Téma:

Diablova bedňa

Zobraziť: Zoradiť:
l 1 r
Autor: Rudinec
10910


Na začiatok chcem uviesť niektoré fakty zo Slova Božieho z ktorých chcem vychádzať pri objasňovaní nastoleného problému. Z ev.sv.Jána 8,44 vieme, že diabol je vrahom od počiatku a že nestál v pravde, preto že niet v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, lebo je lhár a otec lži. Ďalej vieme z ev.Luk.22,31, že diabol si nás vypýtal, aby nás previal ako pšenicu Tento verš chápem tak, že diablovi bolo dané, aby nás pokúšal podobne ako pokúšal P.J.Krista, aby nás odviedol od Boha do sveta a tak nás pripravil o život večný. 

Z toho dôvodu diabol nastaval v tomto svete pred človeka rôzne pokušenia ako sú npr: peniaze, moc, východné náboženstvá najrôznejšie sekty a všetky tieto scestné ideológie /náhrady evanjelia Kristovho/ nám predkladá cez najmocnejšie médium, ktorým je televízia. Ja televíziu nazývam pravou rukou diabla , pretože tie farebné ozvučené obrázky, ktoré v nej pozeráme, vytláčajú z našej pamäte výroky Božie. A dôsledok je taký, že si lepšie pamätáme výroky politikov ako výroky nášho Pána. Z Biblie sme si ukázali, že diabol je „majster“ v klamstvách. Diabol veľmi dobre vie, že „čisté“ klamstvo sa dá veľmi ľahko odhaliť. Preto postupuje tak,že medzi dve pravdy vsunie lož, a takýto pravdepodobný argument sa dá už veľmi ťažko rozpoznať, či je pravdivý alebo nie. Ako nás upozorňuje i Slovo Božie v ep.Kol.2,4. „Ale to hovorím, aby vás nikto neoklamal falošnými dôvodmi, pravde podobnou rečou. “ 

Dokonca diabol ide vo svojich klamstvách tak ďaleko, že v dvoch pravdách, ktoré majú biblicky presne určené poradie, toto poradie, iba zameni a vytvorí z toho veľkú lož. Uvediem príklad: Máme dva príkazy v ktorých sa nikdy nesmie zameniť poradie: 1,Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca z celej svojej duše, z celej svojej mysli a z celej svojej sily. 2, Milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. Nikdy nie je možné postaviť na prvé miesto lásku k človeku a na druhé miesto lásku k Bohu. Boh musí za každých okolností stáť v živote človeka na prvom mieste. My však u mnohých cirkvi vidíme toto poradie zmenené. Namiesto toho, aby svoje kresťanstvo prezentovali cez lásku k Bohu čistotou hlásaného evanjelia, prezentujú svoje kresťanstvo láskou k blížnemu, a Boha s jeho pravdou odsúvajú na vedľajšiu koľaj. 

Pokiaľ  sme  my kresťania cez televíziu napojení na tento bezbožný svet, tak jeho bezbožnosťou je ovplyvňované i naše myslenie a konanie. Príslovie hovorí: „ V čí obraz vzhliadaš v toho obraz sa premeňuješ .  Potvrdzuje to aj Žalm 101:3 „ Nepostavím si pred svoje oči veci beliála.“  

Tiež je ešte nutné spomenúť čas. Pretože ten je veľmi dôležitý. Niektorí kresťania musia v dnešnej dobe pracovať od rána do večera v boji o holú existenciu. Je to diablov zámer okradnúť nás aj o ten zbytok voľného času ktorý máme, tým, že ho venujeme pozeraniu televízie a nie štúdiu Slova Božieho. A tak nás ten zlostník chce dostať do pozície piatich hlúpych panien ktoré nemali dostatok oleja ( poznania ) aby si mohli posvietiť na cestu na svadbu Baránkovu ev.Mat. 25,1-13. Slovo Božie nás varuje v ep. sv.Pavla Efež. 5,15-16 ...“aby sme vykupovali čas lebo sú zlé dni.“ Čo to znamená vykupovať čas ? Zo života vieme ,že najviac sa vykupuje to čo je vzácne. A s tým , čo je vzácne sa nakladá veľmi uvážlivo a šetrne. Preto nemrhajme časom pred televíziou, aby sme nedopadli ako päť hlúpych panien.

Pozrime sa preto spolu i do histórie a odtiaľ berme poučenie v tom, ako sa naši predchodcovia Izraeliti vysporiadávali s duchovným cudzoložstvom s týmto svetom. Vieme dobre, že starozákonný Egypt v symbole predstavoval tento svet. Mojžíš a Arón predstupujú pred faraóna a hovoria: „Prepusti nás na tri dni cesty na púšť a obetujeme Hospodinovi svojemu Bohu, aby nedopustil na nás moru alebo meča.“ 2Moj.5,1-5. Z tohoto príkladu je jasne vidieť, že nie je možné slúžiť Bohu a pritom zostať vo svete. Preto aj Boh poručil Mojžišovi, aby vyšli z Egypta-/ zo sveta / na púšť. Bohu sa dá slúžiť iba pri oddelení sa od tohoto sveta. Ďalší príklad je z obdobia, keď Izrael bol na ceste do Kanánu. Boh zakázal spolčovať sa pohanskými národmi- /so svetom / 5Moj.7. Keď Izraeliti porušili tento zákaz a spolčili sa s Madianskými. Boh v jednom dni nechal pobiť 24-tisíc Izraelitov, ktorí tento zákaz porušili. 4 Moj.25. Keď Boh v starom zákone, tak prísne postupoval proti tým, ktorí nerešpektovali tento Boží zákaz. O koľko prísnejšie bude Boh postupovať voči nám kresťanom, keď nový zákon je sprísnený i do oblasti myslenia, kde i zlá myšlienka sa stáva hriechom Mat.5,27-28. 

Čo sa týka spolčovania-duchovného cudzoložstva s týmto svetom máme v novom zákone jasné direktívy: V ep. Jakobovej 1,27 sa píše: „Čisté náboženstvo a nepoškvrnené u Boha a Otca je toto:“ Navštevovať siroty a vdovy v ich súžení a seba ostríhať napoškrvrneného od sveta .“ a v 4,4 tej istej epištoly sa hovorí:“ Cudzoložníci a cudzoložnice a či vy neviete, že priateľstvo sveta je nepriateľstvom s Boh


Chcem reagovať...
Pridané: 18:52 05.11 2013 Utorok
******
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 17
Autor: curapor
11217

zvlastne, ze ak sa nedokazem ovladat , tzn. ovladat aj "diablovu bednu", obvinim "diablovu bendu" a nie seba. jedine stastie, ze nam vsetkym dal Pan Boh slobodnu volu. samozrejme ale je jednoduchsie obvinovat veci, ludi , situacie okolo seba a pri tom sa nepozriet do zrkadla svojho JA . moze strom poznania za to ze z neho jedla Eva a dala jest aj Adamovi? skusme  trosku pouzit aj sedu koru mozgovu na rozmyslanie a nie na obvinovanie a vyhovaranie sa....


Chcem reagovať...
Pridané: 20:45 19.12 2013 Štvrtok
******
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 10
l 1 r
© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...