Kniha Príslovia - PRISL
Jozef Roháček
4, 1-27

1 Počujte, synovia, kázeň otcovu a pozorujte, aby ste poznali rozumnosť. 2 Lebo vám dávam dobré naučenie; neopustite môjho zákona. 3 Lebo som bol synom svojho otca, útly a jediný pred svojou matkou. 4 A vyučoval ma a riekol mi: Nech sa drží tvoje srdce mojich slov; ostríhaj moje prikázania a ži. 5 Nadobudni múdrosti, nadobudni rozumnosti; nezabudni ani sa neodchýľ od rečí mojich úst. 6 Neopusti jej, a bude ťa ostríhať; miluj ju, a bude ťa striezť. 7 Začiatok je múdrosť; nadobudni múdrosti a za všetko svoje imanie nadobudni rozumnosti. 8 Vyvyšuj ju, a povýši ťa; bude ťa ctiť, keď ju objímeš. 9 Dá tvojej hlave veniec miloty a obdarí ťa krásnou korunou. 10 Počuj, môj synu, a prijmi moje reči, a rozmnožia sa ti roky života. 11 Učím ťa ceste múdrosti a vediem ťa priamymi koľajami. 12 Keď pojdeš, nebude sovrený tvoj krok, a jestli pobežíš, neklesneš. 13 Chyť sa kázne a nepusti; maj na ňu obrátený pozor, lebo ona je tvojím životom. 14 Nevchádzaj na stezku bezbožných ani nekráčaj cestou zlostníkov. 15 Opusti ju, nechoď po nej; odchýľ sa od nej a obídi. 16 Lebo nespia, ak nevykonajú zlého, a nedá im spať, ak neprivedú niekoho k pádu. 17 Pretože jedia chlieb bezbožnosti a pijú víno ukrutností. 18 Ale stezka spravedlivých je ako jasné svetlo rána, ktoré svieti viac a viac, dokiaľ nestojí deň na výši. 19 Cesta bezbožných je ako mrákava; nevedia, o čo zavadia a klesnú. 20 Môj synu, pozoruj na moje slová; nakloň svoje ucho k mojim rečiam. 21 Nech neodídu od tvojich očí; ostríhaj ich prostred svojho srdca. 22 Lebo sú životom tým, ktorí ich najdú, a celému ich telu lekárstvom. 23 Nado všetko, čo treba strážiť, strež svoje srdce, lebo z neho pochádza život. 24 Odstráň od seba prevrátenosť úst a vzdiaľ od seba krivolakosť rtov. 25 Tvoje oči nech hľadia priamo vopred, a tvoje víčka nech sa dívajú priamo pred teba. 26 Urovnaj stezu svojej nohy, a nech sú upravené všetky tvoje cesty; 27 neuhni sa ani napravo ani naľavo; odvráť svoju nohu od zlého.

© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...