Kniha Žalmov - Z
Jozef Roháček
117, 1-2

1 Chváľte Hospodina, všetky národy! Zvelebujte ho, všetci ľudia! 2 Lebo je preveľká jeho milosť nad nami a pravda Hospodinova na veky. Hallelujah!

© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...