Téma:

Čo to znamená, že Boh je láska?

Zobraziť: Zoradiť:
l 1 r
Autor: brotherrr
7712

Čo to znamená, že Boh je láska? Najprv sa pozrieme, ako Božie slovo, Biblia opisuje „lásku“, a potom sa pozrieme na niekoľko spôsobov, ako sa to vzťahuje na Boha. „Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva; láska je zhovievavá, nenadúva sa, nechová sa neslušne, nerozhorčuje sa, nemyslí na zlé, neraduje sa z neprávosti, ale sa spolu raduje pravde; všetko znáša, všetko verí, všetko nesie trpezlivo. Láska nikdy neprestáva“.

Toto je Božia definícia lásky. Takýto je on, a Kresťania si toto majú postaviť za cieľ, (aj keď je to vždy proces). Najväčšie vyjadrenie Božej lásky je zapísané v Biblii: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna (Ježiša Krista) dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho“. „Boh tak dokazuje svoju lásku k nám že zomrel za nás“. Z týchto veršov môžeme vidieť, že Božie najväčšie prianie je, aby sme sa k nemu pripojili v Jeho večnom dome, v nebi. On nám to umožnil tak, že zaplatil cenu za naše hriechy. On nás miluje, lebo sa tak rozhodol svojou vlastnou vôľou. Láska odpúšťa. „Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti“. A tak sa stávame jeho deťmi.

Láska (Boh) sa nikomu nenanucuje. Tí, ktorí k Nemu prichádzajú, činia tak, ako odpoveď na Jeho lásku. Láska (Boh) ukazuje svoju dobrotu ku všetkým. Láska (Ježiš) činil dobré všetkým bez rozdielu. Láska (Ježiš) nezávidel iným to, čo mali, žil skromne bez sťažností. Ježiš sa nechválil tým, kto je On v tele aj keď mohol premôcť každého s kým sa stretol. Láska (Boh) nevyžaduje poslušnosť. Boh nevyžadoval poslušnosť od svojho Syna, ale Ježiš ochotne poslúchal svojho Otca. Ježiš hovorí: „Ale aby svet poznal, že milujem Otca, a že ako mi prikázal Otec, tak činím“. Ježiš sa vždy činil v záujme iných.

Tento krátky opis lásky odhaľuje nesebecký život, ktorý je v protiklade so sebeckým životom prirodzeného človeka. Je udivujúce, že Boh dal schopnosť tým, ktorí príjmu Jeho Syna ako svojho Spasiteľa, tým, čo veria v Jeho meno, dal moc stať sa deťmi Božími. A keďže sme jeho deti, tak sme aj jeho dediči, sme dedičmi Božími a spoludedičmi Kristovými, sme teda dedičmi všetkého čo on vlastní - máme večný život.


Chcem reagovať...
Pridané: 17:08 08.02 2012 Streda
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 9047, 13509
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 55
Autor: imo
9047
Príspevok sa načítava...

to je zaujímavé, ak sa netreba hádať tak nikto nereaguje. Toto je o podstate našej viery, o tom, že musíme neustále leštiť zrkadlo (svedomie) ak v ňom chceme vidieť obraz Boha. To nie je o tom, že každý si po svojom vysvetlí Písmo a druhí keď to prečítajú tak im niečo z ich vnútra zavelí "trhaj". Opýtajte sa každí samého seba, či to, čo na tejto stránke píšete pramení z toho istého prameňa z ktorého pramení Duch Svätý. Z prameňa ktorý vždy bol a bude Láskou- radikálne odlišnou od tej našej. Hmmmm "trhaj"


Chcem reagovať...
Pridané: 04:21 11.05 2012 Piatok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 9049
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 189
Autor: HejTyTam
9049
Príspevok sa načítava...

"Vonku sú psi a tí, čo sa zaoberajú špiritizmom,
a smilníci a vrahovia a modlári a každý, kto miluje a vykonáva lož."
Takýmto ťažko o láske rozumnú diskusiu zaviesť.  


Chcem reagovať...
Pridané: 12:36 11.05 2012 Piatok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 9057
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 95
Autor: imo
9057
Príspevok sa načítava...

a možnože sa iba rovnako ako s tým ypsilonom, aj s týmy psami mýliš a ten vrčiaci zvuk ide z tvojich úst. Odpovedz mi, Ježiš prišiel presvedčiť samaritánku z bludu, alebo sa jej prišiel rozdať v rovnakej miere ako obyvatelom Jeruzalema? Kto ho ukrižoval bludárskí Samaritáni, alebo tí, čo poznali "pravé učenie"? Mýliš sa ak si myslíš, že v tebe zotrváva Boh ak na jeho miesto púšťaš nenávisť


Chcem reagovať...
Pridané: 15:32 12.05 2012 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 9090
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 189
Autor: zahor21
9075


Ahojte všetci. O tom, že Boh je Láska snáď pochybuje iba ten, kto tomu sám neverí. A svojou pochybovačnosťou privádza do pochybností aj tých, ktorí sú na začiatku cesty za Bohom a často krát sa stáva, že z tej cesty odbočia. A tu sa raduje satan ako sa mu darí odvádzať ľudí od Pána Ježiša Krista a od Jeho radostnej zvesti, ktorú nám zanechal.
Uvádzam dva články z ročenky „Chlieb náš každodenný 2012“, z ktorých tiež vyplýva, že Boh je Láska. Proti tomu nezmôžu nič žiadne slová svedkov Jehovových a im podobných ľudí.
 
Prvé čítanie     : JN 1,35-46 ;
Druhé čítanie   :  4MOJ 25,1-18
 
POĎTE A UVIDÍTE – lásku.

 ....Poďte a uvidíte... JN 1,40
 
„...Môžete mi povedať, kde nájdem žiarovky?
-„Samozrejme. Poďte so mnou, zavediem vás tam.“
       V niektorých veľkoobchodoch majú zamestnanci pokyny, aby zákazníkov priviedli k tovaru, ktorý hľadajú, a nie aby ich k nemu iba nasmerovali. Tento zdvorilostný akt nám môže pomôcť lepšie pochopiť, čo znamená viesť ľudí ku Kristovi.
       V prvej kapitole evanjelia Jána sa slovné spojenie “ poďte a uvidíte “ objavuje dva razy. Keď sa dvaja zvedaví učeníci Jána Krstiteľa pýtali Ježiša Krista, kde býva, odpovedal im : „Poďte a uvidíte.“ JN 1,39 .
Potom ako Ondrej strávil deň s Ježišom Kristom, našiel svojho brata Šimona Petra a priviedol ho k nemu JN 1,40-41 .
Neskôr, keď Filip povedal Natanaelovi , že našiel Mesiáša, na jeho skeptickú reakciu Filip povedal „Poď a uvidíš.“ JN 1,46 .
       Keď povieme ľuďom dobrú správu o Ježišovi Kristovi, môže to byť jednorázová udalosť. Nemusíme však končiť len pri tom. Môžeme ísť po boku ľudí, ktorí hľadajú pomoc. Náš úprimný záujem o ich duchovné blaho, naše modlitby a spoluzodpovednosť za nich hovorí aj bez slov : „Poď a uvidíš.“ Poďme spolu, a ja ťa k Nemu privediem.
 
Máme posolstvo pre celé ľudstvo,
ktoré k spáse priviedlo nás.
Je to posolstvo pravdy, lásky,
Odkaz pokoja, šťastia jas.
 
Myšlienka :
Láskavosť a súcit priviedli ku Kristovi
viac ľudí ako len samotné slová.
 
 
Prvé čítanie       : 1KOR 1,1-13 ;
Druhé čítanie    : SK 18,23-28 .

 
LÁSKA VERÍ
 
„...(Láska) všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží“ 1KOR 13,7
 
       Ak na súdnom pojednávaní predloží obžaloba a obhajoba protichodné dôkazy, ktoré v porotcoch vyvolávajú pochybnosti o vine obžalovaného, musia ho vyhlásiť za nevinného., a pre nedostatok dôkazov ho oslobodiť.
       Ako kresťania sa môžeme inšpirovať týmto postojom a aplikovať ho do vzťahov s ľuďmi. Ale ešte lepšie urobíme, ak sa pozrieme do Biblie a necháme sa ňou poučiť.
V prvom liste Korinťanom 1KOR 13,7 čítame, že „láska všetko verí, všetko znáša, všetko dúfa a všetko vydrží“.
 
Leon Morris v jednom svojom komentári hovorí o slovnom spojení „všetko verí“ nasledovne :
„Vidieť v ľuďoch to najlepšie.... To neznamená, že láska je dôverčivá, ale to, že (na rozdiel od sveta) nemyslí na najhoršie.
Zachováva si vieru. Láska sa nenechá oklamať, ale vždy je pripravená v prípade pochýb rozhodnúť sa veriť tomu lepšiemu.“
       Keď počujeme o ľuďoch niečo negatívne alebo pochybujeme o motívoch ich skutkov, skôr ako ich odsúdime a ich zámery označíme za nesprávne alebo zlé, zastavme sa, a rozhodnime sa veriť v dobré.  
 
Veľká sila v láske je,
namiesto sĺz priniesť radosti,
uzdraviť nás všetkých vie.
 
Myšlienka :

Láska všetko verí.
 
Nech vás všetkých žehná náš nebeský Boh Otec, Syn a Duch Svätý.  4MOJ 6,24-27


Chcem reagovať...
Pridané: 10:46 14.05 2012 Pondelok
******
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 2022
Autor: HejTyTam
9090
Príspevok sa načítava...

Biblia je Božie slovo, pokiaľ je správne preložená. Potom aké je "Slovo" napríklad Roháčkova Biblia?
Citované:"Vonku sú psi ...", je zo Zjavenia.
Nie je to moja nenávisť.


Chcem reagovať...
Pridané: 18:34 17.05 2012 Štvrtok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 9127
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 95
Autor: imo
9127
Príspevok sa načítava...

ale ty sa máš podľa apoštola Pavla pre psov stať psom, aby si psa získal


Chcem reagovať...
Pridané: 21:48 25.05 2012 Piatok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 9289
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 189
Autor: HejTyTam
9289
Príspevok sa načítava...

Už väčšiu blbosť som dávno nečítal, och.


Chcem reagovať...
Pridané: 13:03 18.06 2012 Pondelok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 9295
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 95
Autor: imo
9295
Príspevok sa načítava...

Tak si občas po sebe aj niečo prečítaj a opýtaj sa samého seba, či je Láska tá sila, ktorá ťa poháňa do predu, alebo len otročíš hriechu.


Chcem reagovať...
Pridané: 07:09 21.06 2012 Štvrtok
******
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 189
Autor: Tuvok
13509
Príspevok sa načítava...

Ahojte
Myslím,že konkrétne a stručne i dokonale tento verš JN 3,16  vyjadruje ,že Boh je láska.


Chcem reagovať...
Pridané: 19:47 04.09 2014 Štvrtok
******
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 8
l 1 r
© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...