Kniha Žalmov - Z
Jozef Roháček
121, 1-8

1 [[Pieseň na cestu hore do Jeruzalema.]] Pozdvihujem svoje oči k horám, odkiaľ prichádza moja pomoc. 2 Moja pomoc je od Hospodina, ktorý učinil nebesia i zem. 3 Nedopustí, aby sa pohla tvoja noha; nedrieme tvoj strážca! 4 Hľa, nedrieme a nespí ten, ktorý ostríha Izraela. 5 Hospodin je tvojím strážcom. Hospodin tvojou tôňou po tvojej pravej ruke. 6 Nebude ťa biť vodne slnko ani mesiac vnoci. 7 Hospodin ťa bude ostríhať od všetkého zlého; bude ostríhať tvoju dušu. 8 Hospodin ťa bude ostríhať, keď budeš vychádzať i vchádzať odteraz až na veky.

© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...