Téma:

Je príjmanie krvi rovné smilstvu?

Zobraziť: Zoradiť:
l 1 2 3 4 5 r
Autor: Pavlína
9958

Dostala som sa do diskuzie so svetkami jehovovými o nepríjmani krvi. Ja tvrdím, že je to zákaz zo SZ a pre nás neplatí, oni tvrdia, že príjmanie krvi (infúziou, jedením biftekou) sa rovná smilstvu SK 15,28-29 . Čo si myslíte vy?


Chcem reagovať...
Pridané: 17:44 04.06 2013 Utorok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 15461, 15542
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 88
Autor: Krestan16
15461
Príspevok sa načítava...

Boh zakázal jedenie krvi. Levitikus 17:10
  žiadny zákaz darovania krvi v biblí není,azda by Boh dovolil ,aby ľudia umierali bez pomoci blízkych ?
 
  aj vedci potvrdzujú,darovaná krv sa nevtsrebáva,čiže žiadne jedenie!
Jehovisti sú podvodníci rovnako,ako katolíci. 


Chcem reagovať...
Pridané: 22:29 20.04 2015 Pondelok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 15494
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 71
Autor: butyl
15494
Príspevok sa načítava...

Ale kresťanov už neviaže mojžišov zákon. Čítal si list RImanom?


Chcem reagovať...
Pridané: 19:54 22.04 2015 Streda
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 15499
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 136
Autor: Krestan16
15499
Príspevok sa načítava...

Kresťanov neviaže zákon o obetiach. Prikázania,čisté a nečisté jedlo platí. Ved sa aj píše: máme snad zhrešiť,lebo už nie sme pod zákonom ale pod milosťou? Naprosto nie! Neprestal platiť. Lukáš 16:14 skôr pominú nebesia a zem, než aby zmizla jediná čiarka zo zákona.


Chcem reagovať...
Pridané: 21:47 29.04 2015 Streda
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 15502
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 71
Autor: butyl
15502
Príspevok sa načítava...

Neplatí ani rozdeľovanie na čisté a nečísté jedlo lebo Ježiš všetko očistil: Mk 7, 17-19:  17Keď zanechal zástup a vošiel do domu, učeníci sa ho pýtali na zmysel podobenstva. 18On im povedal: „Tak ani vy nechápete? Nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, 19veď to nevchádza do jeho srdca, ale do brucha a vychádza do stoky?“ Tým vyhlásil všetky jedlá za čisté.


Chcem reagovať...
Pridané: 16:54 30.04 2015 Štvrtok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 15504
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 136
Autor: Krestan16
15504
Príspevok sa načítava...

čisté a nečisté platí ! tento zákaz bol vydaný dávno pred vznikom Izraelského národa,Kukni Genesis 7:1,2.

Na tejto stránke sú vyvrátené všetky námietky proti čistému a nečistému. http://www.bibleazdravi.net/pp.zivotosprava.html


Chcem reagovať...
Pridané: 19:04 01.05 2015 Piatok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 15505
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 71
Autor: butyl
15505
Príspevok sa načítava...

Na tej stránke sú len možné výklady niektorých veršov(aj keď vieme, že súkromne sa písmo vykladať nesmie). A vôbec sa tam nepíše o stati Mk 7, 17-19 kde je explicitný dodatok o tom ako Ježiš vyhlásil všetky jedlá za čisté(aj keď to v niektorých prekladoch chýba). Cirkev ale jednoznačne učí, že všetky jedlá sú čisté a ona má moc zväzovať a rozväzovať.


Chcem reagovať...
Pridané: 20:11 01.05 2015 Piatok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 15506, 15507, 15508, 15509, 15511
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 136
Autor: Krestan16
15506
Príspevok sa načítava...

to nie je možný výklad,ale vyvracanie vašich bludov. čo učí církev mi je tri päť,kedže autorita cirkvi je výmysel.


Chcem reagovať...
Pridané: 22:53 01.05 2015 Piatok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 15512, 15525
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 71
Autor: Krestan16
15507
Príspevok sa načítava...

Keby si nebol bludár,kukol by si tú stránku,pretože na tej stránke je odpoveď na to Marek 7:17-19,lenže tým,že si napísal,že je všetko prehlásené za čisté,je vidieť,že si tu stránku nepozrel,inak by si chápal,že vytrhávaš kontext. ked mnoho veršov hovorí proti nečistému,tak aj tento bude,či nie? nejansé verše musíme vysvetľovať jasnými,nie naopak.


Chcem reagovať...
Pridané: 23:05 01.05 2015 Piatok
******
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 71
Autor: Krestan16
15508
Príspevok sa načítava...

Matúš 15:11 to opisuje podobne: Nie čo vchádza do úst,znesvecuje človeka,ale čo z úst vychádza,to ho znesvecuje. Lenže musíme vnímať kontext! 
Matúš 15:2 Prečo tvoji učedníci porušujú tradíciu otcov? Ved si pred jedlom neumývajú ruky ! 
Išlo o umývanie rúk,preto Ježíš tie pokrmy vyhlásil za čisté,lebo si umyly ruky. Nikde sa nepíše,že by bolo  nečisté jedlo zrušené. Vyhlásenie všetkých pokrmov za čisté, nie je dôkaz o zrušení čistého a nečistého z Mareka 7:17-19. Len tvoje pocity  icon icon


Chcem reagovať...
Pridané: 23:14 01.05 2015 Piatok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 15557
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 71
Autor: Krestan16
15509
Príspevok sa načítava...

Výborne vieš vytrhnúť veci z kontextu  icon Kukni si začiatok Mareka 7:2-4 kde sa píše, o jedení mäsa neumytými rukami. Ked potom vo veršoch 17-19 Ježíš hovoril farizejom,že sa môžu kľudne pred jedením očistiť,lebo to nie je podstatné,ale podstatné je srdce. Nič tam nestojí o zrušení čistého a nečistého. kedže bolo dovolené sa očistiť,prehlásil všetky pokrmy za čisté,ktoré jedli ! Vytrhávanie z kontextu je známe od Jehovistov,nie si Jehovista?


Chcem reagovať...
Pridané: 23:36 01.05 2015 Piatok
******
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 71
Autor: Krestan16
15511
Príspevok sa načítava...

Kde v písme stojí autorita cirkvi,a kde stojí,že nemôžem súkromne písmo vykladať? nájdi to...


Chcem reagovať...
Pridané: 00:03 02.05 2015 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 15513
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 71
Autor: ceep
15512
Príspevok sa načítava...

Ježiš varuje, že pohŕdať Cirkvou znamená pohŕdať Kristom! Podľa Písma je autoritou neomylná Cirkev plná jednej pravdy, no a v tejto Cirkvi sa nenachádza ani zrnko bludu či omylu. Ježiš viackrát zdôrazňuje potrebu počúvať a poslúchať Jeho Cirkev - tých ľudí, ktorých pred odchodom do neba ustanovil k tejto duchovnej službe, aby sme ich počúvali v ktoromkoľvek storočí, čiže apoštolov, biskupov a ich legitímnych nástupcov.


Chcem reagovať...
Pridané: 16:24 02.05 2015 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 15515
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 79
Autor: ceep
15513
Príspevok sa načítava...

Samozrejme, že môžeš vykladať Bibliu, no potrebuješ ten jeden správny pravdivý výklad Biblie. A tu sa znova dostávam k autorite Cirkvi, ktorá je plná jednej neomylnej pravdy podľa Písma. Obrátiš sa k tým ľuďom, ktorých Ježiš povolal k tejto službe tu na zemi, čiže na apoštolov, biskupov a ich legitímnych nástupcov. Potom budeš mať správny výklad Biblie a zároveň plníš Ježišove slová, že počúvaš a poslúchaš Jeho Cirkev tak ako to Ježiš viackrát zdôrazňoval.


Chcem reagovať...
Pridané: 16:31 02.05 2015 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 15514
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 79
Autor: Krestan16
15514
Príspevok sa načítava...

neklam. autorita cirkvi nikde v bibli není. Matúš 16:18 hovorí: peter,ty si skala, a na tej skale zbudujem cirkev. Ježíš nehovorí o následovníkoch  icon . Len Peter bola cirkev Ježíša,preto mu dal veľa vecí na starosť. Ján 21:15 pás  moje ovečky.

Uholným kameňom všetkého je Ježíš Kristus. Efezanom 2:20  icon


Chcem reagovať...
Pridané: 19:08 02.05 2015 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 15517
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 71
Autor: Krestan16
15515
Príspevok sa načítava...

Neomyľnosť pápeža je blud katolíkov,ktorý bol prijatý v roku 1870.


Chcem reagovať...
Pridané: 19:10 02.05 2015 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 15518
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 71
Autor: Krestan16
15516

Katolíctvo je polyteizmus. Majú Krista, majú Máriu, majú svätých atd.


Chcem reagovať...
Pridané: 20:53 02.05 2015 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 15519
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 71
Autor: ceep
15517
Príspevok sa načítava...

Nepočúvaš Cirkev, nepočúvaš Krista! Ježiš dal apoštolom príkaz učiť všetky národy až do skončenia sveta. Apoštoli tento príkaz nemohli splniť, preto majú legitímnych nástupcov, ktorým odovzdali svoju moc. Títo biskupi prijali od apoštolov vkladaním rúk toho istého Ducha Svätého, ktorého dostali od Krista. Oni teda pokračujú v ich službe učiť národy až do skončenia sveta. Pavlove listy nástupcom apoštolov, biskupom Timotejovi a Títovi, potvrdzujú zdedenie apoštolskej služby.


Chcem reagovať...
Pridané: 12:57 03.05 2015 Nedeľa
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 15520
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 79
Autor: ceep
15518
Príspevok sa načítava...

Kristus je plný pravdy (Jn 1, 14), Kristus je Pravda (Jn 14, 6). V Kristovi, v celom Jeho Tele, sa nenachádza blud či omyl. No a Cirkev je týmto Jeho Telom (1 Kor 12, 27).


Chcem reagovať...
Pridané: 12:59 03.05 2015 Nedeľa
******
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 79
Autor: ceep
15519
Príspevok sa načítava...

Máš niečo proti Kristovi, Matke Božej a svätých, ktorí nás už predišli do večnosti?


Chcem reagovať...
Pridané: 13:00 03.05 2015 Nedeľa
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 15521
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 79
l 1 2 3 4 5 r
© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...