Téma:

Čo sa stane po smrti?

Zobraziť: Zoradiť:
l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 r
Autor: Dusan82
8052
Príspevok sa načítava...

Svedok

Vedel som, že sa toho chytíš  icon

Už som napísal. Písmo je odžité. Má svoju históriu, ktorú nezmeníme, lebo sa stalo, ale aj to má svoju podstatu, má svoj význam o ktorom treba premýšľať. Príbeh o boháčovi je príbeh. Nie je odžitý ako žili izraeliti, ako žil Pán Ježiš, ako žili apoštolovia! Keď bol boháč bol, ale nie je to, že zomrel a šiel do pekla múk. 
Je to o tom, že bohatý človek nemá spasenia v jeho bohatstve!  LUK 12,20-21 Lebo boháš sa nadejal na svoj majetok a nie na Hospodina. Boháč zomrel bez viery, neprijal do svojho srdca Pána Ježiša, lebo to bolo zrejmé z jeho života. Jeho telo, jeho život sa stal príkladom pre ostatných ako nežiť!

Mimochodom, akú autoritu mal chudobný človek Lazar? 

  KAZ 12,7 - Tu hovorí o tom, že človek ktorí zomrie tak jeho telo ide do prachu z ktorého je a jeho duch, čiže to čo dal Boh toho ducha, tak ide späť k Pánovi! Ale príbeh o Lazarovi a boháčovi je len príbeh o nich. Nie o každom človeku. Je to príbeh na ponaučenie, ktorý je v podobenstve!

Už som sa ťa pýtal, kto bude vzkriesený? Po koho si príde Pán ak už sú všetci tam? Tí ktorí sú v hroboch ešte len budú počuť Jeho hlas!  JN 5,28 , takže doteraz v nebi sú hluchý?

  2KOR 5,8 - Už som ti písal, že je rozdiel telo a telo. Mŕtvy a mŕtvy. Tu je reč o tom, že nemáme chodiť podľa človeka, podľa žiadosti tela, ktoré je hriešne, preto sa spravodliví človek chce zbaviť týchto telesných žiadostí a obliecť si telo Pána Ježiša! Obliecť si Jeho vieru! Lebo ak má človek vieru je s Pánom, ale človek, ktorý chodí v telesných žiadostiach je ďaleko od Pána!
Tu je to opísané, verš pred týmto  2KOR 5,7 - chodíme vierou! Viera nie je o svetských veciach, ale o nebeských! Máme mať vieru a nie telesné - svetské žiadosti, ktoré sú márnosť a ktoré nie sú potrebné!


Chcem reagovať...
Pridané: 23:45 18.02 2012 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 8067
img
icon Neregistrovaný
Autor: Dusan82
8053
Príspevok sa načítava...

Svedok

Pán Ježiš vstal po troch dňoch, preto nemohol byť s lotrom v nebi v ten deň kedy boli na kríži.

  2KOR 12,2-4 - Tu hovorí Pavol sám o sebe. Pavol je ten človek, ktorého pozná o ktorom píše  SK 14,19 . Pavol zažil mnoho krát hanenie a palicovanie! Doslova smrteľnú bitku od židov, ktorú ale prežil. Po tejto bitke bol v bezvedomí a v tomto stave mu Pán ukázal veci o ktorých nemohol písať. Ale sám Pavel tu píše, že nevie ako to bolo! Vie to iba Boh! Nie je tu reč o posmrtnom živote! Pán Boh mu niečo ukázal a ty sa môžeš iba domnievať že čo to bolo!

  EF 4,9 - Tu je reč o tom, že Pán Ježiš zostúpil nie len na zem, ale aj do hlbších častí, ale nie je to myslené tieto hlbšie časti ako nejaké peklo. Lebo je to povrchné myslenie!
Je tu reč o hlbokej časti človeka. Pán Ježiš vstúpil do vnútra hlbín každého človeka! Pán Ježiš chce prebývať v našich srdciach a o to Mu aj šlo. Dal možnosť uveriť každému. Každý počul Božie Slovo! On je to Slovo! A to Slovo počulo a počuje každý. Každému sa to dostáva do uší a do jeho vnútorností! A je iba na nás, či to, Jeho, Pána Ježiša prijmeme, alebo nie! Ak nie, to je tá smrť! To to čo je napísané! Mŕtvy ľudia, ktorí síce žijú, ale sú mŕtvy! V ich srdciach je peklo, lebo život bez života a to Pána Ježiša je utrpenie - večná smrť! 
My sme chrámom Božím a Boh chce prebývať v nás! V našich hlbinách! V našich vnútornostiach, v našich  srdciach!
Ty stále točíš iba o zomretých ľuďoch. Zomretí ľudia ťa viac zaujímajú ako živí! Opakujem ti, že so živými sa máme zaoberať a nie so zomretými! Živí človek má pre Pána Boha väčšiu hodnotu ako nejaký človek po smrti, ktorý už nežije! Ty ako žijúci človek máš možnosť to zmeniť, ale zomretí nie!

  EF 4,8 - Áno Svedok. Dal ľudom dary a to Jeho vieru! Možnosť veriť a byť spasený! Mať večný život! To je ten dar! A vzal zajatie v ktorom je človek bez viery! To je žalár! Ten žalár, to zajatie vzal! Ale naďalej sú v ňom tí, ktorí v Neho neveria, alebo veria a učia Jeho učenie inak. Duchovný žalár! Kde sa tam píše že zajal zajatých a vzal zo sebou? A akých zajatých? To je povrchné chápanie!

  FIL 1,23 - Neexistencia je dočasná a potom večná! Tak ako je dočasná smrť, tak je aj večná! Áno, prial si umrieť, lebo veril, že pri príchode Pána Ježiša, pri prvom zmŕtvych vstaní tam bude! Mal tak silnú vieru, že v to veril! Nepochyboval, ale veril! Ale nikto, opakujem nikto nemôže tvrdiť na 100% že bude spasený! Lebo je napísané:  1PET 4,18 Spravodlivý sotva báva zachránený! 

  2KOR 5,6-8 toto som ti už vysvetľoval, ale sa opakuješ! Ak tomu neveríš, prečo sa pýtaš?


Chcem reagovať...
Pridané: 00:21 19.02 2012 Nedeľa
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 8054
img
icon Neregistrovaný
Autor: Dusan82
8054
Príspevok sa načítava...

Svedok

  EF 4,8 - Tu ešte doplním. Svojou smrťou Pán Ježiš porazil smrť! Svojim zmŕtvychvstaním zvíťazil na smrťou! Každý kto v Neho uverí, má možnosť byť s ním po vzkriesení v nebi! Pán Ježiš porazil to zajatie v ktorom je každý človek ak nemá vieru! Svojim víťazstvom to všetko porazil a vzal si to zo sebou, aby ten kto uverí mal možnosť: JN 1,12 "Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno". 1JAN 2,29 1JAN 3,3 .
Bez viery v Pána Ježiša je každý človek v zajatí, v duchovnom žalári, jeho srdce je prázdne - bez života, čiže bez Pána!


Chcem reagovať...
Pridané: 00:48 19.02 2012 Nedeľa
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 8062
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1, oprava 2
img
icon Neregistrovaný
Autor: JezisovSvedok
8062
Príspevok sa načítava...

Dusan
LUK 20,37-38 Tak,ze Boh je Bohom zivych,nie mrtvych len,ze za cias Mojzisa bol A braham,Jakob a Izak mrtvy  icon
Lukáš 23:43  A Ježiš mu povedal: Ameň ti hovorím, dnes budeš so mnou v raji. A tomto hovoris,ze Rohacek sa pomylil,tak ze aj tieto preklady ? icon

 ROH  A Ježiš mu povedal: Ameň ti hovorím, dnes budeš so mnou v raji.


SGNT  kai eipen autw o ihsouj amhn legw soi shmeron met emou esh en tw paradeis


CEP  Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji."


KJV  And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, To day shalt thou be with me in paradise.


KR  I řekl mu Ježíš: Amen pravím tobě, dnes budeš se mnou v ráji.

FIL 1,23 kde to taha vlastne Pavla do hrobu,neexistovat? nie lebo Pavol vie ,ze smrtou sa dostane k Panovi
EF 4,8-14 kde bol Pan hlbsie nez je zem?je tam niekto zivy?ano je, Jezisovi sa pokloni kazde koleno na nebi na zemi aj pod zemou. Jezis dal dary sluzobnosti .A on dal jedných za apoštolov, jedných za prorokov, jedných za evanjelistov, jedných za pastierov a za učiteľov,na zdokonaľovanie svätých ku dielu služby, na budovanie tela Kristovho.
Len ,ze ty hovoris ze ich nemusime posluchat,len ze pismo nas varuje ak ich nebudes pocuvat,tak sa dostanes do bludu a vidim,ze je to tak,ty neveris Jezisovym slovam dnes budes somnou v raji.A pritom aj Pavol pisal,ze sa jeden dostal v tele alebo mimo tela do tretieho neba cize do raja a ani tomu neveris,Jezis hovori ze existuje raj a ani tomu neveris.Ty neveris ani Biblii , pochybujes o jej pravosti. icon                                                                             


Chcem reagovať...
Pridané: 15:41 19.02 2012 Nedeľa
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 8066
img
icon Neregistrovaný
Autor: Dusan82
8066
Príspevok sa načítava...

Svedok

Ja som písal, že sa Roháček pomýlil? Kde? To sú reevidované preklady. 

  JN 20,17 - Potom ako to sedí s týmto? Ak tam nie je chyba. No možno že nie je. Ale v ten deň to nebolo Svedok.

  FIL 1,23 - Pavla tiahne k Pánovi. Ako si Pavol môže byť 100% istý, že pôjde k Pánovi, keď je jasne napísané  1PET 4,18 - Spravodlivý býva sotva zachránený. Pavol mal silnú vieru, a veril tomu, ale nemohol si byť istý. To je rozdiel Svedok veriť a vedieť! Veri, že po zmŕtvych vstaní bude jedným z tých, ktorých Pán uzná za spravodlivých, lebo to vie iba Boh Svedok, nie človek! A mimochodom už ti to bolo vysvetľované, neopakuj sa.

  EF 4,8-14 - Svedok si telesný a nechápeš Písmo, iba povrchne! Načo je potrebné kázať evanjelium tým, ktorí sú zosnulí? Ktorí sú podľa teba v tvojom pekle? Načo Svedok? Veď sa nad nimi už rozhodlo! 
So živými ľuďmi sa máme zaoberať a nie so zomretými! Teba toto viacej zaujíma a vidíš iba to! 
Pán stúpil do hĺbky duše človeka Svedok. V každom z nás chce Pán Ježiš prebývať , v našich srdciach, je iba na nás či Ho prijmeme, alebo nie! 
Aké plytké a povrchné myslenie máš! Keby si sa aspoň nehádal a troška sa snažil nad tým pouvažovať, ale ty sa ešte vysmievaš! Načo sa potom pýtaš? 

Čo som kde písal Svedok? "A pritom aj Pavol pisal,ze sa jeden dostal v tele alebo mimo tela do tretieho neba" - Ukáž mi kde to je a kto sa tam ten jeden dostal! Ukáž mi to Svedok.  icon

Kde som napísal, že neverím v nebo a na raj? Kde? Čo to trepeš Svedok? To sa ani čítať nedá. Hádžeš verše a ak nemáš záujem o ich výklad tak to nerieš a nevysmievaj sa. Si dopĺňaš slová, ktoré som nikde nepovedal a domýšľaš si!


Chcem reagovať...
Pridané: 16:26 19.02 2012 Nedeľa
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 8071
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon Neregistrovaný
Autor: JezisovSvedok
8067
Príspevok sa načítava...

Dusan
KAZ 12,7 tak,ze vidis sam,ze nam Pan dal do tela ducha, anjeli odniesli Lazara do Abrahamovho lona,ukaz mi kde sa pise o tomto pribehu,ze je to podobenstvo?Ja si myslim,ze pre tvoju hlavicku je to podobenstvo lebo ho nemozes pochopit? icon Bozie veci nieje mozne chapat,mozes tomu iba verit. JN 3,12 Vyloz mi ako stal Peter na mori,alebo ako odniesol Duch Filipa? icon
Pises ze peklo neexistuje,mne sa zda ze uberas z Bozieho slova ZJ 22,19
ZJ 1,18    LUK 12,5   LUK 10,15   LUK 9,47   MAR 9,43   MAT 23,33   MAT 23,15   MAT 11,23   MAT 5,30   MAT 5,29   MAT 5,22  
IZ 14,12-16  peklo je miesto pre  satana a ty pises,ze peklo neexistuje ty si ale klamar icon   ZJ 1,18-19 vies,ze klamari nezdedia Bozie Kralovstvo? icon
ZJ 20,13-14 peklo aj teraz existuje bude znicene az pri  poslednom sude. Ty si horsi ako neveriaci Tomas icon Ty chces vidiet peklo?Ja radsej budem verit Panovym slovam. Co znamena smrt a peklo vyda mrtvych? icon icon
Chcem reagovať...
Pridané: 16:28 19.02 2012 Nedeľa
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 8069
img
icon Neregistrovaný
Autor: Dusan82
8069
Príspevok sa načítava...

Svedok

  KAZ 12,7 - Tu je napísané, čo sa dej s človekom. S každým človekom. Telo ide do zeme, do prachu, duša človeka, ktorú dal Boh ide späť k Bohu. Kapišto?  icon  
Príbeh o bohačovi a o Lazarovi, je príbeh o nich dvoch, nie je to príbeh o ľuďoch. Je to príbeh s ktorého si máš vziať ponaučenie! Kapišto?

"Vyloz mi ako stal Peter na mori,alebo ako odniesol Duch Filipa?" - Vieš čo? Vylož si to sám, keď si taký múdry a posmievačný.

"Pises ze peklo neexistuje,mne sa zda ze uberas z Bozieho slova ZJ 22,19" - A ty zas Písmo chápeš povrchne! Ako chápeš toto? ZJ 20,1 - Aha, tak podľa teba mal by mať anjel na ruke privazaný FAB kľúčik a k tomu ešte nejakú reťaz so železiarstva! icon Toto je tvoje chápanie! 

Kto svtane z mŕtvych Svedok? 

  JN 5,28 - Aha, takže sú v nebi hluchý! hmmm.


Chcem reagovať...
Pridané: 16:45 19.02 2012 Nedeľa
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 8072
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon Neregistrovaný
Autor: JezisovSvedok
8071
Príspevok sa načítava...

Dusan
Dusan ja sa nehadam icon Len,ze uz aj o Pavlovi pochybujes tak potom necitaj pisma ,ktore napisal Pavol ty mas ale vieru.Najprv si napisal,ze je zly preklad teraz,ze mozno odisiel Lotor do raja ale nie ten isty den.Kde mas vieru ak Pan slubil,ze dneska tak dneska nie zajtra.Ked povedal ze o tri dni vstane zmrtvych tak sa to stalo nie?Ci tiez to bolo obrazne? icon  Ak Pan zobral Lotra do raja tak zobral aj jeho telo?napisal si ze telo ak zomrie tak sa uz nic nedeje cize neexistujeme.Len ze Pan Lotra nevzkriesil,tak to znamena ,ze v tomto raju  je iba duch  KAZ 12,7   tak ze existuje raj ale aj peklo vyber si kde chces byt? icon rozhodnes sa tu na zemi zo svojim zivotom,tak ako bohac a Lazar.Mojzis zomrel,ale rozpraval sa z Jezisom Samuel zomrel ale rozpraval zo Saulom.Pavol pise,ze existuje naozaj raj tretie nebo,ak existuje tak kto tam byva?Lotor je  v tom raji.Bez tela,tak ze v raji si bez svojho hriesneho tela.A toto sa ti nikdy nepodari vyvratit.Ty si nebol v tom raji a nevies o nom nic ani ja ale Pavol o nom vie.


Chcem reagovať...
Pridané: 16:54 19.02 2012 Nedeľa
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 8076
img
icon Neregistrovaný
Autor: JezisovSvedok
8072
Príspevok sa načítava...

Dusan
Co myslis,ze aj ten druhy zlocinec isiel do raja z Jezisom?Ak nie tak vidis ze nie kazdy po smrti pojde do raja,ale iba veriaci v Pana Jezisa Krista.  KAZ 12,7 tak,ze ak duch pojde k Bohu, tak Pan rozhodne kde pojde duch cloveka pribeh Lazara a Bohaca
JN 5,28 uz si niekedy rozpraval k mrtvemu telu?rozpravalo sa s tebou? icon    LUK 8,54-55 Jezis ma moc vzkriesit telo,ale on hovori k nasmu duchu.Jezis privolal jej ducha. Len,ze znova hovorim potrebujes vieru na to nie  hlavu,ktora je obmedzena.
A este som zabudol kedy nam dal Boh ducha?ako opisuje stvorenie cloveka?


Chcem reagovať...
Pridané: 17:13 19.02 2012 Nedeľa
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 8077, 8078
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1, oprava 2
img
icon Neregistrovaný
Autor: Dusan82
8076
Príspevok sa načítava...

Svedok

"teraz,ze mozno odisiel" - Opäť si domýšľaš slová ktoré som nenapísal. Ja som napísal, že dajme tomu, že je to správne, lebo sa nechcem hádať, ale ak je to správne nemôžeš to chápať doslovne, lebo Pán Ježiš vstal zmŕtvych až po troch dňoch a až tak šiel do neba.

Kde pochybujem o Pavlovi, či čo?

Prekrúcaš už aj moje slová Svedok. O tom Lotrovi, si si to ale riadne vymyslel. Nič som také nenapísal.

"A toto sa ti nikdy nepodari vyvratit.Ty si nebol v tom raji a nevies o nom nic ani ja ale Pavol o nom vie." - A ty si tam bol?  icon Kde je napísané, že o tom Pavol vie?


Chcem reagovať...
Pridané: 17:19 19.02 2012 Nedeľa
******
img
icon Neregistrovaný
Autor: Dusan82
8077
Príspevok sa načítava...

Svedok

 "tak,ze ak duch pojde k Bohu, tak Pan rozhodne kde pojde duch cloveka pribeh Lazara a Bohaca" - Ešte raz hej?  KAZ 12,2 - Duch človeka je to čo ti tal Boh aby si bol živí! A to po tvojej smrti ide späť k Bohu. Nie niečo čo je tvoje, ale to čo je Božie! Tu je písané o každom človekovi! Príbeh Lazár a boháč je len o nich dvoch a je to príbeh! 

  JN 12,2 - Ja nie Svedok, lebo ja neverím na posrmtní život, ale ty áno  icon Ja verím, že človek po smrti spí, nie je pri vedomí a bude vzkriesený pri príchode Pána! 

  LUK 8,54-55 - Čo je nemožné u človeka je možné u Boha. Boh dal Boh vzal. A to čo vzal dal aj späť na dokázanie, na ukázanie Jeho zázrakov. Aby ľudia videli, že On je Spasiteľ a silní Boh!

"A este som zabudol kedy nam dal Boh ducha?ako opisuje stvorenie cloveka?" Už som ti to písal a nie raz. Je to v Mojžišovej knihe na začiatku. Hľadaj a nájdeš to. Ak nenájdeš, napíš mi a ja ti to možno ešte raz vysvetlím.


Chcem reagovať...
Pridané: 17:26 19.02 2012 Nedeľa
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 8079
img
icon Neregistrovaný
Autor: Dusan82
8078
Príspevok sa načítava...

Pre všetkých jeden pekný príbeh.
Je to o tom, že čo človek je a príma tak to je!


Dvaja vlci

Jeden večer vzal starý indián svojho vnuka a rozprával mu o bitke, ktorá prebieha vo vnútri každého človeka. Vravel mu:“ synu, tá bitka v každom z nás je ako bitka medzi dvoma vlkmi“.
Jeden je zlý. Je to hnev, závisť, žiarlivosť, smútok, sebeckosť, hrubosť, nenávisť, sebaľútosť, falošnosť, namyslenosť a ego.
Druhý je dobrý. Je to radosť, pokoj, láska, nádej, vyrovnanosť, skromnosť, láskavosť, empatia, štedrosť, vernosť, súcit a dôvera.
Vnuk o tom všetkom premýšľal a po chvíli sa spýtal:
„ A ktorý vlk vyhrá ? “
Starý indián odpovedal: „ Ten, ktorého kŕmiš "Chcem reagovať...
Pridané: 17:27 19.02 2012 Nedeľa
******
img
icon Neregistrovaný
Autor: JezisovSvedok
8079
Príspevok sa načítava...

Dusan
Ty rozhodujes na tejto zemi,kde chces stravit vecnost.
JN 5,24 po smrti do zivota  LUK 23,43 po smrti do raja a nespravodlivy tu   MAT 23,33   MAR 9,45
Tak,ze Pan zobral Lotra do raja spat?Tak,ze Pavol tuzil zomriet,len aby spal? icon    FIL 1,21-24 tak ze vidis,ze on smelo hovori,ze ked zomrie bude s Panom.


Chcem reagovať...
Pridané: 22:34 19.02 2012 Nedeľa
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 8094
img
icon Neregistrovaný
Autor: Dusan82
8094
Príspevok sa načítava...

Svedok

"Ty rozhodujes na tejto zemi,kde chces stravit vecnost." -  Áno, ty sa musíš rozhodnúť či chceš veriť, alebo nie, toto nikto za teba neurobí. Ale pozor, o tom či s Ním aj budeš, aj keď veríš, rozhodne jedine a len On, Pán Ježiš, nie ty, nie človek.

  JN 5,24 - To je presne to čo som ti písal. Že ten kto verí, má vieru v Pána a Pán je život. Ten život (Pán Ježiš) je v ňom, lebo verí, a kto neverí tak v ňom ten život (Pán Ježiš) nie je! Čiže je mŕtvy aj keď žije, je už vopred odsúdený. Je duchovne mŕtvy, lebo je bez Pána Ježiša, bez toho života, ktorý ti môže dať večný život pri prvom vzkriesení!

  LUK 23,43   icon   JN 20,17

 Ty píšeš, že ak je napísané peklo tak aj to tak je hej?   MAT 23,33 . No, takže ako to je s tým kľúčom a reťazou?  ZJ 20,1

 
  MAR 9,45 - Ak vnímaš a berieš si Božie Slovo do bodky, tak prečo tento verš nie? Prečo to aj tak neurobíš ako sa píše?

  FIL 1,21-24 - Len hľadaj, hľadaj Svedok, tie verše ktoré už ti boli vyložené, tomu tvojmu chápaniu v peklo protirečia. 

Teraz mi to príde, že nebudeš nič iné robiť, iba hľadať a písať verše tu na fórum, len aby si ma chytil do pasce.

Sa aspoň troška zamysli, aspoň trošičku Svedok by si mohol zapnúť závity a pouvažovať o tom a možno by ti to dalo logiku.

Ja som nad tým čo si písal premýšľal, urob to aj ty.

Ale jedno si uvedom Svedok. Nevysmievaj sa! To ti radím, lebo sa nevysmievaš mne, mne je to totiž ukradnuté, ale vysmievaš sa Pánovi. Lebo si polož otázku do svojho srdiečka a to takú či v to čo veríš je na 100% pravda! Čo ak sa mýliš? Čo potom? Ako sa chceš potom postaviť pred Pána a pozerať na Neho? Už som ti písal, že nikto nemôže povedať, že pozná písmo na 100% iba Boh sám. Buď pripravený na zmeny a nezatvrdzuj sa v tomto povrchnom učení, ktoré ti dala tá tvoja apoštolská cirkev či aka.


Chcem reagovať...
Pridané: 16:57 20.02 2012 Pondelok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 8113
img
icon Neregistrovaný
Autor: JezisovSvedok
8113
Príspevok sa načítava...

Dusan
AMEN,suhlasim s tebou Pan rozhodne a my z nasim zivotom na zemi,kde chceme stravit vecnost.Kto vytrva do konca ten bude spaseny  MAT 24,13
MAR 9,45 ako vnimam,tento vers? ukazuje nam na dosledok hriechu.nutnost zbavit sa ho
JN 5,24 no tento vers vysvetluje aj toto  LUK 23,43 aj toto FIL 1,21-24  toto  2KOR 5,1-8 toto  LUK 15,20-31 toto  5MOJ 34,4-8   MAT 17,3-6 toto 1SAM 28,14-16 toto  2KOR 12,4-5   iconChcem reagovať...
Pridané: 09:30 23.02 2012 Štvrtok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 8118
img
icon Neregistrovaný
Autor: Dusan82
8118
Príspevok sa načítava...

Svedok

Jasne! 

"MAR 9,45 ako vnimam,tento vers? ukazuje nam na dosledok hriechu.nutnost zbavit sa ho" - Tak sa ho zbav a odtni si ju. Verše si chápeš ako chceš, jeden doslovne a iný zas vykladáš. Máš dvojaký meter svedok.

  JN 5,24 - Lenže v tvojom pekle ľudia stále počujú, takže majú ešte stal šancu? A ako to že tu v tomto verši zomretí nepočujú! Sú snáď hluchý?  JN 5,28

  JN 5,24 - Tu sa jasne píše o tom, že žijúci ľudia bez viery, ktorí uveria v Pána Ježiša, tak má život, lebo Pán Ježiš je život a ak nemáš vieru nemáš život, čiže si mŕtvy. Žijúci mŕtvy človek Svedok. Môžeš si písať čo len chceš, nič nedáva logiku, je to povrchné chápanie Písma, ktoré ťa naučili v apoštolskej cirkvi. Svätý Duch hovoríš, že ťa učí? Tak prečo majú iné učenie v iných cirkvách? Hm?    2KOR 6,17

  LUK 23,43   icon   JN 20,17


Chcem reagovať...
Pridané: 10:48 23.02 2012 Štvrtok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 8122
img
icon Neregistrovaný
Autor: Chi-chi
8121

2PET 1,10
2PET 3,16  


Chcem reagovať...
Pridané: 16:29 23.02 2012 Štvrtok
******
img
icon Neregistrovaný
Autor: JezisovSvedok
8122
Príspevok sa načítava...

Dusan
Jezis odniesol Lotra do tohto raja, v ten den ako zomreli LUK 23,43    2KOR 12,1-4 Jezis siel do raja bez svojeho tela,tak ako aj Lotor,Mojzis Abraham mrtvy Lazar LUK 16,19-31    .Jezis siel kazat mrtvym evanjelium cize duchom ktory,zili pred potopou   1PET 3,18-20   1PET 4,5-6  Ked bolo vzkriesene jeho telo tak,mozme vidiet ze On nebol s telom v raji  JN 20,17 hovori nedotykaj sa ma 
Pytal si sa ci ma anjel kluc v ruke fab aj retaz.to je ,ale otazka povec odkial sa tu vzali z neba kone a voz?  2KRAL 2,11-12 ma Boh u seba kovacov? icon


Chcem reagovať...
Pridané: 20:47 23.02 2012 Štvrtok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 8129
img
icon Neregistrovaný
Autor: Dusan82
8129
Príspevok sa načítava...

Svedo

Vieš čo? Kašli nato. Vôbec ma to už nebaví ti niečo dokazovať. Tvoje odpovede, typu otázka a výsmech ma vôbec nezaujímajú. Ja sa ťa na niečo pýtam a ty odpovedáš to čo sa ja teba pýtam, alebo neodpovedáš vôbec, alebo len to čo sa ti páči.
Načo sa ma to pýtaš? Ja chápem písmo do povrchne tak ako je napísané alebo ty? Jeden verš doslovne a druhý si vykladáš, tak ako ťa učia v apoštolskej cirkvi.

Povedz mi Svedok, načo je dobré kázať zosnulým evanjelium, keď sa nad nimi už rozhodlo? Takže už potom keď mal telo, už mohol ísť do neba hej? Jasnéééé! icon Potom už keď mal telo, tak už nekáže nejakým duchom v žalári? Lebo je tam minulí čas. Joj vieš čo? Je mi z toho zle čo píšeš. 
Tak šiel do neba, alebo do pekla, alebo kde? Lieta hore dolu?  icon Si smiešny. Povedal jej nedotýkaj sa ma, lebo som ešte nevstúpil k svojmu Otcovi, lebo hriešny človek nemal to práva sa Ho dotýkať až anjeli v nebi. Podľa tvojho chápania: Bol ukrižovaný - zomrel, Jeho Duch šiel k anjelom - medzi anjelov a bol medzi nimi bez tela, len tak, síce neviem ako tam bol medzi nimi, bez nejakého hmatateľného tela, ale podľa teba tam bol, videli Ho, ale neviem ako. A potom šiel do pekla kázať tým, nad ktorými sa už rozhodlo, tým ktorí sú už odsúdený, išiel im kázať neviem načo! ale išiel. Potom neviem načo svedok bude posledný súd! Neviem načo bude vzkriesenie! Len preto aby dostali telo na malú chvíľku a potom späť do piecky? To je tak decké a povrchné myslenie, nehnevaj sa, ale už mi je z toho ozaj zle. Keď chceš si v to veriť, mne je to jedno. Vysmievaj sa koľko chceš, hádž si tu smajlikov koľko chceš, mne je to jedno Svedok. Pozdrav SVOJHO pľebana, svoju autoritu  icon


Chcem reagovať...
Pridané: 14:37 24.02 2012 Piatok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 8175
img
icon Neregistrovaný
Autor: JezisovSvedok
8175
Príspevok sa načítava...

Dusan
Tak ze Dusan ty pohrdas darom Bozim? 1KOR 12,28-29 Uf ja som ti uz pisal o tom ako mozes pocuvat Boha,ktoreho nevidis ked nepocuvat tieto dary sluzobnosti,ktore vidis a dal Boh do tela Kristovho.Ako mozes milovat Boha ,ktoreho nevidis,ked svojim bratom pohrdas ktoreho vidis?  FIL 2,3 Hovoris ,ze ked zomrie telo tak sa zivot konci,ale ja som ti dal verse ktore hovoria o opaku a stoho ti je zle,lebo ich nemozes vylozit,alebo lepsie povedane nevies.
Tak este raz,tieto verse ukazuju ze ked zomrie telo tak sa nekonci zivot.
5MOJ 34,5-8 Mojzisove telo pochovane,ale po niekolko rokov Mojzis rozprava z Jezisom  LUK 9,30-34
Jezis rozprava pribeh o mrtvom Abrahamovi,Lazarovi a Bohacovi.Ak by to bolo podobenstvo tak by bol aj jeho vyklad,alebo Pan by nespominal mrtvych   LUK 16,19-31 su este viac versov ale mate ich napisane v predchadzajucich prispevkov
Aby som nezabudol na Jezisove slova:

Lukas 23k 
41 Potom povedal: Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. 42 Ježiš mu odpovedal: Amen, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.


Jezis bol v raji z Lotrom v ten isty den,ked zomreli bez svojich tiel,ak by to tak nebolo tak by Pan nesluboval Lotrovi to co by nemohol splnit,tak ze oni sa dostali do tohto  raja  2KOR 12,2-4


Chcem reagovať...
Pridané: 00:36 27.02 2012 Pondelok
******
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1, oprava 2
img
icon Neregistrovaný
l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 r
© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...