tu píšeš nemá nič spoločné z Božím slovom a Jeho plánom nášho vykúpenia.


Chcem reagovať...
Pridané: 10:57 10.04 2011 Nedeľa
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 5393
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 597
l 1 2 3 r
© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...