Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom - 1KOR
Jozef Roháček
8, 1-13

1 A o tom, čo sa zabíja a obetuje modlám, vieme, že máme všetci známosť. - Známosť nadúva, ale láska vzdeláva. 2 Ale ak niekto myslí, že niečo vie, ešte nepoznal ničoho, jako treba poznať. 3 Ale ak niekto miluje Boha, ten je poznaný od neho. 4 Teda o jedení obetovaného modlám vieme, že modla nie je ničím na svete, a že nieto niktorého iného Boha krome jedného. 5 Lebo keď aj sú takzvaní bohovia, už či na nebi či na zemi, tak ako je mnoho bohov a mnoho pánov, 6 ale my máme jedného Boha, Otca, z ktorého všetko, a my cieľom neho, a jeden Pán Ježiš Kristus, skrze ktorého všetko, aj my skrze neho. 7 Ale nie vo všetkých je tá známosť, lež niektorí zvykom až doteraz jedia z obeti modly jako ozaj obetované modle, a ich svedomie súc slabé poškvrňuje sa. 8 Ale pokrm nás neurobí milšími Bohu ani horšími pred Bohom, lebo ani keď budeme jesť, nebudeme viacej, ani keď nebudeme jesť, nebudeme menej. 9 Ale hľaďte, aby toto vaše právo nebolo nejako urážkou slabým. 10 Lebo keď vidí niekto teba, ktorý máš známosť, sedieť v chráme modly pri stole, či nebude jeho svedomie preto, že je slabý, zbudované, ale tak, aby tiež jedol obetované modlám? 11 A tvojou známosťou hynie slabý, brat, pre ktorého zomrel Kristus! 12 A takto hrešiac proti bratom a bijúc ich slabé svedomie hrešíte proti Kristovi. 13 A preto, ak pokrm pohoršuje môjho brata, nebudem jesť mäsa na veky, aby som nepohoršil svojho brata.

© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...